Redaktor zeszytu Jerzy Dietl

    Recenzent Wojciech Wrzosek

    Redaktor Wydawnictwa UŁ Jadwiga Pawlak

    Redaktor techniczny Jadwiga Kulesza

    Korektorzy Joanna Balcerak, Aurelia Wendland
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions