Now showing items 1-1 of 1

    • Adaptability of Enterprise in the Economic Reform 

      Małecka, Ewa; Zieliński, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
      Autorzy wyjaśniają pojęcie adaptacyjności wskazując na jego dwojakie znaczenie - w stosunku do warunków otoczenia i w odniesieniu do wewnętrznych reguł działania, kreowanych przez Centrum. Rozróżnione są cele autonomiczne ...