CONTENT

 1. Profesor Janusz Chechliński 1926-1996
  Leszko Miastkowski
 2. Przedmowa
  Janusz Chechliński
 3. CZĘŚĆ I – REDYSTRYBUCJA CENOWA

 4. Wybrane problemy redystrybucji cenowej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej
  Leszko Miastkowski
 5. Podatki pośrednie jako narzędzie redystrybucji cenowej
  Andrzej Bogus
 6. Redystrybucyjne aspekty mechanizmów indeksacji dochodów
  Walentyna Kwiatkowska
 7. Ceny, opłaty i niektóre inne instrumenty regulowania spożycia usług społecznych
  Jan Sobiech
 8. Cenowe instrumenty realizacji polityki społecznej
  Halina Pietras
 9. Koszty działalności szpitala jako główny składnik cenowej formuły usług zdrowotnych
  Henryk Mikulski
 10. Efekty redystrybucji opłat komunalnych
  Eugeniusz Wojciechowski, Andrzej Wasiak
 11. Part One. Redistribution through Prices (Summary
 12. CZĘŚĆ II – REDYSTRYBUCJA FINANSOWA

 13. Polityka społeczna w świetle założeń społeczno-gospodarczych i budżetu na rok 1993 (Studium redystrybucji finansowej i socjalnej w latach 1988-1993
  Janusz Chechliński
 14. Elementy redystrybucji dochodów w sektorze bankowym
  Jerzy Węcławski
 15. Efekty polityki fiskalnej państwa wobec przedsiębiorstwa
  Ryszard Zieliński
 16. Wpływ obciążeń podatkowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw uspołecznionych w latach 1991-1992
  Ewa Małecka
 17. Redystrybucyjne oddziaływanie podatków bezpośrednich i pośrednich
  Jarosław Mielnik
 18. Redystrybucyjne aspekty podatków i świadczeń społecznych. Doświadczenia węgierskie
  Anna Krajewska
 19. Polityka finansowa i monetarna krajów arabskich
  Tahir Sharif Tahir
 20. Part Two. Financial Redistribution (Summary
 21. CZĘŚĆ III –ŚWIADCZENIA SPOŁĘCZNE

 22. Kontrowersje wokół udziału państwa w wydatkach na świadczenia społeczne
  BeniaminWłoszczowski
 23. Świadczenia społeczne w strukturze dochodów społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej
  Czesław Bywalec
 24. Redystrybucyjne oddziaływanie świadczeń społecznych a minimum socjalne
  Henryk Zarychta
 25. Społeczno-ekonomiczne funkcje zasiłku dla bezrobotnych (w świetle rozwiązań praktycznych)
  Elżbieta Kozyra
 26. Part Three. Redistributive Impact o f Social Services (Summary)
 27. CZĘŚĆ IV –USŁUGI SPOŁĘCZNE

 28. Koncepcje systemu finansowania a redystrybucja usług w ochronie zdrowia
  Krystyna Piotrowska-Marczak
 29. Zmiany w systemie odpłatności za usługi socjalne w latach 1989-1992 przez przedsiębiorstwa państwowe
  Wacław Grzybowski
 30. Źródła finansowania a dostępność usług kulturalnych
  Krystyna Kietlińska
 31. Finanse lokalne a redystrybucja usług społecznych
  Jarosław Marczak
 32. Instytucje sektora nonprofit w kulturze (przykład amerykański)
  Dorota Ilczuk
 33. Rola redystrybucji dochodowej i organizacji nonprofit w Hiszpanii
  Julia Montserrat
 34. Finansowanie szkół społecznych (na podstawie szkół Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi
  Jolanta Chechlińska
 35. Part Four. Social Services (Summary)

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more