Now showing items 1-1 of 1

    • Czynniki określające mobilność technologii w skali międzynarodowej 

      Bijak-Kaszuba, Maria (Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
      Nonmaterial character of technological know-how accounts for its high potential mobility. In reality the technological know-how is not mobile as it could be assumed from Its potential possibilities of dissemination. T ...