Show simple item record

dc.contributor.authorMazan-Mazurkiewicz, Alicja
dc.date.accessioned2015-01-13T14:49:11Z
dc.date.available2015-01-13T14:49:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6099
dc.description.abstractArtykuł jest propozycją odczytania wiersza Wisławy Szymborskiej „Uprzejmość niewidomych”, z zakwestionowaniem jego pozornej oczywistości. Wskazanie na aspekty, które w tym wierszu mogą budzić zdziwienie, prowadzi do sformułowania pytań szczegółowych, na które odpowiedź odnajdywana jest w kontekście całej twórczości lirycznej Szymborskiej. W tym ujęciu problematyka wiersza wykracza poza kwestie, obecne w nim w sposób dosłowny, takie jak moc słowa poetyckiego i relacja między poetą a publicznością. Odsłania się antropologiczny wymiar refleksji, dotyczący relacji pomiędzy ludzką świadomością a światem.pl_PL
dc.description.abstractThis paper is a proposal to study the poem Uprzejmość niewidomych by Wisława Szymborska in order to question its apparent non-obviousness. By pointing out aspects which may cause a person to wonder the reader is led to formulating specific questions. Answers to them may be found in the context of all lyrical works by Szymborska. Problems depicted in this poem transgress literal concerns such as the power of poetry and relationships between the poet and readers. The anthropological dimension of the reflections concerning the relations between human consciousness and the world is unveiled.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;4
dc.subjectWisława Szymborskapl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.subjectinterpretacjapl_PL
dc.subjectpoetryen
dc.subjectinterpretationen
dc.titlePróba ciemności. O „Uprzejmości niewidomych” Wisławy Szymborskiej. Od refleksji metapoetyckiej do antropologiipl_PL
dc.title.alternativeThe trial of darkness. On “Uprzejmość niewidomych” by Wisława Szymborska. From metapoetic reflection to anthropologyen
dc.typeArticleen
dc.page.number[157]-171pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowejpl_PL
dc.contributor.authorEmailalamazan@o2.plpl_PL
dc.relation.volume22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record