Show simple item record

dc.contributor.authorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2014-12-11T12:04:39Z
dc.date.available2014-12-11T12:04:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationRykała A., Działalność społeczno-kulturalna mniejszości narodowych i religijnych w przestrzeni miejskiej Pabianic do drugiej wojny światowej , "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej", t. 2, 2013, s. 263-302pl_PL
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5903
dc.description.abstractNational minorities, i.e. Jewish and German, constituting distinct (almost completely – as the followers of Judaism, or largely – as Evangelical Christians) religious groups, had considerable influence not only on the development of Pabianice's economic life, but also on the shaping of the social and cultural space of the city. Initiatives taken by their representatives were directed, on the one hand (and predominantly), to their own national or religious communities, which was mostly characteristic for the Jewish and, to a lesser extent, German minorities and, on the other, to a wider group of residents, which mostly applied to the Evangelicals. The dominant contribution to the development of socio-cultural sphere of the city, especially philanthropy, was made by religious communities. Providing assistance to the poor and needy was regarded a religious duty. The positive public perception was also meant to increase the number of followers in the Evangelical Church. The creators of the social and cultural life of the city also included entrepreneurs belonging to those communities. They contributed to the formation of numerous social (charity organisations, sports clubs) and cultural (musical societies) initiatives not only due to their accumulated wealth, but also due to the need to help others, take on different challenges and keep up the positively perceived image of a benefactor. They included almost all residents of the city interested in such forms of activity or support. The socio-cultural activities of minority communities have left their mark on the city, giving it a form of organisation. It became apparent primarily in the development of different parts of the space by each of the most active communities (Germans and Jews). The German minority, responsible for the creation and development of Pabianice industry, located their social and cultural institutions in the so-called New Town. This part of Pabianice was inhabited and developed “industrial” immigrants, many of whom were of German origin. As a minority not participating in the development of local industry to such an extent, Jews were socially and culturally active in the part of Pabianice known as New Town, especially in the initial phase. It was an area of concentration of both the first Jewish settlers and the later ones, that came during the economic prosperity.en
dc.description.abstractMniejszości narodowe (głównie żydowska i niemiecka), tożsame na ogół z mniejszościowymi wspólnotami religijnymi, wniosły wymierny wkład w rozwój zarówno gospodarczy, jak i spo- łeczno-kulturalny Pabianic. Głównym celem artykułu jest określenie charakteru i form organizowania w przestrzeni miejskiej aktywności społeczno-kulturalnej przez wymienione grupy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;2
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdziałalność społeczno-kulturalnapl_PL
dc.subjectmniejszość narodowapl_PL
dc.subjectmniejszość religijnapl_PL
dc.subjectŻydzipl_PL
dc.subjectNiemcypl_PL
dc.subjectPabianicepl_PL
dc.subjectsocio-cultural activityen_EN
dc.subjectnational minorityen_EN
dc.subjectreligious minorityen_EN
dc.subjectJewsen_EN
dc.subjectGermansen_EN
dc.subjectPabianicepl_PL
dc.titleDziałalność społeczno-kulturalna mniejszości narodowych i religijnych w przestrzeni miejskiej Pabianic do drugiej wojny światowejpl_PL
dc.title.alternativeSocio-cultural activities of national and religious minorities in the city of Pabianice before World War IIen_EN
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number263-302pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnychpl_PL
dc.referencesAdamek R., 1997a, Fabrykant z Pabianic. Karol Ender (1891–1956), „Życie Pabianic”, 31, s. 11.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 1997b, Pabianiccy chasydzi – radość i taniec, „Pab Art”, 6, s. 8.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 1998, Krusche, Ender, Kindler. Królowie bawełny w Pabianicach XIX–XX w. (katalog wystawy), Pabianice.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 1999, Od kasy chorych do ubezpieczalni, „Nowe Życie Pabianic”, 1, s. 6.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 2001a, Grupy chrześcijan, „Nowe Życie Pabianic”, 3, s. 6.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 2001b, Gmina żydowska (cz. 1), „Nowe Życie Pabianic”, 20, s. 7.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 2001c, Gmina żydowska (cz. 2), „Nowe Życie Pabianic”, 26, s. 7.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 2003a, 90 lat prasy (cz. 14), „Nowe Życie Pabianic”, 25, s. 7.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 2003b, Gazety Pabianic – 90 lat prasy nad Dobrzynką (katalog wystawy), Pabianice.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 2005, Okres zaborów i międzywojnie, [w:] Adamek R., Nowak T., 650 lat Pabianic. Studia i szkice, Łódź.pl_PL
dc.referencesAdamek R., 2007, Tajemnice sprzed lat. Słynny rabin Alter, „Nowe Życie Pabianic”, 8, s. 8.pl_PL
dc.referencesAdamek R., Nowak T., 2005, 650 lat Pabianic. Studia i szkice, Łódź.pl_PL
dc.referencesBaruch M., 1903, Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne. Monografia historyczna dawnych dóbr kapituły krakowskiej w Sieradzkiem i Łęczyckiem, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBadziak K., 1992, Obraz burżuazji w Pabianicach. Baruchowie, [w:] Badziak K. (red.), Pabianiciana, t. 1, Pabianice, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesBadziak K., 1993, Kindlerowie w Pabianicach. Aktywność gospodarcza i społeczna, [w:] Badziak K. (red.), Pabianiciana, t. 2, Pabianice, s. 111–140.pl_PL
dc.referencesChudaś B., 2006, Rola mniejszości narodowych i religijnych w rozwoju Pabianic, praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych pod kierunkiem A. Rykały, Łódź.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1945), Poznań.pl_PL
dc.referencesGramsz A., 2005, Dzieje Pabianic. Kalendarium do 1939 r., Łódź.pl_PL
dc.referencesKalendarz. Informator Pabianicki 1914, 1913, Pabianice.pl_PL
dc.referencesKulesza M., 1995, Rozwój przestrzenny miasta Pabianic, [w:] Badziak K. (red.), Pabianiciana, z. 3, Pabianice, s. 3–25.pl_PL
dc.referencesMarkowski B., 1998, Kościół i parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach 1898–1998, Pabianice.pl_PL
dc.referencesMissalowa G., 1968, Dzieje Pabianic, Łódź.pl_PL
dc.referencesPeska R., 1999, Skazani na zagładę. Żydzi w Pabianicach 1794–1998, Pabianice.pl_PL
dc.referencesPuś W., 1992, Przemysł Pabianic w latach 1865–1914, [w:] Badziak K. (red.), Pabianiciana, t. 1, Pabianice, s. 75–86.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Łódź.pl_PL
dc.referencesTobjański Z., 1994, Czeskie osadnictwo w Pabianicach, „Gazeta Pabianicka”, 45–48.pl_PL
dc.referencesTobjański Z., 1995, Mojżeszowi wyznawcy, „Nowe Życie Pabianic”, 6.pl_PL
dc.referencesWoźniak K., 1995, Protestanci pabianiccy (do 1914 r. Szkic do portretu), [w:] Badziak K. (red.), Pabianiciana, t. 3, Pabianice, s. 63–87.pl_PL
dc.referencesŻbikowski A., 2010, Zagłada polskich Żydów w latach II wojny światowej, [w:] Sienkiewicz W. (red.), Atlas historii Żydów polskich, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska