Now showing items 1-2 of 2

  • Dumping as a Sign of a Faulty Competition 

   Kuna-Marszałek, Anetta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Stosowanie dumpingu w praktyce nie jest zjawiskiem sporadycznym, ponieważ rynki zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się działają w warunkach konkurencji niedoskonałej, co wymusza dostosowywanie strategii ...
  • The Place and Role o f Export-promoting Policy in the Concepts of Foreign Economic Policy 

   Doroźyńska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polityki proeksportowej w świetle koncepcji zagranicznej polityki ekonomicznej, a także ocena jej efektywności z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia.