Now showing items 1-1 of 1

    • Przyczynek do dziejów hutnictwa żelaznego na ziemi dobrzyńskiej 

      Andrzejewska, Aldona ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
      In the northern part of the Dobrzyń Land, which since the 80s of the 13th century was within Rypin castellan's district and since the mid-14th century in the Rypin district, conditions were favourable for iron metallurgy ...