Show simple item record

dc.contributor.authorUjma-Wąsowicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2014-10-06T08:51:25Z
dc.date.available2014-10-06T08:51:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5547
dc.description.abstractThe need for leading an active life style, including amateur sport, which has a vital influence on our physical and intellectual fitness, should be obvious at present. Recent research of the Polish society indicates that generally the amount of exercise a person does, decreases with their age. It seems justified to ask the question about the roots of such a state of affairs. Is it a matter of bad habits? Or maybe our mentality? Or a lack of spatial conditions for doing sports at an older age? This paper concentrates on the last problem. It tries to answer this question on the basis of an analysis of the genesis of areas/facilities of physical activity for senior citizens and modern social and spatial conditions for the existence of such places. Further, the paper shows a description of noticeable trends of future development present in the environment of active seniors in the 21st century. In the summary, defines research directions which could positively influence the development of sport and recreation infrastructure in built environment friendly for older persons.pl_PL
dc.description.abstractPotrzeba prowadzenia przez całe życie aktywnego trybu życia, w tym rekreacyjne uprawianie sportu, mające zasadniczy wpływ na naszą fizyczną i intelektualną sprawność powinna być w dzisiejszych czasach sprawą oczywistą. Najnowsze badania społeczeństwa polskiego wskazują jednak na bierność obywateli w tym temacie zgodnie z zasadą: im człowiek starszy, tym mniej ćwiczy. Zasadne wydaje się zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy jest to kwestia złych nawyków? A może bardziej naszej mentalności? Czy może wreszcie braku warunków przestrzennych do uprawiania sportu w późniejszym wieku? W artykule skoncentrowano się na problematyce ujętej w ostatnim pytaniu. Poszukiwanie odpowiedzi na nie prowadzono w oparciu o analizę genezy terenów / obiektów aktywnego wypoczynku dla osób starszych oraz współczesnych społeczno – przestrzennych uwarunkowań dla istnienia tych miejsc. W dalszej części opracowania zaprezentowano opis zauważalnych tendencji ku przyszłości, występujących w środowisku aktywnych seniorów XXI wieku. W podsumowaniu określono kierunki badań, mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój, przyjaznej osobom starszym infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w środowisku zbudowanym.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;297/2013
dc.sourceaktywny senior XXI wieku
dc.sourcesprawność fizyczna osób starszych
dc.sourceśrodowisko zbudowane
dc.sourcetereny sportowe dla osób starszych
dc.subjectactive senior of 21st centurypl_PL
dc.subjectphysical fitness of older personspl_PL
dc.subjectbuilt environmentpl_PL
dc.subjectsport areas for older personspl_PL
dc.titleMiejsca aktywnego wypoczynku cennym środowiskiem podtrzymywania sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszychpl_PL
dc.title.alternativePlaces of physical exercise as a valuable environment for maintaining physical and intellectual fitness of older personspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number55-64pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Architektury Politechniki Śląskiejpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record