Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2014-09-11T11:47:46Z
dc.date.available2014-09-11T11:47:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-83-7525-652-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5416
dc.description.abstractStopniowy rozpad geografii na szereg dyscyplin o wyraźnie określonym przedmiocie badań sprawił, Ŝe geografia regionalna, której podstawę stanowi całościowy i syntetyczny opis, była i jest w coraz większym stopniu marginalizowana, a uprawianie jej powiela często scjentystyczny i specjalistyczny wzorzec nauk geograficznych. Celem kolejnych części opracowania jest określenie najwaŜniejszych podejść w „nowej” geografii regionalnej, ich charakterystyka oraz wskazanie głównych płaszczyzn dyskusji w dostępnej literaturze przedmiotu, a takŜe określenie podstawowych róŜnic pomiędzy tradycyjnym i „nowym” ujęciem geografii regionalnej. Wśród wielu wniosków płynących z przeglądu koncepcji i pojęć za najwaŜniejszy moŜna uznać to, Ŝe „nowa” geografia regionalna pozostawia na uboczu rozwaŜania, „czym są regiony?”, zadając częściej pytanie „jak regiony powstają?”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPodstawowe idee i koncepcje w geografii;6
dc.subjectgeografia regionalnapl_PL
dc.subjectkoncepcje badawczepl_PL
dc.subjectregionpl_PL
dc.titleKoncepcje "nowej" geografii regionalnejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number53-71pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record