Show simple item record

dc.contributor.authorLisowska, Renata
dc.contributor.authorRopęga, Jarosław
dc.date.accessioned2012-05-22T14:05:50Z
dc.date.available2012-05-22T14:05:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/508
dc.description.abstractProces marginalizacji regionów jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na funkcjonowanie małych firm. Marginalizacja regionu przejawia się niskim poziomem rozwoju społeczno- gospodarczego, złym stanem infrastruktury, utrudnionym dostępem do otoczenia biznesu oraz brakiem skłonności do przedsiębiorczości mieszkańców. Marginalizacja w przypadku regionu oznacza długotrwałe wyłączenie danego obszaru z generowania rozwoju i partycypacji w dochodach z rozwoju. Regiony te nie są w stanie jedynie w oparciu o własne, wewnętrzne siły dokonać procesu przekształceń gospodarki, gwarantujących zmianę struktury gospodarczej, wykreowanie nowych miejsc pracy i stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju. Koszty ponownego włącze- nia obszarów zmarginalizowanych do współtworzenia rozwoju gospodarczego są szczególnie wysokie i charakteryzują się wydłużonym okresem zwrotu Artykuł podejmuje próbę analizy funkcjonowania małych firm na terenach zmarginalizowanych z punktu widzenia wielości i sekwencyjności czynników ograniczających ich rozwój. W artykule dokonana zostanie diagnoza różnic w zakresie ograniczeń funkcjonowania firm w układzie regionalnym.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
dc.subjectMŚPpl_PL
dc.subjectregiony zmarginalizowanepl_PL
dc.subjectbariery rozwoju MŚPpl_PL
dc.subjectpolityka wsparcia MŚPpl_PL
dc.titleThe Determinants of Small and Medium Enterprises in Marginalized Regionspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number205-213
dc.page.number283-292
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania; Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record