CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Jan Duraj
 2. Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej
  Halina Buk
 3. Analiza wykorzystania funduszy pozyskanych w trakcie debiutu giełdowego przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Tadeusz Dudycz
 4. Finansowanie inwestycji rzeczowych w warunkach gospodarki polskiej i czeskiej
  Adam Samborski
 5. Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w zarządzaniu grupą kapitałową
  ElŜbieta Maria Wrońska
 6. Funkcje i cele podwyższania kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych
  Artur Sajnóg
 7. Ocena rentowności kapitału własnego spółki za pomocą przyrostu zysków zatrzymanych
  Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
 8. Dyferencjacja strategii dezinwestycji funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej
  Tomasz Sosnowski
 9. Restrukturyzacja kapitałowa przedsiębiorstw z wykorzystaniem operacji buy-back
  Aleksandra Pieloch
 10. Wpływ wyników sportowych na kurs akcji sportowych spółek akcyjnych – studium przypadku Ajaxu Amsterdam i Fenerbahce Stambuł
  Michał Comporek
 11. Indeksy giełdowe spółek społecznie odpowiedzialnych
  Piotr Bartkowiak, Maciej Koszel
 12. Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
  Marcin Gołembski, Grzegorz Wojtkowiak
 13. Kilka refleksji nad pojęciem kooperacji
  Dariusz Nowak, Marcin Gołembski
 14. Model zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa R. C. Higginsa w warunkach zmiennych cen oraz wzrostu majątkochłonności sprzedaży
  Marzena Papiernik-Wojdera
 15. Zróżnicowanie poziomu operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL
  Lidia Karbownik

Recent Submissions