Show simple item record

dc.contributor.authorTurchina, Svitlana
dc.contributor.authorTurchina, Kateryna
dc.contributor.authorDashutina, Liudmyla
dc.contributor.authorBatsenko, Liudmyla
dc.date.accessioned2023-03-31T14:33:34Z
dc.date.available2023-03-31T14:33:34Z
dc.date.issued2023-03-29
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46509
dc.description.abstractThe main goal of this research is to determine the advantages of implementing corporate social responsibility (CSR) principles and the contribution they make to achieving the sustainable goals of business structures. To achieve this goal, the economic activity of small, medium‑sized and large companies from different countries was studied. The article focuses on the economic crisis triggered by the COVID–19 pandemic, which has affected the entire world economy. It is proven that it is easier for companies that have implemented the principles of environmental, social, and managerial sustainability to adapt to change, and they are more resilient. A number of factors that hinder the development of CSR enterprises have been identified: the lack of domestic legislation, including the National Strategy for Corporate Social Responsibility in Ukraine, the lack of state support for CSR development and incentives, a sufficient level of perception of the importance of CSR by enterprise management, and, of course, limited financial resources. The paper proposes that the organization of CSR in enterprises should be organically integrated into their governance and managerial strategies. An important condition is the development and adoption of Corporate Codes and the implementation of non‑financial reporting. Also, it is important to identify those responsible for its implementation.en
dc.description.abstractGłównym celem badań jest określenie zalet wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz ich wkładu w osiąganie zrównoważonych celów struktur biznesowych. Aby osiągnąć ten cel, zbadano aktywność gospodarczą małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych krajów. Artykuł koncentruje się na kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią COVID–19, który dotknął całą gospodarkę światową. Udowodniono, że firmom, które wdrożyły zasady zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i menedżerskiego, łatwiej jest dostosować się do zmian i są one bardziej odporne. Zidentyfikowano szereg czynników utrudniających rozwój CSR w przedsiębiorstwach: brak ustawodawstwa krajowego, w tym Narodowej Strategii na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na Ukrainie, brak wsparcia państwa dla rozwoju i zachęt w zakresie CSR, niewystarczający poziom postrzegania znaczenia CSR przez kierownictwo przedsiębiorstwa oraz oczywiście ograniczone zasoby finansowe. W pracy proponuje się, aby organizacja CSR w przedsiębiorstwach była organicznie zintegrowana z ich strategiami zarządzania. Istotnym warunkiem jest opracowanie i przyjęcie kodeksów korporacyjnych oraz wdrożenie sprawozdawczości niefinansowej. Ważne jest również wskazanie osób odpowiedzialnych za jej wdrożenie.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe;1pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectcorporate sustainabilityen
dc.subjectCSR concepten
dc.subjectCOVID–19en
dc.subjectmanagerial strategiesen
dc.subjectsocial activitiesen
dc.subjectzrównoważony rozwójpl
dc.subjectzrównoważony rozwój firmypl
dc.subjectkoncepcja CSRpl
dc.subjectCOVID–19pl
dc.subjectstrategie zarządzaniapl
dc.subjectdziałania społecznepl
dc.titleA Review of Top Corporate Sustainability Initiatives and Their Resilience during the COVID–19 Pandemicen
dc.title.alternativePrzegląd najważniejszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i ich odporności podczas pandemii COVID–19pl
dc.typeArticle
dc.page.number111-126
dc.contributor.authorAffiliationTurchina, Svitlana - Ph.D., Associate Professor, Sumy National Agrarian University, Faculty of Economics and Management, Department of Management, Sumy, Ukraineen
dc.contributor.authorAffiliationTurchina, Kateryna - Master of Professional Studies, The Pennsylvania State University, Community and Economic Development Faculty, PA, USAen
dc.contributor.authorAffiliationDashutina, Liudmyla - Ph.D., Associate Professor, Sumy National Agrarian University, Faculty of Economics and Management, Department of Management, Sumy, Ukraineen
dc.contributor.authorAffiliationBatsenko, Liudmyla - Ph.D., Associate Professor, Sumy National Agrarian University, Faculty of Economics and Management, Department of Management, Sumy, Ukraineen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesCorporate Knight (2021a), 2021 Global 100 ranking, https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-global-100-ranking/ (accessed: 3.02.2022).en
dc.referencesCorporate Knight (2021b), The 2020 Global 100: Overview of Corporate Knights Rating Methodology, https://www.corporateknights.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-Global-100_Methodology.pdf (accessed: 10.02.2022).en
dc.referencesCSR Ukraine (2021), Second catalogue of CSR initiatives 2020–2021, https://csr-ukraine.org/materials/drugiy-katalog-ksv-iniciativ-2020-2021-rr/ (accessed: 15.02.2022).en
dc.referencesDiez‑Cañamero, B., Bishara, T., Otegi‑Olaso, J.R., Minguez, R., Fernández, J.M. (2020), Measurement of Corporate Social Responsibility: A Review of Corporate Sustainability Indexes, Rankings and Ratings, “Sustainability”, 12 (5), 2153, https://doi.org/10.3390/su12052153en
dc.referencesElkington, J. (1997), Cannibals with forks – Triple bottom line 21st century business, CT New Society Publishers, Toney Creek, https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106en
dc.referencesFrederick, W.C. (2006), Corporation be good! The Story of Corporate Social Responsibility, Dog ear Publishing, Indianapolis.en
dc.referencesHąbek, P. (2014), Evaluation of sustainability reporting practices in Poland, “Quality & Quantity”, 48, pp. 1739–1752, https://doi.org/10.1007/s11135-013-9871‑zen
dc.referencesHurst, N.E. (2004), Corporate Ethics, Governance and Social Responsibility: Comparing European Business Practices to those in the United States, https://silo.tips/download/corporate‑ethics‑governance‑and‑social‑responsibility‑comparing‑european‑busines (accessed: 18.03.2022).en
dc.referencesInternational Monetary Fund (n.d.), https://www.imf.org/en/ (accessed: 15.12.2021).en
dc.referencesPal, M., Jenkins, J.J. (2014), Reimagining Sustainability: An Interrogation of the Corporate Knights’ Global 100, “Environmental Communication”, 8 (3), pp. 388–405, https://doi.org/10.1080/17524032.2014.906477en
dc.referencesParris, T.M. (2006), Corporate Sustainability Reporting, “Environment: Science and Policy for Sustainable Development”, 48 (5), https://doi.org/10.3200/ENVT.48.5.3-3en
dc.referencesSchneider Electric (2021), Schneider Electric Sustainability Report 2020–2021, https://www.se.com/us/en/download/document/SustainabilityReport2020EN/ (accessed: 15.03.2022).en
dc.referencesStantec (2020), Stantec Sustainability Report 2020, https://interactive.stantec.com/earth‑day‑overview/p/1 (accessed: 8.04.2022).en
dc.referencesStatista (n.d.), https://www.statista.com/ (accessed: 3.04.2022).en
dc.referencesVorfolomeev, A.V. (2020), COVID–19 influence on Ukrainian manufacturing enterprises and assistance in restoring normal work: a report on the results of a survey of the Center for Resource Efficient and Clean Production, Center for Resource Efficient and Clean Production, Kyiv, http://www.recpc.org/wp‑content/uploads/2020/07/Survey‑Results‑RECPC‑Ukr.pdf (accessed: 30.03.2022).en
dc.referencesWalton, C. (1967), Corporate Social Responsibilities, Wadsworth, Belmont.en
dc.referencesYıldız, A., Ozerim, G. (2014), Corporate Social Responsibility in European Context, [in:] D. Turker, H. Toker, C. Altuntaş (eds.), Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility, Lexington Books, Lanham, pp. 43–55.en
dc.contributor.authorEmailTurchina, Svitlana - sturchina68@gmail.com
dc.contributor.authorEmailTurchina, Kateryna - Kzt5328@psu.edu
dc.contributor.authorEmailDashutina, Liudmyla - ljutikd@gmail.com
dc.contributor.authorEmailBatsenko, Liudmyla - lbatsenko@yahoo.com
dc.identifier.doi10.18778/1508-2008.26.06
dc.relation.volume26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0