Show simple item record

dc.contributor.authorKowalski, Mariusz
dc.contributor.editorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2023-03-24T10:45:25Z
dc.date.available2023-03-24T10:45:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKowalski M., Między Rosją a Zachodem. Zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu postaw politycznych Ukraińców w ostatnim trzydziestoleciu, [w:] W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu, A. Rykała (red.), WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-035-0.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-035-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46394
dc.description.abstractRozpad ZSRS i pojawienie się na mapie politycznej Europy niepodległej Ukrainy w 1991 roku otworzyło szeroką dyskusję na temat cech szczególnych tego państwa i jego części. Dla wielu obserwatorów było ono terra incognita, której pojawienie się stanowiło olbrzymią niespodziankę. Dotyczyło to niejednokrotnie również samych mieszkańców Ukrainy, którzy po latach narodowej niewoli i sowieckiej indoktrynacji nie zawsze potrafili odnaleźć się w nowej sytuacji. Jednym z przewodnich motywów dyskusji nad kondycją Ukrainy było jej silne kulturowe, a w konsekwencji również polityczne zróżnicowanie przestrzenne. Dodatkowym impulsem wzmacniającym zainteresowanie tematem stała się polityka Rosji względem Ukrainy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofW kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgeografia politycznapl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.titleMiędzy Rosją a Zachodem. Zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu postaw politycznych Ukraińców w ostatnim trzydziestoleciupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number223-245pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PANpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-036-7
dc.referencesBraudel F., On History, Chicago 1982.pl_PL
dc.referencesThe Central Election Commission of Ukraine, Election of the President of Ukraine, b.d., https://cvk.gov.ua/en/election-of-the-president-of-ukraine.html (dostęp: 6.06.2022).pl_PL
dc.referencesChastka uchniv u shkolakh Ukrainy, shcho navchaiutsia ukrainskoiu, b.d., http://statistika. in.ua/mova2001/ukrainska_v_shkolah (dostęp: 6.06.2022).pl_PL
dc.referencesEberhardt P., Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesGergało-Dąbek N., The Orthodox Church in Ukraine and the Ukrainian language after Revolution of Dignity, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio M” 2021, nr 6, s. 145–159.pl_PL
dc.referencesHuntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJakowenko N., Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI– XVII wieku, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJakowenko N., Historia Ukrainy do 1795 roku, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKavetskyy I., Przestrzeń wyborcza Polski i Ukrainy: ujęcie porównawcze, Szczecin 2010.pl_PL
dc.referencesKobyleckyi M., Mahdeburzʹke prawo w Ukrajini, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2019, nr 10, s. 9–21.pl_PL
dc.referencesKochanowski J.K., Polska w świetle psychiki własnej i obcej: rozważania, Częstochowa 1925.pl_PL
dc.referencesKonfesiina struktura i stvorennia pravoslavnoi tserkvy Ukrainy: Traven 2019, Kyiv 2019, https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20192205_tomos/Tomos_may%202019. pdf (dostęp: 6.06.2022).pl_PL
dc.referencesKowalski M., Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni, „Przegląd Geograficzny” 2016, t. 88, nr 4, s. 489–510.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Determinants of Ukraine’s geopolitical orientation, „Czasopismo Geograficzne” 2022, t. 93, nr 3, s. 435–450.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Generational cycles and changes in time and space, „Geographia Polonica” 2019, vol. 92, no. 3, s. 253–273.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Geografia średniowiecznej Słowiańszczyzny, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” 2019, nr 15, s. 15–64.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Oblicze dwóch Majdanów: 2004 (2005, 2007) i 2013, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Postawa Ukraińców wobec innych państw i narodów w świetle sondażu społecznego z grudnia 2004 roku, [w:] A. Furier (red.), „Pomarańczowa rewolucja” – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej. Tom studiów, Szczecin 2006, s. 88–105.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Raport z badań przeprowadzonych w Kijowie w grudniu 2004 roku przez studentów i pracowników Studiów Wschodnich UW, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Wstępny raport z badań w Kijowie przeprowadzonych w grudniu 2013 roku, Warszawa 2014, http://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/04/prezentacja-wst%C4%99pne-badania-kij%C3%B3w1.pdf (dostęp: 6.06.2022).pl_PL
dc.referencesKowalski M., Malicki J., Błękit pomarańczy, czyli raport o podzielonym narodzie, [w:] J.M. Nowakowski (red.), Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji, Warszawa 2005, s. 51–83.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Malicki J., Ukrainian Survey: A report (December 2004 – September 2006 – April 2007), [w:] Democracy versus Authoritarianism, Warsaw East European Conference 2007, Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa 2009, s. 47–48.pl_PL
dc.referencesKrzywicka-Ustrzycka A., Przykłady zapożyczeń z języka polskiego w wybranych ukraińskich powieściach historycznych pisarzy galicyjskich, „Acta Polono-Ruthenica” 2008, t. XIII, s. 427–235.pl_PL
dc.referencesŁoza J., Historicznyi Atłas Ukrainy, Kyjiv 2015.pl_PL
dc.referencesMelnyk I., Z istorii stvorennia Narodnoho Rukhu Ukrainy ta vidrodzhennia „Prosvity” (1988–1991), Spohad, „Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist” 2010, nr 19, s. 98–105.pl_PL
dc.referencesOlszański T.A., Kresy Zachodnie. Miejsce Galicji Wschodniej i Wołynia w państwie ukraińskim, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRiabczuk M., Dwie Ukrainy, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., Barwiński M., Geopolitical location and territorial transformations of Ukrainian territory and the complexity of their internal structures in the twentieth century, [w:] K. Heffner (red.), The Eastern Dimension of the United Europe. Political and Economical Aspects of the Eastern Politics of the European Union, „Region and Regionalism”, no. 11, vol. 2, Łódź–Opole 2013, s. 131–161.pl_PL
dc.referencesSzporluk R., Imperium, komunizm i narody: wybór esejów, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesVseukrainskyi perepys naselennia 2001, 2001, http://2001.ukrcensus.gov.ua/ (dostęp: 6.06.2022).pl_PL
dc.referencesVybory Prezydenta Ukrainy 1991, b.d., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92% D 0 % B 8 % D 0 % B 1 % D 0 % B E % D 1 % 8 0 % D 0 % B 8 _ % D 0 % 9 F % D 1 % 80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82% D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0 %B8_1991 (dostęp: 6.06.2022).pl_PL
dc.referencesWilson A., Ukraińcy, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesWiśniewski R., Przemiany etniczne na Krymie – od inkorporacji do Rosji carskiej po aneksję przez Federację Rosyjską (1783–2014), „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2016, t. 7, nr 2, s. 73–87.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-035-0.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe