Show simple item record

dc.contributor.authorSkrzypczak, Magdalena
dc.date.accessioned2023-03-21T17:51:04Z
dc.date.available2023-03-21T17:51:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46314
dc.description.abstractThis paper focuses on experiencing space as an active, extreme off-line situation of the author/author in spe. It undertakes the problem of mnemology as a crucial, particular, and especially private/individual way of actualizing spaces once explored („past-spaces” actualization). It discusses the practice of space, „signification”/signing of private trajectories, the rhetoric of walking, and wandering/travel as inspiration for literature, writing, and the creative process. The main point of this article is that the figures of speech are the same for both language and space (according to Jean-François Augoyard’s, Michel de Certeau’s and Joanna Ślósarska’s research). In addition, the human body as a rhetorical device, via the act of walking down a street or jumping, can bring attention to important literary issues, such as genology of the text inspired in such a way. It seems interesting whether it is possible to analyze this kind of writing as an incarnation of the ancient hodoeporicon in a contemporary entourage.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;2
dc.subjectprzestrzeńpl_PL
dc.subjectfigury wędrownepl_PL
dc.subjectspacepl_PL
dc.subjectwandering/travelpl_PL
dc.titleDoświadczanie przestrzeni w figurach wędrownych jako inicjacja procesu twórczego (off-line)pl_PL
dc.title.alternativeExperiencing Space In Wandering Figures As An Initiation Of The Creative Process (Off-Line)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number239-257pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiejpl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesAugoyard Jean François (1979), Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, Seuil, Paris.pl_PL
dc.referencesBarthes Roland (1999), Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. M. Bieńczyk, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarthes Roland (1999), S/Z, przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarthes Roland (2008), Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBenjamin Walter (2005), Pasaże, przeł. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBłoński Jan (1994), Świat jako księga i komentarz, [w:] Czytanie Schulza, red. J. Jarzębski, Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C., Kraków.pl_PL
dc.referencesBrach-Czaina Jolanta (2003), Błony umysłu, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrach-Czaina Jolanta (1999), Szczeliny istnienia, Wydawnictwo eFKa, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrzozowska Blanka (2009), Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa — współczesne reprezentacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCerteau Michel de (2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel- Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesCurtius Ernst Robert (2005), Książka jako symbol, [w:] Idem, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesDeleuze Gilles (1997), Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDerrida Jacques (1999b), Xὠρα/Chora, przeł. M. Gołebiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDerrida Jacques (1999a), O gramatologii, przeł. B. Baran, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDidi-Huberman Georges (2008), Obrazy mimo wszystko, przeł. Mai Kubiak Ho-Chi, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesDziuban Zuzanna (2008), Atopia — poza miejscem i nie-miejscem, [w:] Czas przestrzeni, red. K. Wilkoszewska, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel (2006), O innych przestrzeniach. Heterotopie, przeł. M. Żakowski, „Kultura Popularna” nr 2 (16).pl_PL
dc.referencesKrzywy Roman (2006), Hodoeporikon, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesLévi-Strauss Claude (2001), Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLévi-Strauss Claude (1960), Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski Michał Paweł (2003), Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Wydawnictwo Homini, Kraków.pl_PL
dc.referencesNora Pierre (2009), Między pamięcią a historią: Les lieux de mémoire, „Tytuł roboczy: Archiwum” nr 2 (Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi).pl_PL
dc.referencesPackard Robert (1990), Refractions: Writers and Places, Carroll & Graf, New York.pl_PL
dc.referencesRicoeur Paul (2008), Żyć aż do śmierci oraz fragmenty, przeł. A. Turczyn, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesRybicka Elżbieta (2012), Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchulz Bruno (1998), Noc wielkiego sezonu, [w:] Idem, Opowiadania, wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSchulz Bruno (1998), Wiosna, [w:] Idem, Opowiadania, wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSemprún Jorge (1996), L’Écriture ou la vie, Gallimard, Paris.pl_PL
dc.referencesSommer Manfred (2003), Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, przeł. J. Merecki, Oficyna Naukowa S.C., Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzpociński Andrzej (2008), Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” nr 4.pl_PL
dc.referencesŚlósarska Joanna (2012), Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej, Wydawnictwo «scriptum», Kraków.pl_PL
dc.relation.volume56pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record