Show simple item record

dc.contributor.authorChawrilska, Irena
dc.date.accessioned2023-03-20T12:04:46Z
dc.date.available2023-03-20T12:04:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46285
dc.description.abstractThis article focuses on the hybrid work of art viewed as a form of experience. I take into consideration the issue of the hybrid work of art viewed as a form of experience from the perspective of how Dewey wrote about art which can be perceived as a form of experience. How can we understand the notion of experience in relation to the work of art, and, more importantly, to the hybrid work of art? My analysis of the experience category is based on the philosophical texts written by Luigi Pareyson. The question I would like to answer is if hybrid works of art portray the experience of contemporary reality. My considerations are founded on the poems by Paula Claire (ES-SENSE and Hymns to Isis) and the artist’s book by Jim Butler (A.M.D.G).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;2
dc.subjectdzieło hybrydycznepl_PL
dc.subjectdoświadczeniepl_PL
dc.subjectpoezja konkretnapl_PL
dc.subjectestetykapl_PL
dc.titleDzieło hybrydyczne jako doświadczeniepl_PL
dc.title.alternativeThe Hybrid Work of Art as Experiencepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number129-145pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesArystoteles (1979), O rodzeniu się zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArystoteles (1980), Zagadnienia przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCarrión Ulisses (1975), The New Art of Making Books, http://www.arts.ucsb.edu/ faculty/reese/classes/artistsbooks/Ulises%20Carrion,%20The%20New%20 Art%20of%20Making%20Books.pdfpl_PL
dc.referencesDawidek Gryglicka Małgorzata (2012), Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Korporacja Ha!art, Kraków-Wrocław.pl_PL
dc.referencesDewey John (1975), Sztuka jako doświadczenie, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDroit Roger-Pol (2006), Wielkość doświadczenia, „Teksty Drugie” nr 3.pl_PL
dc.referencesHeidegger Martin (1997), Źródło dzieła sztuki, [w:] Drogi lasu, tłum. J. Miziera, Fundacja „Aletheia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKasia Katarzyna (2008), Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesLubaszewska Antonina (2009), Poetyka doświadczenia duchowego. W stronę antropologii form literackich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesLudwiński Jerzy (2009), Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań.pl_PL
dc.referencesNycz Ryszard (2007), Antropologia literatury — kulturowa teoria literatury — poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” nr 6.pl_PL
dc.referencesPareyson Luigi (2009), Estetyka. Teoria formatywności, tłum. K. Kasia, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesRead Herbert (1973), O pochodzeniu form w sztuce, przeł E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSimmel Georg (2006), Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1977), O miejsce w zainteresowaniach badawczych poetyki naukowej dla poezji konkretnej i zjawisk jej pokrewnych [w:] The Structure of Semantics of the Literary Text, red. Mihály Péter, Akadémiai Kiadó, Budapeszt.pl_PL
dc.referencesSławek Tadeusz (1989), Filozofia spójnika i poezja negatywności, [w:] Między literami. Szkice o poezji konkretnej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWelsch Wolfgang (2005), Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.relation.volume56pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record