Show simple item record

dc.contributor.authorLemann, Natalia
dc.contributor.editorIzdebska, Agnieszka
dc.contributor.editorSzajnert, Danuta
dc.date.accessioned2023-03-20T06:58:14Z
dc.date.available2023-03-20T06:58:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46281
dc.description.abstractThe aim of the article is to analyze the alternative history of literature presented in alternative history novels as well as in scholarly and journalistic studies in literary history. First, important proposals for renewing/reviving/modernizing and rethinking the scope and methodology of literary history, for opening it to new areas, asking new question and reorganizing the structure and manners of writing it are discussed. It is suggested that probabilistic inquiry in the field of literary history may be seen as an important and innovative tool for understanding the nature of the creative process, the formation of movements in literary history and its periodization, and, last but not least, the nature of necessity and coincidence therein. For literary historians as well as for theoreticians of literature, imagining altered biographies of famous writers and poets may be an interesting experiment. The richest material for such counterfactual deliberations is provided by alternative history novels; therefore, the following works are analyzed — P’s Correspondence by N. Hawthorne, Different Engine by W. Gibson & B. Sterling, Muza dalekich podróży by T. Parnicki, Widma. Historia Polski bez Powstania Warszawskiego by Ł Orbitowski, Dumanowski by W. Szostak.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza wybranych przykładów alternatywnej historii literatury, obecnych w powieściach z gatunku historii alternatywnych oraz w naukowych pracach z zakresu historii literatury. Szczegółową analizę poprzedza zdiagnozowanie obecnego stanu historii literatury jako nauki, zwłaszcza w kontekście postulowanej od jakiegoś czasu konieczności gruntownej przebudowy tej dziedziny, otwarcia jej na nowe rejony badawcze i wezwania do postawienia zupełnie nowych pytań. Zdaniem autorki dociekania probabilistyczne mogą stać się dla historii literatury interesującym narzędziem badawczym, lub chociażby eksperymentem poznawczym, pozwalającym na pełniejsze zrozumienie natury procesu twórczego czy tak ważkich dla historii literatury kwestii, jak periodyzacja, formowanie się epok i prądów literackich oraz problemu determinizmu i przypadku w procesie historycznoliterackim. Szczególnie interesujące — i to zarówno dla historyków, jak i teoretyków literatury — może być wyobrażenie sobie alternatywnych biografii literackich. Analizie poddane zostaną tu m.in. następujące powieści z zakresu historii alternatywnych: P’S Correspondence Nathaniela Hawthorne’a, Maszyna różnicowa Bruce’a Sterlinga i Williama Gibsona, Muza dalekich podróży Teodora Parnickiego, Widma. Historia Polski bez Powstania Warszawskiego Łukasza Orbitowskiego czy Dumanowski Wita Szostaka.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;2
dc.subjecthistory of literaturepl_PL
dc.subjectalternative history of literaturepl_PL
dc.subjectalternative biographiespl_PL
dc.subjectcounterfactual deliberationspl_PL
dc.subjectcausalismpl_PL
dc.subjectdeterminismpl_PL
dc.subjecthistoria literaturypl_PL
dc.subjectalternatywna historia literaturypl_PL
dc.subjectbiografie alternatywnepl_PL
dc.subjectoperacje kontrfaktycznepl_PL
dc.subjectkauzalizmpl_PL
dc.subjectdeterminizmpl_PL
dc.title„Cichosza. Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza” — alternatywna historia literaturypl_PL
dc.title.alternative„Hush. Shh. There is no Mickiewicz and there is no Miłosz” — alternative history of literaturepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number187-200pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literaturypl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesBaczyński Krzysztof Kamil (1989), Wybór poezji, wybór i oprac. J. Święch, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBloom Harold (2002), Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesCieślak Tomasz (2011), Nowa poezja polska wobec poprzedników: lektura relacyjna, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDehnel Jacek (2004), Żywoty równoległe, Zielona Sowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesDrewnowski Tadeusz (2003), Historia do poprawek, „Dekada Literacka”, nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesGibson William, Sterling Bruce (2010), Maszyna różnicowa, przeł. P. W. Cholewa, Mag, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGombrowicz Witold (1997), Dziennik 1953−1956, posłowie W. Karpiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesGrabski Andrzej F. (1996), Historiografia — Mitotwórstwo — Mitoburstwo [w:] Historia. Mity. Interpretacje, red. A. Barszczewska-Krupa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk Marta (2014), Współgrzeszność, Primum Verbum, Łódź.pl_PL
dc.referencesGryglewicz Tomasz (2003), Rozmowa ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem w 80-te urodziny, „Dekada Literacka”, nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesGryglewicz Tomasz (2003), Sztuka bez Jałty, „Dekada Literacka”, nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesGumbrecht Hans U. (2008), Shall We Continue to Write Literary Histories?, „New Literary History”, Vol. 39, No. 3 (Summer).pl_PL
dc.referencesHawthorne Nathaniel (1845), P’s Correspondence [in:] Mosses from and Old Manse [online] http:// www.gutenberg.org/cache/epub/9230/pg9230.txt ds. 23.1.pl_PL
dc.referencesHutcheon Linda (1995), Rethinking Literary History — Comparatively, „American Council of Learned Societies. Occasional Paper”,No. 27.pl_PL
dc.referencesJarzębski Jerzy (2003), Bez sielanki, „Dekada Literacka” nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesKostkiewiczowa Teresa (2005), Historia literatury w przebudowie, „Teksty Drugie”, nr 1−2.pl_PL
dc.referencesLemann Natalia (2008), Historia alternatywna [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLemann Natalia (2011), Czy można uchronić się od przeszłości? — historie alternatywne i uchronie jako literackie aporie polityki i wiedzy historycznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LIV, z. 2. (108).pl_PL
dc.referencesLemann Natalia (2012), PODobni–niePODobni. „Muza dalekich podróży” Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka Dukaja jako przykład dwóch sposobów alternatywizacji historii, „Porównania”, nr 10.pl_PL
dc.referencesLemann Natalia (2014a), Alternatywna miara wielkości? — postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej przeszłości Polski w wybranych historiach alternatywnych, „Porównania”, nr 14.pl_PL
dc.referencesLemann Natalia (2014b), hasło: Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 1 (113).pl_PL
dc.referencesŁagowski Bronisław (2003), Zyski i straty, „Dekada Literacka”, nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz Jacek (2003), Gdyby nie było Jałty…, „Dekada Literacka”, nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesMatuszewski Ryszard (2003), Bez Jałty — bez zmian?, „Dekada Literacka”, nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesMiłosz Czesław (2003), Po dyktaturze, „Dekada Literacka”, nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesMiłosz Czesław (2011), W mieście (tom To z 2000 r.) [w:] Wiersze wszystkie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesNycz Ryszard (2006), Kulturowa natura, słaby profesjonalizm [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesNycz Ryszard (2010), Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie”, nr 5.pl_PL
dc.referencesOrbitowski Łukasz (2012), Widma. Historia Polski bez Powstania Warszawskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesParnicki Teodor (1970), Muza dalekich podróży, PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja: Zjazd Polonistów (2005), red. M. Czermińska, t. 1−2, Kraków 22−25 września 2004, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz Jarosław M. (1987), Żmut, Instytut Literackie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1964), „Historia Przyszłości” i jej literackie realizacje: wraz z podobizną autografu, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSłowacki Juliusz (1949), Liryki i wiersze, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzostak Wit (2011), Dumanowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzpakowska Małgorzata (1989), Posłowie [w:] Ortega y Gasset, Szkice o miłości, przeł. K. Kamyszewa, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymborska Wisława (1986), W biały dzień [w:] Ludzie na moście, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalas Teresa (1993), Czy jest możliwa inna historia literatury?, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesWalas Teresa (2003), Historia w trybie przypuszczającym, „Dekada Literacka”, nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesWalas Teresa (2004), „Niebyła” historia literatury [w:] Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWerner Andrzej (2003), Gdyby mogło było być, „Dekada Literacka”, nr 1−2 (193−194), Polska bez Jałty.pl_PL
dc.referencesWyka Kazimierz (1995), Wyznania uduszonego [w:] Wyznania uduszonego, oprac. M. Wyka, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.relation.volume57pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record