Show simple item record

dc.contributor.authorKonończuk, Elżbieta
dc.contributor.editorIzdebska, Agnieszka
dc.contributor.editorSzajnert, Danuta
dc.date.accessioned2023-03-20T06:56:53Z
dc.date.available2023-03-20T06:56:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46280
dc.description.abstractThis article provides an interpretation of the novel of Jerzy Limon Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy, which is an example of the literature of the topographical turn. This novel tells stories of one street in Sopot (Haffner street), where the author-narrator lives. This novel implements not only the assumptions of geo-poetics but may also be called geohistoriographic, since the author presents a geographic concrete, the space of a city as a conveyor of historic knowledge, for the geographic space is for Limon the text in which one may read the past. The subject matter of the novel is a street fulfilling just the function of a text, or actually text-palimpsest, which is composed with layers of meanings recorded by particular historic eras.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł jest interpretacją powieści Jerzego Limona Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy, będącej przykładem literatury zwrotu topograficznego. Powieść opowiada historię ulicy w Sopocie, przy której mieszka autor-narrator. Powieść określam mianem geohistoriograficznej, gdyż autor przedstawia w niej przestrzeń miasta — konkret geograficzny — jako tekst-palimpsest, w którym, warstwa po warstwie, odczytuje przeszłość.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;2
dc.subjectJerzy Limonpl_PL
dc.subjectgeo-poeticpl_PL
dc.subjectgeohistoriographic novelpl_PL
dc.subjecttopographical turnpl_PL
dc.subjectgeopoetykapl_PL
dc.subjectpowieść geohistoriograficznapl_PL
dc.subjectzwrot topograficznypl_PL
dc.titlePowieść geohistoriograficzna. Międzydyskursywna przestrzeń Koncertu Wielkiej Niedźwiedzicy Jerzego Limonapl_PL
dc.title.alternativeThe geohistoriographic novel. Interdiscursive space of Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy of Jerzy Limonpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number177-186pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii i Antropologii Literaturypl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesAnkersmit Frank (2004), Modernistyczna prawda, postmodernistyczne przedstawienie i po-postmodernistyczne doświadczenie, przeł. E. Domańska [w:] tegoż, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesBalbus Stanisław (1996), Między stylami, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesCerteau de Michel (1975), L’écriture de l’histoire, Gallimard, Paris.pl_PL
dc.referencesChomiuk Aleksandra (2009), Między słowem a przeszłością, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesDonato Eugenio (1986), Ruiny pamięci: fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe, przeł. D. Gostyńska, „Pamiętnik Literacki”, z. 3.pl_PL
dc.referencesFarge Arlette (1989), Le goût de l’archive, Édition du Seuil, Paris.pl_PL
dc.referencesGumbrecht Hans Ulrich (2002), Użyteczność historii (uobecnienie i odkupienie), przeł. E. Domańska [w:] Pamięć, etyka i historia, pod red. E. Domańskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesHerodot (2005), Dzieje, przeł. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonończuk Elżbieta (2009), W poszukiwaniu dostępu do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.pl_PL
dc.referencesLimon Jerzy (1998), Wieloryb. Wypisy źródłowe, Tower Press, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLimon Jerzy (1999), Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalewska Hanna (1959), Listy staropolskie z epoki Wazów, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalewska Hanna (1985), Panowie Leszczyńscy, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesNycz Ryszard (1993), Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, IBL PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRicoeur Paul (2008), Czas i opowieść, t. 3, Czas opowiadany, przeł. U. Zbrzeźniak, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesRicoeur Paul (2006), Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchlögel Karl (2009), W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska i Ł. Musiał, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesTopolski Jerzy (1987), Historia i archeologia wobec nowych wyzwań filozoficznych [w:] Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka, pod red. J. Ostoi-Zagórskiego, Instytut Historii UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesWhite Kenneth (2010), Poeta kosmograf, przeł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesWhite Kenneth (2011), Zarys geopoetyki, przeł. A. Czarnacka, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2.pl_PL
dc.relation.volume57pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record