Show simple item record

dc.contributor.authorTokarz, Bożena
dc.contributor.editorIzdebska, Agnieszka
dc.contributor.editorSzajnert, Danuta
dc.date.accessioned2023-03-20T06:54:51Z
dc.date.available2023-03-20T06:54:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46279
dc.description.abstractJacek Dukaj’s prose is placed at the borderlines of literary genres, among science fiction, fantasy, saga, and forms of re-written, re-factional literature. It is governed by two mental mechanisms: the “game of make-believe” and the game with a reader and the philosophical awareness of Form. The creative re-writing occurring in the novel Other Songs is based on reference to the battle fought between Synthesis and Analysis from Ferdydurke by Witold Gombrowicz, to Aristotelean conjectures on Form and Matter, maybe also to Paul Dirac’s physics and the electronic visions of penetration and dispersal, which are revealed by the short story The Cathedral, adapted for the screen by Tomasz Bagiński.pl_PL
dc.description.abstractHistoria opowiedziana przez Jacka Dukaja w powieści Inne pieśni koncentruje się wokół kategorii formy jako porządku istnienia, myślenia, działania i postrzegania. Autor świadomie podejmuje Gombrowiczowską koncepcję Formy, uaktualniając ją w kontekście odkryć nauki i w filozofii, na co pozwala mu popularna i pojemna forma gatunkowa fantasy. Poza obecnością w powieści różnych konstrukcji gatunkowych jej struktura opiera się na mechanizmach mentalnych, którymi posługują się inne dziedziny poznania, fizyka i genetyka. W czasie lektury czytelnik dochodzi do przekonania, że forma stanowi zarówno odbicie mechanizmów poznawczych, jak i sama staje się narzędziem poznania i rozumienia. Powtórzenie schematu literackiego (np. gatunku) określa strategię twórcy i nie prowadzi do powstania kliszy, lecz jest innowacyjne poznawczo, artystycznie i estetycznie. Wykorzystując, wydawałoby się przeciwne rodowody (fantasy i ideę Formy Gombrowicza), Dukaj zawiera pakt z odbiorcą. Prowadząc go w labirynty ludzkiej świadomości, zawiesza niewiarę, by pobudzić pracę myśli lub zwielokrotnić jego życie w imaginacji powtórzenia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;2
dc.subjectform of literaturepl_PL
dc.subjectGombrowicz’s Formpl_PL
dc.subjectfantasypl_PL
dc.subjectJacek Dukajpl_PL
dc.subjectInne pieśnipl_PL
dc.subjectforma literackapl_PL
dc.subjectForma Gombrowiczapl_PL
dc.titleŚwiadomość formy w powieści Jacka Dukaja Inne pieśnipl_PL
dc.title.alternativeAwareness of Form in the Novel Other Songs by Jacek Dukajpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number163-176pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Teorii Literatury i Translacjipl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesBorges Jorge L. (1978), Pierre Menard, Autor „Don Kichota”, tłum. A. Sobol-Jurczykowski [w:] tegoż, Opowiadania, tłum. Z. Chądzyńska, A. Sobol-Jurczykowski, K. Piekarek, K. Wojciechowska, S. Zembrzuski, posłowie R. Kalicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCervantes Saavedra Miguel de (2004), Don Kichot, tłum. A. L. Czerny i Z. Czerny, Zielona Sowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesDeleuze Gilles (1997), Różnica i powtórzenie, tłum B. Banasiak i K. Matuszewski, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDukaj Jacek (2013), Inne pieśni, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesEco Umberto (1994), Lector in fabula, tłum. P. Salwa, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEscarpit Robert (1973), Literatura a społeczeństwo, tłum. J. Lalewicz [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 3, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesGadamer Hans G. (2003), Język i rozumienie, wybór, przekład i posłowie P. Dehnel i B. Sierocka, Fundacja Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGombrowicz Witold (1984a), Dziennik (1953−1956), Instytut Literacki, Paryż.pl_PL
dc.referencesGombrowicz Witold (1984b), Dziennik (1957−1961), Instytut Literacki, Paryż.pl_PL
dc.referencesGombrowicz Witold (1984c), Dziennik (1961−1966), Instytut Literacki, Paryż.pl_PL
dc.referencesGombrowicz Witold (1987), Ferdydurke, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesGombrowicz Witold (1996), Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesHawking Stephen (1990), Krótka historia czasu. Od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur, tłum. P. Amsterdamski, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarzębski Jerzy (1982), Gra w Gombrowicza, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJastrzębski Jerzy (1984), Pojęcie „formy” u Gombrowicza [w:] Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław.pl_PL
dc.referencesKaku Michio (1995), Hiperprzestrzeń. Naukowa podróż przez wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar, tłum. E. Łokas, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKordys Jan (2006), Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesKuhn Thomas S. (2001), Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLefevere André (1985), Why Waste Our Time on Rewrites? The Trouble with Interpretation and the Role of Rewriting in an Alternative Paradigm [in:] The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation, T. Hermans, Croom Helm, London–Sidney.pl_PL
dc.referencesLefevere André (2009), Ogórki Matki Courage, tłum A. Sadza [w:] Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesMichalski Kazimierz (1978), Heidegger i filozofia współczesna, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRewers Ewa (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesRushdie Salman (1993), Harun i morze opowieści, tłum. M. Kłobukowski, Adamski i Bieliński, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStaruszkiewicz Andrzej (2002), Filozofia fizyki teoretycznej Einsteina i Diraca, „Przestrzenie Teorii”, nr 1.pl_PL
dc.referencesŚwięcicka Krystyna (1993), Husserl, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz Władysław (1970), Historia filozofii, t. 2, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalton Kendall (1984), Uznanie fikcji: zawieszenie niewiary czy udawanie wiary, tłum P. Mróz [w:] Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesWyka Kazimierz (1969), O potrzebie historii literatury, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiomek Jerzy (1990), Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.relation.volume57pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record