Show simple item record

dc.contributor.authorAdamczewska, Izabella
dc.date.accessioned2023-01-30T13:11:51Z
dc.date.available2023-01-30T13:11:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45653
dc.description.abstractThe aim of the article is to present the problem of invention in Polish contemporary narrative journalism. The analysis of creative non-fiction books written by Katarzyna Surmiak-Domańska, Jacek Hugo-Bader and Wojciech Jagielski helps to distinguish the levels of invention (e.g. incorporating elements of fantastic or realistic fiction, creating events in undercover journalism) in this literary-journalistic genre. While comparing the chosen examples, the author tries to show whether/ in what conditions fabricated or exaggerated facts lead to breaking a factographic pact between writer and reader.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;1
dc.subjectPolish contemporary narrative journalismpl_PL
dc.subjectfactographic pactpl_PL
dc.subjectfiction in journalismpl_PL
dc.titleGranice kreatywności w reportażupl_PL
dc.title.alternativeThe Limits of Creativity in Reportagepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number77-93pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literaturypl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesBauer Zbigniew (2004), Gatunki dziennikarskie [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesBly Nelly (Cochrane Elisabeth Jane) (1887), Ten Days in a Mad House [dokument elektroniczny] http://digital.library.upenn.edu/women/bly/madhouse/madhouse.html [dostęp: 02.01.2017].pl_PL
dc.referencesClarke Bob (2004), From Grub Street to Fleet Street. An Illustrated History of English Newspapers to 1899, Ashgate.pl_PL
dc.referencesDomosławski Artur (2010), Kapuściński non-fiction, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlensk Urszula (2014), Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918–1939), Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesGriffin John Howard (1962), Czarny jak ja, przeł. J. Giebułtowicz, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesGut Piotr (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarris Paul (2004), New ‘fake stories’ row hits US media, „theguardian”, https://www.theguardian. com/media/2004/mar/21/usnews.broadcasting [dostęp: 20.12.2016].pl_PL
dc.referencesHołuszko Ewa (2009), Historia pewnego reportażu, http://transfuzja.org/pl/artykuly/newsy/ ewa_holuszko_historia_pewnego_reportazu.htm [dostęp: 27.12.2016].pl_PL
dc.referencesHugo-Bader Jacek (1993), Charlie w Warszawie, „Magazyn” (dod. do „Gazety Wyborczej”) z 30.12.pl_PL
dc.referencesHugo-Bader Jacek (2009a), Walka klas trwa, „Duży Format” z 24.09.pl_PL
dc.referencesHugo-Bader Jacek (2009b), Podziemne życie Ewy H., http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,6707971,Podziemne_ zycie_Ewy_H_.html [dostęp: 27.12.2016].pl_PL
dc.referencesHugo-Bader Jacek (2011), Biała gorączka, Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesHugo-Bader Jacek (2014), Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesHugo-Bader Jacek (2016a), Skucha, AGORA, Czarne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHugo-Bader Jacek (2016b), Czarnuch, „Duży Format”, 21.11.pl_PL
dc.referencesJagielski Wojciech (2010), Nocni wędrowcy, W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakowska Krystyna (1992), Międzywojenna powieść nowelowa, „Pamiętnik Literacki” nr 1.pl_PL
dc.referencesJanus-Sitarz Anna (2012), Twórczość nadaje sens życiu [w:] Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesKąkolewski Krzysztof (1966), Estetyka reportażu jako gatunku informacji, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 1/1966.pl_PL
dc.referencesKisch Egon Erwin (2014), O reportażu [w:] tegoż, Jarmark sensacji, przeł. S. Wygodzki, NCK, AGORA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrahelska Halina (1937), Polski strajk, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski Jerzy (2001), Dwudziestolecie międzywojenne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeszczyński Adam (2010), Kiedy reporter jest nie fair, „Gazeta Wyborcza”, 28.02., http://wyborcza. pl/1,76842,7607358,Leszczynski__Kiedy_reporter_jest_nie_fair.html#TRrelSST [dostęp: 03.01.2017].pl_PL
dc.referencesMagdoń Andrzej (2000), Reporter i jego warsztat, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz Henryk (1994), O polskich mistyfikacjach literackich, „Dekada Literacka” nr 8 (91) [dokument elektroniczny] http://www.dekadaliteracka.com.pl/?id=3181&siteback=archiwum [dostęp: 22.12.2016].pl_PL
dc.referencesMatuszek Gabriela (2015), O krakowskiej Szkole Pisarzy w roku jubileuszowym [w:] Twórcze pisanie w teorii i praktyce, red. G. Matuszek, H. Sieja-Skrzypulec, Kraków.pl_PL
dc.referencesMaziarski Jacek (2012), Reportaż [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaziarski Jacek (1966), Anatomia reportażu, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMejer Jakub (2017), Bóle wcielenia, „Press”1-2, http://www.press.pl/magazyn-press/artykul/ 46934,bole-wcielenia [dostęp: 02.21.2017].pl_PL
dc.referencesMiller Marek (1982), Reporterów sposób na życie, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMitosek Zofia (1997), Semantyczne aspekty literatury faktu [w:] tejże, Mimesis. Zjawisko i problem, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPleszczyński Jan (2015), Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPodgórski Karol (1994), Pamiętnik znaleziony na parkiecie, „Gazeta Wyborcza”, 16.04.pl_PL
dc.referencesPodgórski Karol (2009), Kapitalizm osobisty [w:] 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesSiembieda Maciej (2003), Reportaż po polsku, Ars Nova, Poznań.pl_PL
dc.referencesStachowski Adrian (2014a), Wykonuję taki zawód. Rozmowa z Jackie Hugo-Baderem, http://www. dwutygodnik.com/artykul/5267-wykonuje-taki-zawod.html [dostęp: 31.12.2016].pl_PL
dc.referencesStachowski Adrian (2014b), Kamyk do lawiny. W obronie Jacka Hugo-Badera [LIST], http://wyborcza.pl/duzyformat/ 1,127290,16254489,Kamyk_do_lawiny__W_obronie_Jacka_Hugo_Badera__ LIST_.html.pl_PL
dc.referencesSurmiak-Domańska Katarzyna (2009), Mamo, odkryj kołdrę, „Wysokie Obcasy”, 21.03 [przedruk w:] tejże, Żyletka. Reportaże i wywiady Dużego Formatu, Agora, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSurmiak-Domańska Katarzyna (2012), Mokradełko, Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesSzejnert Małgorzata (2009), Nocni wędrowcy, http://wyborcza.pl/1,75410,6771263,Nocni_ wedrowcy__Jagielski__Wojciech.html [dostęp: 24.12.2016].pl_PL
dc.referencesTochman Wojciech (2010), Twórcze pisanie niefikcjonalne, „Tygodnik Powszechny”, 30.01. http://kapuscinski.info/tworcze-pisanie-niefikcyjne.html [dostęp: 22.12.2016].pl_PL
dc.referencesTochman Wojciech (2014), Ładne kwiatki, „Gazeta Wyborcza”, 26.06, http://wyborcza.pl/duzyformat/ 1,127290,16215732,Ladne_kwiatki.html [dostęp: 31.12.2016].pl_PL
dc.referencesTruman Capote, Conversations (1966), ed. M.T. Inge, University Press of Mississippi, London– Jackson.pl_PL
dc.referencesWallraff Günter (2012), Czarne na białym [w:] tegoż, Z nowego wspaniałego świata, przeł. U. Poprawska, Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesWańka-wstańka. Z Januszem Rolickim rozmawia Krzysztof Pilawski (2013), Demart, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWańkowicz Melchior (1971), O poszerzenie konwencji reportażu [w:] tegoż, Od Stołpców po Kair, wyb. S. Kozicki, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWańkowicz Melchior (1972), Karafka la Fontaine’a, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.relation.volume60pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record