Show simple item record

dc.contributor.authorGawron, Agnieszka
dc.date.accessioned2023-01-30T08:45:39Z
dc.date.available2023-01-30T08:45:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45645
dc.description.abstractThe article concerns women’s presence in the area of art, especially the complex conditions of mothers’ literary activities. The author analyses the most important inhibitors of mothers’ literary works infuenced, among others, by material, psychological and socio-cultural factors in the context of “anxiety of authorship” and indicates their connections with the process of tradition and literary communication building. The works of contemporary mothers (among others S. Plath, E. Şafak, R. Cusk, J. Jagiełło) related to the record of individual experience is, in the context of the subject matter and emancipatory issues, a gesture of regaining “one’s own room” and one’s own voice as well as a basis to re-vise (A. Rich) the canon of creative imagination.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;1
dc.subjectthe anxiety of authorshippl_PL
dc.subjectcreativity and the experience of motherhoodpl_PL
dc.subjectmaternal narrativepl_PL
dc.subjectthe art of motherspl_PL
dc.title„Lęk przed autorstwem” — twórcze pisanie a doświadczenie macierzyństwapl_PL
dc.title.alternative“The Anxiety of Authorship” — Creative Writing and the Experience of Motherhoodpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-42pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literaturypl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesBarthes Roland (1997), Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBenjamin Jessica (1994), The Omnipotent Mother: A Psychonalytic Study of Fantasy and Reality [w:] Representation of Motherhood, eds. D. Bassin, M. Horney, M.M. Kaplan, Yale UP, New Haven–London.pl_PL
dc.referencesBloom Harold (2002), Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson M. Szuster, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesBudrowska Bogusława (2003), Ukryte obszary kobiecej kreatywności, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.pl_PL
dc.referencesChutnik Sylwia (2012), Rodzić sztukę [w:] Katalog wystawy Matki — Negocjatorki. Sztuka Matek, odsłona siódma, Łódź.pl_PL
dc.referencesCusk Rachel (2014), Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa, przeł. A. Pokojska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesEnright Ann (2004), Making Babies. Stumbling into Motherhood, Jonathan Cape, London.pl_PL
dc.referencesFreud Zygmunt (1974), Pisarz a fantazjowanie, przeł. M. Leśniewska [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, t. II, cz. l, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesGilbert Sandra M., Gubar Susan (1984), The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, Yale UP, New Haven–London.pl_PL
dc.referencesGórnicka-Boratyńska Aneta (2004), Wystarczająco dobra opiekunka [w:] Jestem mamą. Zbiór prawdziwych historii o macierzyństwie, oprac. K. Tubylewicz, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesJagiełło Joanna (2014), Hotel dla twoich rzeczy. O życiu, macierzyństwie i pisaniu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesJong Erica (1998), Strach przed lataniem, przeł. M. Fabianowska, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesKlein Melanie (2007), Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921–1945, przeł. D. Golec, A. Czownicka, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKłosińska Krystyna (1999), Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, eFKa, Kraków.pl_PL
dc.referencesKłosińska Krystyna (2010), Feministyczna krytyka literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesKowalczyk Izabela (2012), Matki, artystki, negocjatorki… [w:] Katalog wystawy Matki — Negocjatorki. Sztuka Matek, odsłona siódma, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrajewska Joanna (2014), „Kobiecy kompleks przynależności” i historia literatury [w:] Fifteen Shades of Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discourses in Polish Academia, „Women Online Writing Journal”, September, no. 3, [dokument elektroniczny:] http://www.womenonlinewriting. org/uploads/3/0/9/9/30990955/9._joanna_krajewska_article2.pdf [dostęp: 13.04.2016].pl_PL
dc.referencesKraskowska Ewa (1999), Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesKraskowska Ewa (2015), Z dziejów badań nad polskim pisarstwem kobiet [w:] Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX — procesy i gatunki, sytuacje i tematy, red. E. Kraskowska, B. Kaniewska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesLaplanche Jean, Pontalis Jean-Bertrand (1996), Słownik psychoanalizy, przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNasiłowska Anna (2004), Czteroletnia filozofka, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesPachmanová Martina (2006), Mobile Fidelities. Coversations on Feminism, History and Visuality, KT Press, London [dokument elektroniczny] https://www.ktpress.co.uk/pdf/mpachmanova.pdf [dostęp: 5.03.2016].pl_PL
dc.referencesPaczoska Ewa (2008), Na strychu i po kątach. Pisarki międzywojenne w cieniu PRL-u (rekonesans) [w:] (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. nauk. i wstęp H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPlath Sylvia (2000), Dzienniki 1950–62, oprac. K.V. Kukil, przeł. J. Urban, P. Stachura, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPlath Sylvia (2004), Monachijskie manekiny, przeł. T. Truszkowska [w:] S. Plath, Poezje wybrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesRich Adrienne (1972), When We Dead Awaken: Writing as Re-vision, „College English”, (Oct), vol. 34, no. 1; [dokument elektroniczny] http://www.jstor.org/stable/375215 [dostęp: 11.02.2016].pl_PL
dc.referencesRich Adrienne (2000), Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, przeł. J. Mizielińska, Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŞafak Elif (2011), Czarne mleko. O pisaniu, macierzyństwie i wewnętrznym haremie, przeł. N. Wiśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSnitow Ann (1995), Feminizm i macierzyństwo, „Pełnym głosem”, nr 3.pl_PL
dc.referencesSuleiman Susan Rubin (2001), Writing and motherhood [w:] Mother Reader. Essential Writing on Motherhood, ed. M. Davey, New York.pl_PL
dc.referencesUllmann Liv (1988), Przemiany, przeł. A. Kreczmar, Iskry, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaldman Ayalet (2011), Zła matka. Kronika matczynych wykroczeń, drobnych katastrof i rzadkich momentów chwały, przeł. K. Janusik, Znak, Krakówpl_PL
dc.referencesWięckowska Katarzyna (2015), „Za kogo ty się uważasz? (1978), czyli jak nie być kimś, kim ma się być [w:] Alice Munro. Wprowadzenie do twórczości, red. M. Buchholtz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesWoolf Virginia (1997), Własny pokój, przeł. A. Graff, Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume60pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record