Show simple item record

dc.contributor.authorBoryczka, Ewa M.
dc.contributor.editorBoryczka, Ewa M.
dc.date.accessioned2022-12-09T09:30:22Z
dc.date.available2022-12-09T09:30:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBoryczka E. M. (red.), Przekształcenia współczesnych miast. Wybrane nurty i instrumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-973-0pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44601
dc.descriptionWspółczesny świat jest zdominowany przez miasta, które są motorem jego rozwoju. Ulegają one jednak ciągłym przemianom, a współcześnie – w okresie intensywnych, dynamicznych zmian geopolitycznych i społeczno-gospodarczych – borykają się z wieloma trudnościami. Problemy rozwoju miast są poważnym wyzwaniem, wymagają interdyscyplinarnego podejścia oraz umiejętności zintegrowanego zarządzania i sterowania. Celem monografii jest przedstawienie wybranych nurtów, metod, narzędzi oraz działań determinujących przekształcenia współczesnych miast, które traktuje się tutaj jako złożone systemy powiązań gospodarki, społeczeństwa, środowiska i przestrzeni. W publikacji wyróżniono przede wszystkim te kwestie, które służą polepszeniu funkcjonowania współczesnych miast, poprawie jakości życia ich mieszkańców oraz przyczyniają się do rozwiązania wielu złożonych problemów. Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju i rewitalizacji miast, planowania przestrzennego i urbanistyki. Do jej lektury zaproszeni są również studenci oraz absolwenci w szczególności takich kierunków, jak: gospodarka przestrzenna, studia miejskie, ekomiasto, prawo, geografia urbanistyczna, ekonomia, urbanistyka, socjologia miast czy ochrona środowiska. Monografia dedykowana jest więc osobom, które interesują się miastami i procesami ich rozwoju.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInterdyscyplinarne Studia Miejskie;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecturbanizm krajobrazowypl_PL
dc.subjectrewitalizacja miastpl_PL
dc.subjectmonitoringpl_PL
dc.subjectplanowanie i zagospodarowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectspecustawapl_PL
dc.subjectzamówienia publicznepl_PL
dc.titlePrzekształcenia współczesnych miast. Wybrane nurty i instrumentypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022pl_PL
dc.page.number144pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, 90-255 Łódź, ul. POW 3/5pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-973-0
dc.identifier.doi10.18778/8220-973-0
dc.disciplinearchitektura i urbanistykapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe