Show simple item record

dc.contributor.authorKleczkowska, Agata
dc.date.accessioned2022-07-01T09:05:53Z
dc.date.available2022-07-01T09:05:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42381
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza Memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa w związku z przystąpieniem Ukrainy do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej zawartego w 1994 r. między Ukrainą, Rosją, USA i Wielką Brytanią, nazywanego również Memorandum Budapesztańskim. Miało ono zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainie w zamian za przekazanie Rosji znajdującej się na jej terytorium broni jądrowej. Po agresji Rosji na Ukrainę w 2014 r. memorandum stało się jednym z najczęściej przywoływanych instrumentów, które swoimi działaniami miała naruszyć Rosja. Celem artykułu jest odpowiedzenie na pytanie, czy memorandum jest wiążącym aktem prawnym czy może tylko porozumieniem o charakterze politycznym, jak również wskazanie na konsekwencje wyniku takiego badania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;20
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectbroń jądrowapl_PL
dc.subjectagesjapl_PL
dc.subjectumowa międzynarodowapl_PL
dc.titleMemorandum Budapesztańskie – umowa międzynarodowa czy niewiążące porozumienie?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number144-165pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznegopl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAgata Kleczkowska – adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień groźby i użycia siły, zagrożeń hybrydowych, retorsji, państwowości i uznania międzynarodowego. Kierowała lub uczestniczyła w projektach badawczych dotyczących podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym, regulacji użycia siły w międzynarodowym prawie zwyczajowym oraz statusu zbrojnych aktorów niepaństwowych. Od maja 2020 r. realizuje projekt badawczy w konkursie OPUS NCN dotyczący retorsji w prawie międzynarodowym. Autorka monografii naukowej Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018).pl_PL
dc.references10 facts you should know about Russian military aggression against Ukraine. (2019). Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, December 19. Pobrane z: https://mfa.gov.ua/en/10-facts-you-should- -know-about-russian-military-aggression-against- -ukrainepl_PL
dc.referencesAust, A. (1986). The Theory and Practice of Informal International Instruments. International and Comparative Law Quarterly, 35(4), 787–812.pl_PL
dc.referencesBarelli, M. (2009). The Role of Soft Law in the International Legal System: The Case of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The International and Comparative Law Quarterly, 58(4), 957–983.pl_PL
dc.referencesBílková, V. (2015). The Use of Force by the Russian Federation in Crimea. Zeitschrfit für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 75, 27–50.pl_PL
dc.referencesBuckley, N., Olearchyk, R., Jack, A., & Hille, K. (2014). Ukraine’s ‘little green men’ carefully mask their identity. Financial Times, April 16. Pobrane z: https://www.ft.com/ content/05e1d8ca-c57a-11e3-a7d4–00144feabdc0pl_PL
dc.referencesButt, P., & Castle, R. (2006). Modern Legal Drafting. A Guide to Using Clearer Language. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesChinkin, C. (1997). A Mirage in the Sand? Distinguishing Binding and Non-Binding Relations between States. Leiden Journal of International Law, 10(2), 223–247. DOI: 10.1017/S0922156597000204pl_PL
dc.referencesClark Arend, A. (2014). A legal obligation to use force to protect Ukraine? The 1994 Budapest Agreement, March 2. Pobrane z: https://anthonyclarkarend. com/a-legal-obligation-to-use-force-to-protect- -ukraine-the-1994-budapest-agreement- -6e44b184fdd0pl_PL
dc.referencesElias, O., & Fitzmaurice, O. (2005). Contemporary Issues in the Law of Treaties. Utrecht: Eleven International Publishing.pl_PL
dc.referencesExcerpts from Poroshenko’s speech. (2014). BBC News, June 7. Pobrane z: https://www.bbc.com/news/ world-europe-27746994pl_PL
dc.referencesGoodby, J. E., Kile, S., & Müller, H. (1995). Nuclear Arms Control. SIPRI Yearbook, 635–671.pl_PL
dc.referencesGrant, T. D. (2014). The Budapest Memorandum of 5 December 1994: Political Engagement or Legal Obligation?. Polish Yearbook of International Law, XXXIV, 89–114. DOI: 10.7420pl_PL
dc.referencesGray, C. (2018). International Law and the Use of Force. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesGreen, J. A. (2014). The Annexation of Crimea: Russia, Passportisation and the Protection of Nationals Revisited. Journal on the Use of Force and International Law, 1(1), 3–10pl_PL
dc.referencesHenderson, C. (2018). The Use of Force and International Law. Cambridge: Cambridge University Presspl_PL
dc.referencesHillebrecht, C. (2017). Compliance: actors, context and causal processes. W: W. Sandholtz, Ch. A. Whytock (Eds.), Research Handbook on the Politics of International Law (pp. 27–54). Cheltenham, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, Inc.pl_PL
dc.referencesJoint Declaration issued on 5 December 1994 at Budapest by the leaders of the Russian Federation, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, Annex II, A/49/765 – S/1994/1399.pl_PL
dc.referencesKondratov, S. (2015). Field Test of the Budapest Memorandum and Ukraine’s Non-Nuclear Status. Website on nuclear and radiation safety and non-proliferation, September 24. Pobrane z: https://www.uatom.org/en/2015/09/24/field-test- -of-the-budapest-memorandum-and-ukraine-s- -non-nuclear-status.htmlpl_PL
dc.referencesKrieger, H. (2012). Article 24. W: K. Schmalenbach, O. Dörr (Eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (pp. 391–406). Berlin/ Heidelberg: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesLetter dated 12 December 1994 from the Permanent Representative of China to the United Nations addressed to the Secretary-General, 14.12.1994, A/49/783, annex.pl_PL
dc.referencesLetter dated 7 December 1994 from the Permanent Representatives of the Russian Federation, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America to the United Nations addressed to the Secretary-General, 19.12.1994, A/49/765 – S/1994/1399pl_PL
dc.referencesOrlov, V. (2014). The Crimean Crisis and the Issue of Security Guarantees for Ukraine. International Affairs: A Russian Journal of World Politics, Diplomacy and International Relations, 60(2), 22–34.pl_PL
dc.referencesPifer, S. (2011). The Trilateral Process: The United States, Ukraine, Russia and Nuclear Weapons. Arms Control Series Paper, 6, 1–42.pl_PL
dc.referencesPopadiuk, R. (1996). American–Ukrainian nuclear relations. McNair Paper, 55, 1–61.pl_PL
dc.referencesReadout of President Obama’s Call with President Putin. (2014). The White House. Office of the Press Secretary, March 1. Pobrane z: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/01/ readout-president-obama-s-call-president-putinpl_PL
dc.referencesRemarks and responses to reporters’ questions by Foreign Minister Sergey Lavrov during a news conference following the OSCE Ministerial Council meeting, Basel (2014). The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. December 5. Pobrane z: https://www.mid.ru/en/posledniye_dobavlnenniye/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/ id/812884pl_PL
dc.referencesRussia, Ukraine expel diplomats as tensions soar. (2021). France24, April 17. Pobrane z: https://www.france24.com/en/live-news/20210417-russia-ukraine- -expel-diplomats-as-tensions-soarpl_PL
dc.referencesSchmalenbach, K. (2012). Article 2. W: K. Schmalenbach, , O. Dörr (Eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (pp. 27–48). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlagpl_PL
dc.referencesShelton, D. L. (2008). Soft law. GW Law Faculty Publications & Other Works, George Washington University Law School. Pobrane z: https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=204 8&context=faculty_publicationspl_PL
dc.referencesShevchenko, V. (2014). “Little green men” or “Russian invaders”?. BBC News, March 11. Pobrane z: bbc.com/news/world-europe-26532154pl_PL
dc.referencesSimpson, J. (2012). The Role of Security Assurances in the Nuclear Nonproliferation Regime. W: J. W. Knopf (Ed.), Security Assurances and Nuclear Nonproliferation (pp. 57–87). Stanford: Stanford University Presspl_PL
dc.referencesStatement by France on the Accession of Ukraine to the NPT, 5.12.1994, K-8. Pobrane z: http://www. exportlawblog.com/docs/security_assurances.pdf.pl_PL
dc.referencesStatement of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on convening consultations in accordance with the Budapest Memorandum, 5.12.2018. Pobrane z: https://mfa.gov.ua/en/ news/69182-zajava-mzs-ukrajini-u-zvjazku-zi- -sklikannyam-konsulytacij-vidpovidno-do-budapeshtsykogo-memorandumupl_PL
dc.referencesSummers, D. (Ed.). (2003). Dictionary of Contemporary English. Harlow: Longman.pl_PL
dc.referencesSynovitz, R. (2014). Explainer: The Budapest Memorandum And Its Relevance To Crimea. RadioFreeEurope, February 28. Pobrane z: https:// www.rferl.org/a/ukraine-explainer-budapest- -memorandum/25280502.htmlpl_PL
dc.referencesTalbott, S. (2003). The Russia Hand: A Memoire of Presidential Diplomacy. New York/Toronto: Random Housepl_PL
dc.referencesTessuto, G. (2005). Ambiguity and vagueness in human rights discourse. W: V. K. Bhatia, J. Engberg, M. Gotti, D. Heller (Eds.), Vagueness in Normative Texts (pp. 287–312). Bern: Peter Lang.pl_PL
dc.referencesTrilateral Statement by the Presidents of the United States, Russia, Ukraine. (1996). Harvard Ukrainian Studies, 20, 313–316.pl_PL
dc.referencesTurchynov, O. (2015). The Budapest Memorandum – disarmament is senseless! The National Security and Defense Council of Ukraine, December 5. Pobrane z: https://www.rnbo.gov.ua/en/Diialnist/2327. htmlpl_PL
dc.referencesU.S./U.K./Ukraine Press Statement on the Budapest Memorandum Meeting. (2014). U.S. Department of State, March 5. Pobrane z: https://2009–2017.state. gov/r/pa/prs/ps/2014/03/222949.htmpl_PL
dc.referencesUkraine’s forgotten security guarantee: The Budapest Memorandum. (2014). DW, December 5. Pobrane z: https://www.dw.com/en/ukraines-forgotten- -security-guarantee-the-budapest-memorandum/a-18111097pl_PL
dc.referencesVladimir Putin answered journalists’ questions on the situation in Ukraine. (2014). Kremlin.ru, March 4. Pobrane z: http://en.kremlin.ru/events/president/ news/20366pl_PL
dc.referencesWuerth, I. (2019). Compliance. W: J. D’Aspremont, S. Singh (Eds.), Concepts for International Law (pp. 117–126). Cheltenham, UK/Northampton, MA: Edward Elgarpl_PL
dc.referencesYost, D. S. (2005). The Budapest Memorandum and Russia’s intervention in Ukraine. International Affairs, 91(3), 505–538. DOI: 10.1111/1468–2346.12279.pl_PL
dc.referencesKarta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. Dz.U. 1947, nr 23, poz. 90pl_PL
dc.referencesKonwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. Dz.U. 1990, nr 74, poz. 439pl_PL
dc.referencesMemorandum on security assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons, UN Treaty Series no. 52241, (tekst Memorandum jeszcze nie został przypisany do żadnego rocznika UNTS)pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167pl_PL
dc.referencesUkład o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. Dz.U. 1970, nr 8, poz. 60pl_PL
dc.referencesУгода між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, 28.05.1997. Pobrane z: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/643_076?lang=en#Text (wersja umowy w j. ukraińskim).pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe