Show simple item record

dc.contributor.authorBogusławski, Marcin Maria
dc.date.accessioned2022-06-30T08:08:29Z
dc.date.available2022-06-30T08:08:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBogusławski M. M., Wariacje (post)humanistyczne, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8142-653-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-653-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42360
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthumanistykapl_PL
dc.subjectposthumanistykapl_PL
dc.subjecttranscendentalizm i naturalizmpl_PL
dc.subjectparezjapl_PL
dc.titleWariacje (post)humanistycznepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number138pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Filozofii Współczesnejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-654-1
dc.referencesAbriszewska, P., 2010, Stereotyp zwrotu, inflacja przełomów we współczesnej humanistyce, [w:] „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 45–61.pl_PL
dc.referencesAbriszewski, K., 2010, Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury, Toruń: Wyd. Naukowe UMK.pl_PL
dc.referencesAhmad, A., 2014, Okcydentoza – diagnoza choroby, przeł. redakcja, X Portal. pl, http://xportal.pl/?p=12470 (dostęp: 2 czerwca 2019).pl_PL
dc.referencesAlthusser, L., 2009, W imię Marksa, przeł. M. Herer, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesAnderson, L., 2014, Autoetnografia analityczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 10 (3), s. 144–167.pl_PL
dc.referencesArbesman, S., 2012, Half-Life of Facts. Why Everything we Know Has an Expiration Date, New York: Current.pl_PL
dc.referencesArcher, M. S., 2013, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przeł. A. Dziuban, Kraków: NOMOS.pl_PL
dc.referencesBalcerowicz, L., 2014, Twitt, https://twitter.com/lbalcerowicz/status/ 510390700350115841 (dostęp: 14 września 2016).pl_PL
dc.referencesBanasiak, B., 2006, Integralna potworność. Filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje »śmierci Boga«, Łódź–Wrocław: Thesaurus.pl_PL
dc.referencesBaudrillard, J., 2005, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa: Sic!pl_PL
dc.referencesBauman, Z., 2012, Kultura jako praxis, przeł. J. Konieczny, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBerman, M., 2006, Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuster, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesBobako, M., 2010, Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, Poznań: Wyd. Poznańskie.pl_PL
dc.referencesBogusławski, M. M., 2008, Podmiot u Sartre’a i Canguilhema. Notatki, „Forum Oświatowe”, nr specjalny, s. 213–223.pl_PL
dc.referencesBogusławski, M. M., 2011, Ekologia polityczna czy „umowa naturalna”, czyli co Bruno Latour i Michel Serres mają nam do powiedzenia o splocie polityki i natury?, „Societas/Communitas”, nr 1 (11), s. 85–105.pl_PL
dc.referencesBogusławski, M. M., 2014, Po co gejowi normy?, „Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS”, nr 25, s. 94–109.pl_PL
dc.referencesBogusławski, M. M., 2018a, Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej, Łódź: Wyd. UŁ.pl_PL
dc.referencesBogusławski, M. M., 2018b, Kryzys Europy – kryzys sprawstwa, „Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS”, nr 42, s. 1–17.pl_PL
dc.referencesBogusławski, M. M., Modrzejewska-Świgulska, M., 2011, Czy istnieje »profesjonalny « i »nieprofesjonalny« wymiar biografii? Rozważania na kanwie Opowieści autobiograficznej Michała Głowińskiego. Refleksja rozpisana na dwa głosy, [w:] M. Kafar (red.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Łódź: Wyd. UŁ.pl_PL
dc.referencesBöhme, G., 2017, Atmospheric Architectures. The Aesthetics of Felt Spaces, transl. T. Engels-Schwarzpaul, London–New York: Bloomsbary Academic.pl_PL
dc.referencesBraidotti, R., 2014, Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesCabestan, Ph., Tomes, A., 2001, Le vocabulaire de Sartre, Paris: ellipses.pl_PL
dc.referencesCanguilhem, G., 2000, Normalne i patologiczne, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesCarter R., 2013, Sprawstwo a to, co pozaludzkie, [w:] A. Mrozowski et al. (red.), Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, przeł. P. Rogala, J. Barski, Kraków: NOMOS, s. 36–45.pl_PL
dc.referencesChang, H.-J., 2015, Ekonomia – instrukcja obsługi, przeł. B. Szelewa, Warszawa: Krytyka Polityczna, e-book.pl_PL
dc.referencesCollini, S., 1999, Przedmowa, [w:] C. P. Snow, Dwie kultury, przeł. T. Baszniak, Warszawa: Prószyński i S-ka, s. 7–70.pl_PL
dc.referencesConnell, R., 2018, Teoria z globalnego Południa. W stronę ogólnoświatowej nauki o społeczeństwie, przeł. P. Tomanek, Kraków: NOMOS.pl_PL
dc.referencesCzachor, M., 2016, Obecne recepty nie wystarczą – potrzebujemy pluralizmu w nauczaniu ekonomii – list studentów, http://mediumpubliczne.pl/2016/06/obecne-recepty-nie-wystarczaja-potrzebujemy-zmiany-w-nauczaniu-ekonomii/ (dostęp: 24 maja 2019).pl_PL
dc.referencesCzarnowski, S., 1958, Kultura, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesDerrida, J., 1993, Kres człowieka, [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, przeł. P. Pieniążek, Kraków: inter esse, s. 151–187.pl_PL
dc.referencesDerrida, J., 2015, Uniwersytet bezwarunkowy, przeł. K. M. Jaksender, Kraków: eperons-ostrogi.pl_PL
dc.referencesDomańska, E., 2012, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesDomańska. E., 2017, Nekros. Wstęp do ontologii martwego ciała, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, e-book.pl_PL
dc.referencesDomańska, E., Więckowska, K., 2011, O nowej humanistyce, „Litteraria Copernicana”, nr 1 (7), s. 220–226.pl_PL
dc.referencesEribon, D., 2019, Powrót do Reims, przeł. M. Ochab, Kraków: Karakter, e-book.pl_PL
dc.referencesFerry, L., 1995, Nowy ład ekologiczny. Drzewo, zwierzę i człowiek, przeł. H. Miś, A. Miś, Warszawa: Centrum Uniwersalizmu.pl_PL
dc.referencesFerry, L., Renaut, A., 1985, La pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme contemporain, Paris: Gallimard.pl_PL
dc.referencesFoucault, M., 1981, Les mots et les choses, Paris: Gallimard.pl_PL
dc.referencesFoucault, M., 2012, Hermeneutyka podmiotu, przeł. M. Herer, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFoucault, M., 2013, Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki, przeł. K. Jaksender, Kraków: eperons-ostrogi.pl_PL
dc.referencesFoucault, M., 2018, Rządzenie sobą i innymi, przeł. M. Herer, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFuret, F., 2009, Wstęp, [w:] A. Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa: Aletheia, s. 5–22.pl_PL
dc.referencesGarin, E., 1969, Filozofia Odrodzenia we Włoszech, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesHeidegger, M., 1995, List o »humanizmie«, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, przeł. J. Tischner, Warszawa: Aletheia, s. 129–168.pl_PL
dc.referencesHeller, Á., 2012, Eseje o nowoczesności, przeł. W. Bulira, Toruń: Wyd. Naukowe UMK.pl_PL
dc.referencesHusserl, E., 1993, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, [w:] E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. J. Sidorek, Warszawa: Aletheia, s. 11–51.pl_PL
dc.referencesHusserl, E., 1999, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, Toruń: Wyd. Rolewski.pl_PL
dc.referencesJanaszczyk, A., 2009, Sceptycki element nie-specyficznej teorii poznania Fryderyka Nietzschego, [w:] B. Banasiak et. al. (red.), Wokół Nietzschego, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 39–60.pl_PL
dc.referencesJanion, M., 1982, Humanistyka. Poznanie i terapia, Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesJaspers, K., 2017, Idea uniwersytetu, przeł. W. Kunicki, Warszawa: NCK.pl_PL
dc.referencesJurewicz, O., 2001, Słownik grecko-polski, t. 2, Warszawa: Wyd. Szkolne PWN.pl_PL
dc.referencesKiereś, H., 2008, Wartości teoria, [w:] A. Maryniarczyk (red. nacz.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 708–711.pl_PL
dc.referencesKieżun, W., 2013, Patologia transformacji, Warszawa: Poltext.pl_PL
dc.referencesKorobczak, P., 2018, Skryty wymiar etyczności w myśli Martina Heideggera, Wrocław: Arboretum.pl_PL
dc.referencesKostyszak, M., 1998, Istota techniki – głos Martina Heideggera, Wrocław: Wyd. UWr.pl_PL
dc.referencesKostyszak, M., 2010, Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy, Wrocław: Arboretum.pl_PL
dc.referencesKostyszak, M., 2015a, Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom »prostego serca«?, „Studia Redemptorystowskie”, nr 13, s. 15–19.pl_PL
dc.referencesKostyszak, M., 2015b, Wojna nie należy do natury człowieka. Wstęp do etycznej redefinicji natury ludzkiej, [w:] A. B. Jagiełłowicz (red.), Profilaktyka wojny, Wrocław: Akademia Pióra, s. 147–160.pl_PL
dc.referencesKostyszak, M., 2019, Etyka osobista. O przemieniającym potencjale sztuki i techniki. Personal Ethics. On the Transforming Potential of Art and Technology, Warszawa: Collegium Civitas.pl_PL
dc.referencesKowalska, M., 2005, Demokracja w kole krytyki, Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.pl_PL
dc.referencesKowalska, M., 2019, Wieczny faszyzm, „Przegląd Polityczny”, nr 153, s. 57–63.pl_PL
dc.referencesKrąpiec, M. A., 2008, Wartość, [w:] A. Maryniarczyk (red. nacz.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 704–708.pl_PL
dc.referencesKristeller, P. O., 1985, Humanizm i filozofia, przekł. wieloautorski, Warszawa: IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesKruszelnicki, M., 2008, Inspiracje Heideggerowskie we współczesnym antyhumanizmie, „Forum Oświatowe”, nr specjalny, s. 51–63.pl_PL
dc.referencesKula, W., 2004, Miary i ludzie, Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesLatour, B., 1988, The Pasteurization of France, Cambridge, MA: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesLatour, B., 1999, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge, MA – London, England: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesLatour, B., 2011, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesLeavy, P., 2018, Metoda spotyka sztukę. Praktyki badawcze oparte na sztuce, przeł. K. Stanisz, J. Kucharska, Warszawa: NCK.pl_PL
dc.referencesMaciejczak, M., 2001, Świat według ciała w Fenomenologii percepcji M. Merleau- Ponty’ego, Warszawa: IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesMaliński, J., 2016, Kim był Gilbert Simondon?, Machina Myśli, http://machinamysli. org/1863-2/ (dostęp: 2 października 2019).pl_PL
dc.referencesMarks, K., 2002, Tezy o Feuerbachu, https://www.marxists.org/polski/ marks-engels/1845/tezy_o_feuerbachu.htm (dostęp: 11 maja 2019).pl_PL
dc.referencesMatuszewski, K., 2008, Sade. Msza okrucieństwa, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesMbembe, A., 2018, Polityka wrogości. Nekropolityka, przeł. K. Bojarska, Kraków: Karakter.pl_PL
dc.referencesMcGuire, J. E., Tuchańska, B., 1997, Sytuacja poznawcza: analiza ontologiczna, [w:] J. Goćkowski, M .Sikora (red.), Porozumiewanie się i współpraca uczonych, Kraków: Wyd. i Drukarnia „Secesja”, s. 141–159.pl_PL
dc.referencesMerleau-Ponty, M., 2001, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa: Aletheia.pl_PL
dc.referencesMirucka, B., 2018, Podmiot ucieleśniony. Psychologiczna analiza reprezentacji ciała i tożsamości cielesnej, Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesMisztal, D., 2004, Między empiryzmem a intelektualizmem. Szkic o realizmie Maurice’a Merleau-Ponty’ego, [w:] B. Tuchańska, T. Sieczkowski (red.), Obrona realizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej, Łódź: Wyd. UŁ.pl_PL
dc.referencesNowak, A. W., 2016, Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych, Warszawa: Wyd. UAM, Wyd. IBL.pl_PL
dc.referencesNowak, A. W., Abriszewski, K., Wróblewski, M., 2016, Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych, Poznań: Wyd. Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesNussbaum, M., 2016, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, przeł. Ł. Pawłowski, Warszawa: Wyd. Kultury Liberalnej.pl_PL
dc.referencesOrawski, P., 2011, Lekcje muzyki. Rozkwit Baroku, Warszawa: Kle.pl_PL
dc.referencesOręziak, L., 2014, OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Warszawa: Książka i Prasa.pl_PL
dc.referencesPacewicz, K., 2017, Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, e-book.pl_PL
dc.referencesPiłat, R., 2006, Transcendentalizm i naturalizm w badaniu doświadczenia, [w:] R. Piłat, Doświadczenie i pojęcie. Studia z fenomenologii i filozofii umysłu, Warszawa: IFiS PAN, s. 13–26.pl_PL
dc.referencesPobojewska, A., 2012, Warsztaty z dociekań filozoficznych – narzędzie edukacji filozoficznej i nie tylko, [w:] A. Pobojewska (red.), Filozofia. Edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, Warszawa: Stentor, s. 171–216.pl_PL
dc.referencesPokropski, M., 2013, Cielesna geneza czasu i przestrzeni, Warszawa: IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesReckwitz, A., 2017, Odkrycie kreatywności. O procesie społecznej estetyzacji, przeł. K. Kończal, Z. Sucharska, Warszawa: NCK.pl_PL
dc.referencesRitter, J., 1996, Zadanie nauk humanistycznych w społeczeństwie współczesnym, [w:] S. Czerniak, J. Rolewski (red.), Szkoła Rittera. Studia z filozofii niemieckiej, t. 2, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Toruń: Wyd. UMK.pl_PL
dc.referencesSartre, J.-P., 1985, Posłowie, [w:] F. Fanon, Wyklęty lud ziemi, przeł. H. Tygielska, Warszawa: PIW, s. 217–234.pl_PL
dc.referencesSerres, M., 1980, Le Passage du Nord-Ouest (Hermes V), Paris: Les Édition de Minuit.pl_PL
dc.referencesSerres, M., 1988, Nauki, przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie”, nr 8–9 (205), s. 255–278.pl_PL
dc.referencesSerres, M., 1995, Genesis, trans. G. James, J. Nielson, Michigan: University of Michigan Press.pl_PL
dc.referencesSerres, M., Latour, B., 1995, Conversations on Science, Culture, and Time, transl. R. Lapidus, Ann Arbor: University of Michigan Press.pl_PL
dc.referencesSieczkowski, T., 2017, David Hume. Krytyka episteologii, Łódź: Wyd. UŁ.pl_PL
dc.referencesSieczkowski, T., 2018, Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu, Łódź: Wyd. UŁ.pl_PL
dc.referencesSimondon, G., 2005, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble: Millon.pl_PL
dc.referencesSnow, C. P., 1999, Dwie kultury, przeł. T. Baszniak, Warszawa: Prószyński i S-ka.pl_PL
dc.referencesStiglitz, J. E., 2015, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesStrauss, L., 1969, Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, Warszawa: PAX.pl_PL
dc.referencesŚlipko, T., Bioetyka – najważniejsze problemy, Kraków: Petrus, za: https:// opoka.org.pl/biblioteka/F/FE/bioetyka_petrus_03.html (dostęp: 28 maja 2019).pl_PL
dc.referencesŚwirek, K., 2018, Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesTarkowska, E., Mencwel, J., Wiśniewski, J., 2015, Ubóstwo bez miary, Dwutygodnik Internetowy „Kontakt”, nr 142, http://magazynkontakt.pl/prof-tarkowska-ubostwo-bez-miary.html (dostęp: 2 października 2019).pl_PL
dc.referencesTocqueville, A., 2009, Dawny ustrój i rewolucja, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa: Aletheia.pl_PL
dc.referencesTomasz z Akwinu, 2000, Traktat o człowieku, przeł. i oprac. S. Swieżawski, Kęty: Antyk.pl_PL
dc.referencesTönnies, F., 1988, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesToulmin, S., 2005, Kosmopolis. Ukryty projekt nowoczesności, przeł. T. Zarębski, Wrocław: Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.pl_PL
dc.referencesTouraine, A., 2010, Samotworzenie się społeczeństwa, przeł. A. Karpowicz, Kraków: NOMOS.pl_PL
dc.referencesTouraine, A., 2011, Myśleć inaczej, przeł. M. Bylniak, Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesTouraine, A., 2013, Po kryzysie, przeł. M. Frybes, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesTuchańska, B., 2004, Kryteria naukowości. Nauka-nie-nauka czy raczej my-inni, „Przegląd Filozoficzny”, nr 51 (3), s. 97–112.pl_PL
dc.referencesTuchańska, B., 2010, Nieuniwersalność praw nauki, historyczność wszystkiego i specyfika humanistyki, „Prace Kulturoznawcze”, nr XI, s. 15–26.pl_PL
dc.referencesTuchańska, B., 2012, Dlaczego prawda? Prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności, Warszawa: Poltext.pl_PL
dc.referencesTuchańska, B., 2016, Codzienność w nauce ponowoczesnej, „Nauka”, nr 2, s. 99–121.pl_PL
dc.referencesVarela, F. J., 2001, Sen, śnienie, umieranie. Zgłębianie świadomości z Dalaj Lamą, przeł. M. Góralczyk-Przychocka, Kraków: Mudra.pl_PL
dc.referencesWieviorka, M., 2011, Dziewięć wykładów z socjologii, przeł. A. Trąbka, Kraków: NOMOS.pl_PL
dc.referencesWitkowski, L., 2018, Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Kraków: Impuls, WSB w Dąbrowie Górniczej.pl_PL
dc.referencesWodziński, C., 1994, Heidegger i problem zła, Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesWolfe, C., 2007, Bring the Noise: The Parasite and the Multiple Genealogies of Posthumanism, [w:] M. Serres, The Parasite, transl. L. R. Schehr, Minneapolis–London: University of Minnesota Press, s. xi-xxviii.pl_PL
dc.referencesWolff, Ch., 2011, Johann Sebastian Bach. Muzyk i uczony, przeł. B. Świderska, Warszawa: Lokomobila.pl_PL
dc.referencesWulf, A., 2017, Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy świat Alexandra von Humboldta, przeł. P. Chojnacki, K. Bażyńska-Chojnacka, Poznań: Wyd. Poznańskie.pl_PL
dc.referencesZałuski, T., 2007, Ontologia jako koegzystencjalna analityka „bycia-z”, „Analiza i Egzystencja”, nr 6, s. 49–74.pl_PL
dc.referencesŻyniewicz, K., 2017, Art & Science. Autoetnografia artystki realizującej projekty w laboratoriach biologicznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 103–126.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-653-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe