Now showing items 1-1 of 1

    • Memorandum Budapesztańskie – umowa międzynarodowa czy niewiążące porozumienie? 

      Kleczkowska, Agata (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2021)
      Celem artykułu jest analiza Memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa w związku z przystąpieniem Ukrainy do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej zawartego w 1994 r. między Ukrainą, Rosją, USA i Wielką Brytanią, ...