Show simple item record

dc.contributor.authorPrykowska-Michalak, Karolina
dc.contributor.editorGolańska, Dorota
dc.date.accessioned2022-06-29T13:54:20Z
dc.date.available2022-06-29T13:54:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPrykowska-Michalak K., Wizerunki postaci kobiecych i męskich w teatrze współczesnym – przykłady (anty)stereotypów, [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, Golańska D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 219-241, https://doi.org/10.18778/7525-790-8.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-790-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42346
dc.descriptionKarolina Prykowska-Michalak w swojej pracy zachęca do zastanowienia się, w jaki sposób kwestie związane z płcią społeczno-kulturową funkcjonują we współczesnym teatrze oraz czy i jak są eksponowane w spektaklach teatrów publicznych. Prezentuje trzy grupy przedstawień, które tworzą jednocześnie trzy zagadnienia tematyczne obecne w programach szkolnych na różnych etapach kształcenia. Grupy te to: (1) interpretacje dramatu antycznego, (2) dramat obyczajowy (tzw. brutaliści) oraz (3) teatr dla dzieci. Rozważania Autorki koncentrują się na wykorzystaniu alternatywnych sposobów zaprezentowania ról kobiecych i męskich, nierzadko daleko odbiegających od tradycyjnych interpretacji znanych utworów, obecnych w programach nauczania na różnych jego poziomach. Do każdej części zaproponowano także działania edukacyjne, które można zrealizować w połączeniu z wizytą w teatrze, czy przy okazji omawiania poszczególnych lektur.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGolańska D. (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectteatr współczesnypl_PL
dc.subjectteatralne adaptacje literaturypl_PL
dc.subjectantystereotypypl_PL
dc.titleWizerunki postaci kobiecych i męskich w teatrze współczesnym – przykłady (anty)stereotypówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number219-241pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Teorii Literatury Teatru i Sztuk Audiowizualnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-225-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteKarolina Prykowska-Michalak jest adiunktem w Instytucie Teorii Literatury Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniami nad teatrem współczesnym, teatrem i dramatem niemieckim, jak również związkami sztuki i polityki. Jest stypendystką DAAD, Niemieckiej Centrali Wymiany Naukowej; Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; Fundacji ADAMAS Götza Hübnera oraz programu Europaneum Uniwersytetu w Ratyzbonie. Prowadzi cykliczne gościnne wykłady na Uniwersytecie Ludwiga-Maximiliana w Monachium i Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Jest autorką monografii „Teatr niemiecki w Łodzi Sceny-Wykonawcy- Repertuar” (2005), pod jej redakcją ukazały się także książki: „Migrationen/ Standortwechsel deutsches Theater in Polen” (2007) oraz „Teatr niemiecki w Polsce” (2008). Publikuje artykuły naukowe w polskich i zagranicznych wydawnictwach. Karolina Prykowska-Michalak jest także kierowniczką projektów badawczych „Teatr niemiecki w Polsce, Relacje między teatrem polskim i teatrem niemieckojęzycznym po 1990 roku” oraz koordynatorką międzynarodowych projektów edukacyjnych: „Erasmus IP Everyman Today and Tomorrow”, „Motif and Character in European Literature”, „Theatre, Media” (2008), „META Mediterranean Summer School of Theoretical and Applied Humanities” (2009), „META Humanites: The Mediterranean between Modernity and Post-modernity: Spaces”, „Cultures, Aesthetics and Ethics”. Ponadto jest członkinią Rady Naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego Badaczy Teatru Niemieckiego „Thalia Germanica”, FIRT/International Federation for Theatre Research, Popular Culture Association/American Culture Association, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Stowarzyszenia „Terapia i Teatr”.pl_PL
dc.referencesBrzydal, reż. Grzegorz Wiśniewski. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, premiera 8 września 2007 r.pl_PL
dc.referencesI Ifigenia, reż. Tomasz Bazan. Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, premiera 14 stycznia 2012 r.pl_PL
dc.referencesMomo, reż. Daria Kopiec. Teatr Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi, premiera 11 lutego 2012 r.pl_PL
dc.referencesPiaskownica, reż. Adam Biernacki. Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, premiera 8 października 2011 r.pl_PL
dc.referencesPippi Langstrump, reż. Zdzisław Jaskuła. Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, premiera 17 listopada 2011 r.pl_PL
dc.referencesTragedie antyczne, reż. Paweł Passini. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, premiera: 13 maja 2012 r.pl_PL
dc.referencesZszywanie, reż. Małgorzata Bogajewska. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, premiera: 13 września 2008 r.pl_PL
dc.referencesEurypides (2007) „Bachantki” [w:] Eurypides Tragedie T. 4., przeł. J. Ładnowski. Wydawnictwo Prószyński i S-ka.pl_PL
dc.referencesEurypides (2007) „Ifigenia w Aulidzie”, [w:] Eurypides Tragedie T. 4., przeł. J. Ładnowski. Wydawnictwo Prószyński i S-ka.pl_PL
dc.referencesEurypides (2007) „Orestes”, [w:] Eurypides Tragedie T. 3., przeł. J. Ładnowski. Wydawnictwo Prószyński i S-ka.pl_PL
dc.referencesJurek, Paweł (2003) „Pokolenie Porno”, [w:] Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne: antologia najnowszego dramatu polskiego, red. R. Pawłowski. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.pl_PL
dc.referencesMayenbur, Marius von (1999) „Ogień w głowie”, przeł. J. Diduszko-Kuśmirska, Dialog nr 7.pl_PL
dc.referencesMayenbur, Marius von (2000) „Pasożyty”, przeł. E. Ogrodowska-Jesionek, Dialog nr 11.pl_PL
dc.referencesMayenbur, Marius von (2007) Brzydal, przeł. M. Ratyński.pl_PL
dc.referencesPowalisz, Monika (2005) „Córka myśliwego”, [w:] Echa – Repliki – Fantazmaty. Antologia nowego dramatu polskiego. Sieraków: Panga Pank.pl_PL
dc.referencesPróchniewski, Marek (2003) „Łucja i jej dzieci”, [w:] Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne: antologia najnowszego dramatu polskiego, red. R. Pawłowski. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.pl_PL
dc.referencesRavenhill, Mark (1999) Shopping and Fucking, przeł. P. Łysak i P. Wodziński. Warszawa: Towarzystawo tatralne.pl_PL
dc.referencesSofokles (1998) Antygona, przeł. T. Miłkowski i K. Morawski. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesSofokles (2002) Król Edyp, przeł. L. H. Morstin i K. Biedrzycki. Warszawa: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesWalczak, Michał (2002) „Piaskownica”, Dialog nr 1-2.pl_PL
dc.referencesWróblewski, Szymon (2005) „Powierzchnia”, [w:] Echa – Repliki – Fantazmaty. Antologia nowego dramatu polskiego. Sieraków: Panga Pank.pl_PL
dc.referencesAdamiecka-Sitek, Agata i Dorota Buchwald (red.) (2006) Inna Scena – kobiety w historii i współczesności teatru polskiego. Warszawa: Instytut Teatralny.pl_PL
dc.referencesAdamiecka-Sitek, Agata i Dorota Buchwald (red.) (2009) Inna Scena. Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim teatrze w perspektywie gender i queer. Warszawa: Instytut Teatralny.pl_PL
dc.referencesArystoteles (1989) Poetyka. Wrocław: Biblioteka Narodowa Ossolineum.pl_PL
dc.referencesBablet, Denis (1980) Rewolucje sceniczne XX wieku, przeł. Z. Strzelecki i K. Mazur. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesBalme, Christopher (2002) Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. W. Dudzik i M. Leyko. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBaluch, Wojciech, Joanna Zając i Małgorzata Sugiera (2002) Dyskurs, postać, płeć w dramacie. Kraków: Księgarnia Akademicka.pl_PL
dc.referencesBogucki, Jacek (2006) „Płeć jako czynnik odrzucenia społecznego. Zjawisko odrzucenia społecznego jako czynnika ryzyka w prawidłowym rozwoju psychicznym jednostki”, [w:] Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, red. M. Chomczyńska- Rubacha. Łódź: Wydawnictwo WSHE.pl_PL
dc.referencesBraun, Kazimierz (1982) Przestrzeń teatralna. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBraun, Kazimierz (1984) Wielka Reforma Teatru w Europie. Ludzie – idee – zdarzenia. Wrocław: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesBrown, John R. (1999) Historia teatru, przeł. H. Baltyn-Karpińska. Warszawa: Świat Książki.pl_PL
dc.referencesBuczkowski, Adam (2005) Społeczne tworzenia ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesButler, Judith (2008) „Akty performatywne a konstrukcja płci kulturowej”, przeł. M. Łata, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpakowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesButler, Judith (2010) Żądanie Antygony: rodzina między życiem a śmiercią, przeł. M. Sugiera i M. Borowski. Kraków: Księgarnia Akademicka.pl_PL
dc.referencesChałupnik, Agata (2004) Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska: o kobiecym doświadczeniu ciała. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata.pl_PL
dc.referencesChołuj, Bożena (2007) „Różnica między women’s studies i gender studies”, [w:] Lektury inności. Antologia, red. M. Dąbrowski i R. Pruszczyński. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.pl_PL
dc.referencesDegler, Janusz (red.) (1976) Wprowadzenie do nauki o teatrze t. I. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesDegler, Janusz (red.) (1977) Wprowadzenie do nauki o teatrze t. II. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesDegler, Janusz (red.) (1978) Wprowadzenie do nauki o teatrze t. III. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesFręś, Magdalena (2002) „Fałszywe ciało. Psychoterapia w problemach dziewcząt wkraczających w patriarchat”, [w:] Gender, Kultura, Społeczeństwo, red. M. Radkiewicz. Kraków: Rabid.pl_PL
dc.referencesGaare, Jorgen i Oystein Sjaastad (2002) Pippi i Sokrates. Filozoficzne wędrówki po świecie Astrid Lindgren, przeł. I. Zimnicka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.pl_PL
dc.referencesGreenblatt, Steven (2006) „Szekspir i egzorcyści”, [w:] Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. K. Kujawińska-Courtney. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesKarkowska, Magdalena (2006) „Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej”, [w:] Role płciowe. Kultura i edukacja, red. M. Chomczyńska-Rubacha. Łódź: Wydawnictwo WSHE.pl_PL
dc.referencesKocur, Mirosław (2001) Teatr antycznej Grecji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesKopciewicz, Lucyna (2006) „Kobiecość i męskość w porządku pól społecznych. Polsko- francuskie studium porównawcze”, [w:] Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, red. M. Chomczyńska-Rubacha. Łódź: Wydawnictwo WSHE.pl_PL
dc.referencesMandal, Eugenia (1982) „Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe, Margaret Mead, płeć i charakter”, [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, przeł. i red. T. Hołówko. Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesMandal, Eugenia (2004) Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesMillet, Kate (1982) „Teoria polityki płciowej”, [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, przeł. i red. T. Hołówko. Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesPankowska, Dorota (2005) Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesPavis, Patrices (1998) Słownik terminów teatralnych, sł. wstępne A. Ubersfeld, przeł., oprac. i uzup. S. Świontek. Wrocław: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesStyan, James L. (1995) Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przeł. i oprac. M. Sugiera. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesSugiera, Małgorzata (2009) Inny Szekspir. Kraków: Księgarnia Akademicka.pl_PL
dc.referencesVernanta, Jean-Pierre (red.) (2000) Człowiek Grecji, przeł. P. Bravo, Ł. Niesiołowski Spanò. Warszawa: Świat Książki.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-790-8.09
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe