Show simple item record

dc.contributor.authorBiskupski, Michael Konrad
dc.contributor.editorGolańska, Dorota
dc.date.accessioned2022-06-29T13:46:44Z
dc.date.available2022-06-29T13:46:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBiskupski M.K., Gender w realiach szkolnych – perspektywa antropologiczna, [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, Golańska D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 143-158, https://doi.org/10.18778/7525-790-8.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-790-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42343
dc.descriptionAutor w swojej pracy proponuje spojrzenie na zagadnienie płci kulturowej w realiach szkolnych z perspektywy antropologicznej. Przygląda się krytycznie zbudowanej w opraciu o dychotomię płci w strukturze szkolnej, stereotypowym postrzeganiu płci przez nauczycieli i nauczycielki czy przez rodziców i uczniów a następnie omawia sytuację osób homoseksualnych i transgenderycznych, zwłaszcza w relacji do dominującego heteronormatywnego porządku społecznego. Do rozdziału dodano sekcję traktującą o prowadzeniu działań edukacyjnych w tym zakresie, zawierającą propozycje ćwiczeń do wykonania w gronie nauczycielek i nauczycieli, jak i sugestie zadań do przeprowadzenia z grupą uczennic i uczniów.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGolańska D. (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectszkołapl_PL
dc.subjecthomoseksualnośćpl_PL
dc.subjectheteronormatywnośćpl_PL
dc.subjectdyskryminacjapl_PL
dc.subjectedukacja antydyskryminacyjnapl_PL
dc.titleGender w realiach szkolnych – perspektywa antropologicznapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number143-158pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-225-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteMichael Konrad Biskupski jest absolwentem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, na którym w 2009 ukończył specjalność „International Gender Studies”. Dwukrotnie przebywał na stypendium w Hiszpanii, studiując antropologię kultury na Uniwersytecie w Granadzie (w ramach programu Erasmus) oraz „gender studies” na Uniwersytecie w Oviedo w ramach program „Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies” (GEMMA). Jego praca magisterska pt. „Machos y maricones: homoseksualizm i jego odzwierciedlenie we współczesnym kinie latynoamerykańskim” zwyciężyła w konkursie Centrum Studiów Latynoamerykańskich (Uniwersytet Warszawski) na najlepszą pracę magisterską na temat Ameryki Łacińskiej oraz w konkursie im. I. Domeyki organizowanym przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa i polityki.pl_PL
dc.referencesBiedroń, Robert (2007) Tęczowy elementarz. Warszawa: Wydawnictwo Adpublik.pl_PL
dc.referencesDługołęcka, Alicja (2005) „Kształtowanie się tożsamości homoseksualnej”, [w:] Homoseksualizm – perspektywa interdyscyplinarna, red. K. Slany i inni. Kraków: NOMOS.pl_PL
dc.referencesFranke, Karolina (2010) „Obraz homoseksualności, biseksualności i transpłciowości w powszechnie dostępnych podręcznikach akademickich dla studentów psychologii, pedagogiki i resocjalizacji”, [w:] Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich, red. A. Loewe. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.pl_PL
dc.referencesHines, Sally (2008) „(Trans)formacja gender: zmiana społeczna i transgenderowe obywatelstwo”, [w:] Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, red. E. Oleksy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesLayton, Lynne (1996) “In Defense of Gender Ambiguity: Jessica Benjamin. Gender & Psychoanalysis. I”, The Psychoanalytic Quarterly No. 67, s. 341.pl_PL
dc.referencesMajewska, Ewa i Ewa Rutkowska (2007) Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.pl_PL
dc.referencesMizielińska, Joanna (2006) „Homofobia po polsku, czyli jak walczyć z moralną paniką w ponowoczesnych czasach”, [w:] tejże, Płeć, ciało, seksualność. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesMizielińska, Joanna (2006) „Przed prawem/poza prawem”, [w:] tejże, Płeć, ciało, seksualność. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesPankowska, Dorota (2005) Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesPankowska, Dorota (2008) Scenariusze godzin wychowawczych. Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesPinheiro, Paulo Sérgio (2007) Informe Mundial Sobre la Violencia Contra los Niños y Niñas (2007) dostępne przez: http://www.crin.org/docs/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf (dostęp z dnia: 20.06.2012).pl_PL
dc.referencesRenzetti, Claire M. i Daniel J. Curran (2008) Kobiety mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesWolska, Małgorzata (1999) „Zaburzenia odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej”, [w:] Anoreksja i bulimia psychiczna, red. B. Józefik. Kraków: WUJ.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-790-8.06
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe