Show simple item record

dc.contributor.authorKleszcz, Ryszard
dc.contributor.editorGensler, Marek
dc.contributor.editorGralińska-Toborek, Agnieszka
dc.contributor.editorKazimierska-Jerzyk, Wioletta
dc.contributor.editorKędziora, Krzysztof
dc.contributor.editorMiksa, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T08:23:12Z
dc.date.available2022-06-28T08:23:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKleszcz R., Leszek Kołakowski o racjonalizmie. Analiza krytyczna, [w:] M. Gensler, A. Gralińska-Toborek, W. Kazimierska-Jerzyk, K. Kędziora, J. Miksa (red.), współpr. M. Mansfeld, Practica et Speculativa. Studies Offered to Professor Andrzej M. Kaniowski, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-570-1.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-570-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42271
dc.description.abstractLeszek Kołakowski (1927–2009) was a thinker whose reflection was at the beginning associated with Marxism, anthropocentrism, anti-absolutism and a radically secular attitude. At the same time, from the very beginning Kołakowski, as a philosopher, was highly critical of the positivist version of rationalism. The paper presents and analyses the philosopher’s views on rationalism. This requires appropriate methodological analyses and the distinction between different types of rationalism. The presented analysis shows that the evolution of Kołakowski’s views means resignation from radical anthropocentrism and the slogans of fighting secularism. A thinker, retaining some elements of anti-absolutism and the related skepticism, positively valorises the content related to European culture and Christianity.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPractica et Speculativa. Studies Offered to Professor Andrzej M. Kaniowski;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLeszek Kołakowskipl_PL
dc.subjectanthropocentrismpl_PL
dc.subjectcriticism of positivismpl_PL
dc.subjectChristianitypl_PL
dc.subjectjustification of rationalismpl_PL
dc.titleLeszek Kołakowski o racjonalizmie. Analiza krytycznapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number173-199pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historycznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-571-8
dc.referencesAyer, A. J. (1952). Language, Truth and Logic. New York: Dover Publications.pl_PL
dc.referencesBieńkowska, E. (2020). Po co filozofowi religia. Stanisław Brzozowski, Leszek Kołakowski. Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesEilstein, H. (1967). „Dyskusja nad książką Filozofia pozytywistyczna: – od Hume’a do Koła Wiedeńskiego”. Studia Filozoficzne, 2, s. 45–94.pl_PL
dc.referencesGromiec, Z. (red.) (1994). Honoris causa. Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesIngarden, R. (1934). „Logistyczna próba ukształtowania filozofii”. Przegląd Filozoficzny, 37 (4), s. 335–342.pl_PL
dc.referencesIngarden, R. (1935/1936). „Główne tendencje neopozytywizmu”. Marchołt, 2 (2), s. 264–278.pl_PL
dc.referencesKleszcz, R. (1994). „Krytyka rozumu pozytywistycznego”, w: Gromiec, Z. (red.), Honoris causa. Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 131–146.pl_PL
dc.referencesKleszcz, R. (1996). „Kryteria racjonalności”. Filozofia Nauki, 2, s. 121–133.pl_PL
dc.referencesKleszcz, R. (2007). O rozumie i wartościach. Łódź: Wydawnictwo WSHE w Łodzi.pl_PL
dc.referencesKleszcz, R. (2015). „Empiryzm i aprioryzm, racjonalizm i irracjonalizm”, w: Janeczek, S. i Starościc, A. (red.). Epistemologia. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 247–267.pl_PL
dc.referencesKłoczowski, J. A. (1994). Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię. Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1955). „Racjonalne i irracjonalne aspekty racjonalizmu Leibniza”, w: Leibniz, G. W., Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. IX–LVII.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1957a). Światopogląd a życie codzienne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1957a). „Światopogląd a życie codzienne”, w: Kołakowski, L., Światopogląd a życie codzienne, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 174–206.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1957b). „Katolicyzm i humanizm”, w: Kołakowski, L., Światopogląd a życie codzienne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 40–60.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1958). Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1962). „Etyka bez kodeksu”. Twórczość, 7, s. 64–86.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1966). Filozofia pozytywistyczna: (od Hume’a do Koła Wiedeńskiego). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1967a). „Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii”, w: Kołakowski, L., Kultura i fetysze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 9–42.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1967b). Kultura i fetysze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1988). Jeśli Boga nie ma… O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, tłum. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1989a). „Nieracjonalności racjonalizmu”, w: Kołakowski, L., Pochwała niekonsekwencji, t. 2, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, s. 114–153.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1989b). Główne nurty marksizmu, cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo „Krąg” – Wydawnictwo „Pokolenie”.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1989c). Pochwała niekonsekwencji, t. 1. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1989d). Pochwała niekonsekwencji, t. 2. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1990a). Horror metaphysicus. Warszawa: Res Publica.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (1990b). Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa: Biblioteka Aletheia.pl_PL
dc.referencesKołakowski, L. (2003). Obecność mitu. Warszawa: Prószyński i S-ka.pl_PL
dc.referencesStevenson, C. L. (1959). „The Emotive Meaning of Ethical Terms”, w: Ayer, A. J. (red.), Logical Positivism. New York: The Free Press, s. 264–281.pl_PL
dc.referencesStrawson, P. F. (1980). Indywidua. Próba metafizyki opisowe, tłum. B. Chwedeńczuk. Warszawa: IW PAX.pl_PL
dc.referencesSzaniawski, K. (1983). „Racjonalność jako wartość”. Studia Filozoficzne, 5–6, s. 5–15.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-570-1.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe