Show simple item record

dc.contributor.authorNowicka, Ewa
dc.contributor.authorŁodziński, Sławomir
dc.date.accessioned2022-06-24T05:05:05Z
dc.date.available2022-06-24T05:05:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42247
dc.description.abstractThis article concerns select aspects of social perceptions and categorizations of foreigners settling in Poland. The core of this work is an analysis of a series of qualitative interviews conducted with young, educated residents of Warsaw. Herein the authors draw attention to a significant change in the consciousness of Polish society: a recognition of the permanent presence of migrants in Poland as well as discernment of the sociocultural problems associated with that presence. In the eyes of our interlocutors, the past two decades have been a time in which the attitude of Poles towards incoming aliens has shifted. Influencing opinions have been personal or familial experiences of emigration, particularly after the 2004 accession of Poland into the European Union. Also affecting attitudes have been an immigration wave from Ukraine as well as the tangible consequences of the 2015 migrant crisis. On the one hand, all these factors together have caused Poland to be seen today as not only an emigration, but also an immigration country. On the other hand, these have also provoked a conscious classification of various categories of migrants with regards to their geographic and cultural background along with the roles they might possibly fill in this country.pl_PL
dc.description.sponsorshipThis article was written under the auspices of the OPUS 12 research project, entitled “Polacy i inni” trzydzieści lat później (“Poles and others” thirty years on). Agreement UMO-2016/23/B/HS6/03874 was enacted on 4 August 2017, signed by Collegium Civitas with the National Science Centre of Poland. Members of the research team include Ewa Nowicka (Principle Investigator), Sławomir Łodziński, and Maciej Witkowski.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;18
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectmigrantpl_PL
dc.subjectrefugeepl_PL
dc.subjectmigrant integrationpl_PL
dc.subjectperception of foreignerspl_PL
dc.titleBetter Migrants, Worse Migrants: Young, Educated Poles Look at New Incomers to Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number4-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationCollegium Civitas, Warszawapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Socjologiipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteEwa Nowicka jest antropologiem społecznym, profesorem w Collegium Civitas oraz wykładowcą w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka podręcznika antropologii „Świat człowieka – świat kultury” oraz licznych książek i artykułów poświęconych problematyce etniczności, migracji i tożsamości. Zajmuje się kwestią swojskości i obcości, kontaktem kultur, kształtowaniem się nowoczesnych narodów wśród rdzennej ludności na Syberii (Buriaci, Jakuci) i na Bałkanach (Arumuni), sytuacją mniejszości polskiej na obszarach byłego ZSRR, procesami budowania narodu kazachskiego, grupami mniejszościowymi w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (w tym przede wszystkim Romami).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteSławomir Łodziński – socjolog, dr hab., profesor uczelniany Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego podstawowe zainteresowania badawcze to socjologia migracji i etniczności, a w szczególności zagadnienia wielokulturowości i polityki wobec mniejszości narodowych w Polsce. Jest autorem i współautorem publikacji na ten temat.pl_PL
dc.referencesAndrejuk, K. (2019). Politicizing Muslim Immigration in Poland – Discursive and Regulatory Dimensions. In: K. Górak-Sosnowska, M. Pachocka, J. Misiuna (ed.), Muslim Minorities and the Refugee Crisis in Europe (pp. 205–221). Warsaw: Warsaw School of Economics SGH Publishing House.pl_PL
dc.referencesielecka-Prus J. (2018). Retoryka lęku przed obcym w polskim dyskursie prasowym, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – Kwartalnik, 1/2018, 5–34.pl_PL
dc.referencesCBOS (2018). Stosunek Polaków i Czechów do przyjmowania uchodźców: Komunikat z badań, nr 87, July, Downloaded from: https://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2018/K_087_18.PDF.pl_PL
dc.referencesCBOS (2020a). Praca obcokrajowców w Polsce: Komunikat z badań, nr 5, January, Downloaded from: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/ K_005_20.PDF.pl_PL
dc.referencesCBOS (2020b). Stosunek do innych narodów: Komunikat z badań, nr 31, March, Downloaded from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/ K_031_20.PDF.pl_PL
dc.referencesDudkiewicz M., Majewski, P. (ed.). (2017). Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak się zmierzyć z nieuniknionym: Raport, Warszawa: Uniwersytet SWPS, Fundacja Obserwatoriumpl_PL
dc.referencesGórny, A., Toruńczyk-Ruiz, S., Winiarska, A. (ed.). (2018). Po sąsiedzku z różnorodnością: Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLARpl_PL
dc.referencesHall, D., Mikulska-Jolles, A. (2016). Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców, Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.pl_PL
dc.referencesJaskułowski, K. (2019). The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland: Between Nationalism, Fear and Empathy. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.pl_PL
dc.referencesKowalczyk, B. (2014). Polski system azylowy. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski –E-Wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowapl_PL
dc.referencesKropiński, M., Hansen, K. (2016). Jakie skojarzenia ze słowem „uchodźca” mają Polacy? Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, 1–15.pl_PL
dc.referencesOkólski, M., Wach, D. (2020). Immigration and integration policies in the absence of immigrants A case study of Poland. In: M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (ed.), Relations between Immigration and Integration Policies in Europe Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States (pp. 146–172). London: Routledgepl_PL
dc.referencesPachocka, M., Misiuna, J. (2015). Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. In: J. Osiński (ed.), Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym. (pp. 293–312). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGHpl_PL
dc.referencesPachocka M., Pędziwiatr, K. Sobczak-Szelc, K., Szałańska, J. (2020). Reception Policies, Practices and Responses: Poland. Country Report, The Horizon 2020 project RESPOND-Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond (770564), Downloaded from: https: www. academia.edu/42325455/Recezption_Policies_ Practicies_and_Responses_Poland_Country_ Report.pl_PL
dc.referencesRea, A., Martiniello, M., Mazzola, A., Meuleman, B. (2019). The Refugee Reception Crisis in Europe Polarized Opinions and Mobilizations. In: A. Rea, M. Martiniello, A. Mazzola, B. Meuleman (ed.), The Refuge Reception Crisis in Europe: Polarized Opinion and Mobilizations (pp. 11–30). Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxellespl_PL
dc.referencesSwitat, M. (2018). Rasizm i mechanizmy mu pokrewne w kontekście badań nad diasporą arabską w Polsce, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1/2018, 189–218, DOI: 10.4467/25444972SMPP.18 .009.8918pl_PL
dc.referencesTrąbka, A. (2016). Wybór, kontrola i refleksja: Kategoria sprawstwa w badaniach migracyjnych, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 3/2016, 81–102.pl_PL
dc.referencesŽagar, I., Ž. (2018). Devolution of language in post- -democracy: decaying discourse on refugees from the Bosnian to the Syrian War. In: I. Ž. Žagar, N. Kogovšek Šalamon, M. Lukšič Hacin (ed.). The Disaster of European Refugee Policy: Perspectives from the “Balkan Route” (pp. 103–132). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe