Show simple item record

dc.contributor.authorCzernecka, Julita
dc.contributor.authorKramkowska, Emilia
dc.date.accessioned2022-06-24T05:01:34Z
dc.date.available2022-06-24T05:01:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42246
dc.description.abstractAn observable feature of post-modernity is the social pressure that forces women and men, regardless of age, to accept the criteria for classifying and valuing the body in the context of a strongly rooted cult of attractiveness, with a youthful appearance at its center, and which is promoted by the mass media. While it is more realistic for younger people to meet these expectations, there can be many difficulties for those who experience progressive body aging. This article presents an analysis of statements made by elderly women and men, in which they share their definitions of attractiveness in general, as well as their opinions on the attractiveness of their appearance and how they evaluate it. The point of reference for these reflections is Catherine Hakim’s concept of erotic capital, in which the attractiveness of an individual is understood in a multidimensional way – including physical appearance, biogenic features, personality traits, and the demographic and social conditions of someone’s image. We are also based on the gendered age approach, i.e. femininity and masculinity are analyzed in the context of the desired appearance in relation to age (here, an old woman and an old man). The collected material leads to the conclusion that, to some extent, seniors have internalized social expectations concerning the appearance of the body of contemporary man, including the appearance of their aging bodies. However, the age of the respondents makes them pay attention to many more elements of human attractiveness than just physicality. Their gender also differentiated their views.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;17
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectattractivenesspl_PL
dc.subjectaging bodypl_PL
dc.subjectfemininitypl_PL
dc.subjectmasculinitypl_PL
dc.subjectelderly peoplepl_PL
dc.titleReflections on appearance and attractiveness in the opinions of elderly women and menpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number102-124pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacjipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJulita Czernecka – dr w dziedzinie nauk humanistycznych, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się społecznym definiowaniem miłości, problematyką singli i socjologią par oraz społecznym znaczeniem atrakcyjności i przemianami w obrębie modeli kobiecości i męskości we współczesnym społeczeństwie.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteEmilia Kramkowska – socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wiedzy i Edukacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, autorka i współautorka licznych publikacji (artykułów, raportów, informatorów czy monografii) z zakresu problematyki socjologicznej i gerontologicznej; zainteresowania naukowe badaczki koncentrują się wokół zagadnień z zakresu socjologii starości, gerontologii społecznej i socjologii ciała.pl_PL
dc.referencesAdams, K., Galanes G. (2008). Komunikacja w grupach. Warszawa: Wyd. PWN.pl_PL
dc.referencesArcimowicz, K. (2008). Przemiany męskości w kulturze współczesnej In: M. Fuszara, (ed.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce (pp. 21–60). Warszawa: Wydawnictwo Triopl_PL
dc.referencesBakan, D. (1966). The duality of human existence. Chicago: Rand McNallypl_PL
dc.referencesBaumann, Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesBourdieu, P. (1979). La Distinction. Critique sociale de jugement. Paris: Les editions de minuitpl_PL
dc.referencesBerry, B. (2008). The Power of Looks: Social Stratification of Physical Appearance. Ashgate: Aldershot.pl_PL
dc.referencesBieńko, M. (2015). Piękno starzejącego się ciała: oczywisty czy pozorny wymiar wartości społecznych? Folia Sociologica 55/2015, 23–36. DOI: 10.18778/0208-600X.55.02pl_PL
dc.referencesBielawska-Batorowicz, E. (2011). Menopauza i andropauza. Lustrzane odbicie czy różne zjawiska? In: B. Bogna (red), Wymiary kobiecości i męskości. Od psychobiologii do kultury (pp. 33–56). Warszawa: ENETEIA.pl_PL
dc.referencesBrannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesBroverman, I., Vogel, S., Broverman, D., Clarkson, F. and Rosenkrantz, P. (1972). Sex-role stereotypes: A current appraisal. Journal of Social Issues 28(2), 59–78. DOI: 10.1111/j.1540–4560.1972.tb00018.xpl_PL
dc.referencesBuczkowski, A. (2005). Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesButler, J. (2008). Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Warszawa: Wyd. Krytyka Politycznapl_PL
dc.referencesConnell, R. W. (2000). The Men and the Boys. BerkeleyLos Angeles: University of California Press.pl_PL
dc.referencesDzido, D. (2006). Kulturowe kody płci. W: J. M. Kurczewski, B. Łaciak, A. Herman, D. Dzido, A. Suflida, Praktyki cielesne (pp. 169–221). Warszawa: Wydawnictwo Trio.pl_PL
dc.referencesEdwards, T. (2006). Cultures of Masculinity. London: Routledge.pl_PL
dc.referencesGaweł, A. (2015). Wychowanie “co do ciała i zdrowia” w realiach społeczeństwa somatycznego. Paedagogia Christiana, 2/36, 65–78. DOI: http:// dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.026pl_PL
dc.referencesGiddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo PWNpl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk, A. (2004). W poszukiwaniu “nowego przymierza” wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce. In: M. Marody (ed.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji (pp. 247–270). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.pl_PL
dc.referencesGłębocka, A. (2016). Zdrowie czy uroda? Wizerunek ciała a postawy prozdrowotne kobiet w starszym wieku, Geriatria, 10/2016, 5–14pl_PL
dc.referencesGladwell, M. (2008). Outliers: The story of success. New York: Little, Brown and Company.pl_PL
dc.referencesGuionnet, Ch., Neveu, E. (2004). Féminins/masculins. Sociologie du genre. Paris: Armand Colinpl_PL
dc.referencesHarris, M. (1994). Growing old gracefully: Age concealment and gender, Journal of Gerontology, 49 (4), 149–158. DOI: 10.1093/geronj/49.4.p149pl_PL
dc.referencesHakim, C. (2010). Erotic Capital, European Sociological Review, 26/5, 499–518, DOI: 10.1093/esr/jcq014.pl_PL
dc.referencesHerudzińska, M. (2019). Wprowadzenie, In: M. Herudzińska (ed.), Znane i nieznane oblicza starości Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku dla społeczeństw XXI wieku (pp. 7). Warszawa: Wydawnictwo SGGWpl_PL
dc.referencesHołda, R. (2019). Między biologią a kulturą. Atrakcyjność fizyczna w badaniach międzykulturowych. Relacje międzykulturowe, 1 (5), 187–207. DOI: 10.12797/RM.01.2019.05.08pl_PL
dc.referencesHurd Clarke, L. (2001). Older Women’s Bodies and the Self: The Construction of Identity in Later Life, Canadian Review of Sociology and Anthropology, 38 (4), 441–464. DOI: 10.1111/j.1755618X. 2001.tb00981pl_PL
dc.referencesJakubowska, H. (2009). Społeczne wytwarzanie starości: definicje, granice, konteksty. In: H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski (eds.), Patrząc na starość (pp. 15–29). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.referencesJakubowska, H. (2012). Ciało jak przedmiot badań socjologicznych – dylematy, pominięcia, możliwości, Przegląd Socjologii Jakościowej, VIII/2, 12 – 27.pl_PL
dc.referencesLubinski, D., Tellegen, A., Butcher J. (1983). Masculinity, femininity, and androgyny viewed and assessed as distinct concepts. Journal of Personality and Social Psychology, 44(2): 428–439. DOI: 10.1037/0022–3514.44.2.428pl_PL
dc.referencesLaz, Ch., (1998). Act Your Age, Sociological Forum, 13/ 1, 85–113.pl_PL
dc.referencesKaschack, E. (2001). Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznepl_PL
dc.referencesKimmel, M. (2004). The Gendered Society. New York: Oxford University Presspl_PL
dc.referencesKluczyńska, U. (2008). Redefiniowanie męskości. Kulturowo-społeczne konteksty starzenia się mężczyzn. In: J. T. Kowaleski, P. Szukalski (eds.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych (p. 76–88). Łódź: Wydawnictwo UŁ.pl_PL
dc.referencesKluczyńska, U., Wojnicka, K. (eds.). (2015). Wymiary męskości. InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer, 10/2015pl_PL
dc.referencesKochan-Wójcik, M., Piskorz, J. (2010). Zmiany w zakresie postrzegania i oceny własnego ciała wśród kobiet od okresu dojrzewania do dorosłości, Psychologia Rozwojowa, 15/3, 21–32pl_PL
dc.referencesKonieczna-Woźniak, R. (2012). “Odmłodzona starość” – implikacje podmiotowe i społeczne. Studia Edukacyjne, 2/2012, 249–262pl_PL
dc.referencesKowalczyk, I. (2000). Kobieta, ciało, tożsamość, OŚKa, 3 (12)pl_PL
dc.referencesMajcher, M. (2012). Próba uchwycenia wizerunków płci i ich przemian: Cechy przypisywane kobietom i mężczyznom oraz ich miejsce wśród pożądanych cech Ja, praca doktorska dostępna online: https:// depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/163/ mmajcher%20rozprawa%20doktorska%20 finalna/21.01.2013.pdf?sequence=4 (accessed: 04.01.2018)pl_PL
dc.referencesMalinowska, E., Dzwonkowska-Godula, K., Garncarek, E. (2012). Wykształcenie, zdrowie i wygląd jako komponenty kapitału ludzkiego kobiet i mężczyzn. In: P. Starosta (ed.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim (pp.111–131 ). Łódź: Wydawnictwo UŁpl_PL
dc.referencesMalinowska, E., Dzwonkowska-Godula, K., Garncarek, E., Czernecka, J., Brzezińska, J. (2017). Gender, Age and Gendered Age in Relation to Attitudes to One’s Own Appearance and Health. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Żak.”pl_PL
dc.referencesMandal, E., Gawor, A., Buczny, J. (2010) Między płcią a rodzajem – teorie, badania, aplikacje. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impulspl_PL
dc.referencesMałecka, M. (2008). Ciało – kolejne uzależnienie. In: M. S. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, A. ZarębskaMazan (red.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne. (pp. 141–147). Tychy-Opole: Śląskie Wydawnictwa Naukowepl_PL
dc.referencesMayntz, R., Holm, K., Hübner, P. (1985). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. (tłum.) W. Lipnik, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowepl_PL
dc.referencesMazurkiewicz, N. (2013). Atrakcyjność własnego ciała w percepcji kobiet powyżej 55 roku życia. In: H. Olszewski (ed.), Senior osoba i obywatel (pp. 241–253). Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Wyższa Szkołapl_PL
dc.referencesMiluska, J. (2008). Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Uwarunkowania społecznodemograficzne i psychologiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesMirucka, B. (2018). Podmiot ucieleśniony. Psychologiczna analiza reprezentacji ciała i tożsamości cielesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLARpl_PL
dc.referencesNęcki, Z. (1996). Atrakcyjność wzajemna. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.pl_PL
dc.referencesNiewiedział, D. (2014). Już nie kobieta? Samoocena atrakcyjności ciała starzejących się wdów. Dyskursy Młodych Andragogów, 15/2014, 263 – 278.pl_PL
dc.referencesNowak, S. (1973). Pojęcie postawy w teoriach i teoriach stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw (pp. 23). Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesOmyłka-Rudzka, M. (2012). Komunikat z badań CBOS: Polacy wobec własnej starości. Pobrane z: https:// www.cbos.pl/PL/home/home.php.pl_PL
dc.referencesPanek, P., Hayslip, Jr. Bert &. Pruett, J. H (2014). How Do You Know You’re Old? Gender Differences in Cues Triggering the Experience of Personal Aging. Educational Gerontology, 40/2014, 157–171. DOI: 10.1080/03601277.2013.802183pl_PL
dc.referencesPankowska, D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznepl_PL
dc.referencesPaluch, A. (2000). Współczesne ciało w dwóch odsłonach, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(2), 56–63pl_PL
dc.referencesPaprzycka, E. (2008). Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak.pl_PL
dc.referencesPawłowski, B. (2009). Biologia atrakcyjności człowieka jako przedmiot badań naukowych. In: B. Pawłowski (ed.), Biologia atrakcyjności człowieka. (pp. 1–10). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.referencesShilling, Ch. (2003). The Body and Social Theory. London: Sage Publicationspl_PL
dc.referencesSlevin, K. (2010). “If I had lots of money… I’d have a body makeover”: Managing the Aging Body, Social Forces, 88(3), 1003–1020. DOI: 10.1353/ sof.0.0302pl_PL
dc.referencesSontag, S. (1972). The Double Standard of Aging, The Saturday Review, September 23, 29–38.pl_PL
dc.referencesSkrok, Z. (2009). Mądrość prawieków. O czym przypominają nam pradawni. Warszawa: Wydawnictwo Iskrypl_PL
dc.referencesSzczepański, M. S., Gawron, G., Ślęzak-Tazbir, W. (2008). Renta urody i tunika Nessosa. Ciało w społecznej percepcji. In: M. S. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, A. Zarębska-Mazan (eds.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne (pp. 55–74). Tychy-Opole: Śląskie Wydawnictwa Naukowepl_PL
dc.referencesToniak, E. (2000). Nowa twarz Kopciuszka, “OŚKa”, nr 3 (12)pl_PL
dc.referencesTwigg, J. (2007). Clothing, age and the body: a critical review, Aging & Society, 27/ 2007, 285–305. DOI: 10.1017/S0144686X06005794pl_PL
dc.referencesTwigg, J. (2013) Fashion and Age. Dress, the Body and Later Life. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsburypl_PL
dc.referencesTurner, B. (1984). The Body and Society. Oxford: Basil Blackwell.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz, A. (2000). Muzeum ludzkich ciał. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoriapl_PL
dc.referencesWiśniewska, L. A. (2014). Kult ciała a starość. Refleksje psychologiczne, Rocznik Andragogiczny, 21/2014, 259–270. DOI: 10.12775/RA.2014.019pl_PL
dc.referencesWolf, N. (2014). Mit urody. Warszawa: Czarna Owcapl_PL
dc.referencesWoynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe