Show simple item record

dc.contributor.authorPączek, Jarosław
dc.date.accessioned2022-05-18T16:09:07Z
dc.date.available2022-05-18T16:09:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41852
dc.description.abstractCelem pracy jest wskazanie w skali międzynarodowej optymalnych uregulowań prawnych związanych z zakresem podstaw odmowy stwierdzenia wykonalności wyroków i ugód arbitrażowych, a także innych orzeczeń wydawanych przez sąd arbitrażowy, w tym orzeczeń wydawanych w toku tzw. arbitrażu przyspieszonego (expedited proceedings), oraz orzeczeń tymczasowych, w tym wydawanych w toku postępowania doraźnego (emergency arbitration). Pojęcie uregulowań optymalnych oznacza takie unormowania, które w sposób najkorzystniejszy dla stron regulują wykonanie rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy nimi - rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego. Porównanie przepisów wyznaczających zakres przesłanek odmowy wykonania orzeczeń wydawanych w toku postępowania arbitrażowego, obowiązujących w różnych ustawodawstwach stanowi kanwę metodologiczną opracowania, przy czym zakres tego porównania został wyznaczony na kilku płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest porównanie dwóch równoległych systemów stwierdzenia wykonalności, dla orzeczeń sądów powszechnych oraz sądów polubownych, z uwzględnieniem założeń aksjologicznych postępowania arbitrażowego. Drugą płaszczyzną jest ustalenie wzajemnych zależności pomiędzy bezwzględnie obowiązującymi normami i postanowieniami umownymi, dotyczącymi prawa do zaskarżania wyroku bądź jego podważania w postępowaniu wykonawczym oraz opisanie wpływu tych zależności na skuteczność egzekwowania orzeczeń sądów polubownych i ugód przed nimi zawartych. Praca swoim zakresem obejmuje ustawodawstwa wybranych krajów europejskich, w tym Francji, Anglii, Niemiec, Holandii, Włoch, Szwajcarii a także Stanów Zjednoczonych. Zakres ten obejmuje również rozwiązania ustawodawcze krajów Afryki subsaharyjskiej i niektórych krajów azjatyckich, w tym Singapuru, a także postanowienia regulaminów najważniejszych instytucji arbitrażowych na świecie. Wybór tych systemów podyktowany jest faktem, iż pozostają one, według powszechnej opinii, w awangardzie międzynarodowego sądownictwa arbitrażowego, a wiele z nich, podobnie jak system polski, zostało poddanych w ostatnim czasie nowelizacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprzesłanki wykonalnościpl_PL
dc.subjectkonwencja nowojorskapl_PL
dc.subjectProjekt z Miamipl_PL
dc.subjectzrzeczenie się prawa do podważania wyroku arbitrażowegopl_PL
dc.titlePrzesłanki odmowy wykonania wyroków i ugód arbitrażowych w ujęciu prawnoporównawczympl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJarosław Pączekpl_PL
dc.page.number346pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także na Uniwersytetach DePaul, Harvarda oraz Ecole de Formation du Barreau de Paris. Członek rzeczywisty Królewskiego Instytutu Arbitrów w Londynie oraz członek Królewskiego Instytutu Papierów Wartościowych i Inwestycji w Londynie. Adwokat w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjp@jppartners.eupl_PL
dc.dissertation.directorCieślak, Sławomir
dc.dissertation.reviewerJarocha, Andrzej
dc.dissertation.reviewerGóra-Błaszczykowska, Agnieszka
dc.date.defence2020-12-04
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record