Show simple item record

dc.contributor.authorJanicki, Jędrzej
dc.date.accessioned2022-01-17T18:02:53Z
dc.date.available2022-01-17T18:02:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40453
dc.description.abstractPraca składa się z trzech zasadniczych działów. Te działy to: 1) Ustalenia terminologiczne i metodologiczne oraz zakreślenie obszaru badawczego, 2) Dzieło sztuki jako podstawa refleksji o charakterze filozoficznoprawnym i teoretycznoprawnym oraz 3) Dzieło sztuki jako podstawa reakcji prawnej (poprzez naruszenie przez dzieło sztuki określonych regulacji prawnych). W pierwszym dziale dokonane zostało uporządkowanie terminologicznego i wskazanie obszaru istotnego dla pracy – chodzi o rozwinięcie perspektywy estetyki prawa w ujęciu zewnętrznym. W drugim dziale skonfrontowana została interpretacja tekstu literackiego i tekstu prawnego, wskazując na podobieństwa i zasadnicze różnice w modelach interpretacji tekstów literackich i prawnych. W dalszych częściach działu drugiego następuje odwołanie do trzech „klasycznych” dzieł literackich – powieści „Bracia Karamazow” Fiodora Dostojewskiego, opowiadania „Upadek” Alberta Camus oraz opowiadania „Przed prawem” Franza Kafki. Z fabuł „ekstrahowane” zostają określone problemy filozoficznoprawne, które poddane zostają dalszej analizie przy użyciu narzędzi i siatki pojęciowej wypracowanej przez prawoznawstwo. I tak w przypadku „Braci Karamazow” jest to problem odpowiedzialności oraz wynikający z tego zagadnienia dialogiczny model prawa, w przypadku „Upadku” tym problemem jest konstrukcja prawa do sądu, a w przypadku „Przed prawem” potencjalna autopoietyczność systemu prawa. W trzecim dziale wskazane zostaje, jak dzieła sztuki wchodzić mogą w polemikę z określonymi regulacjami prawnymi – w tym kontekście przedstawione zostały dzieła sztuki naruszające normy prawa karnego materialnego oraz polemizujące ze znaną prawu administracyjnemu konstrukcją ładu przestrzennego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectestetyka prawapl_PL
dc.subjectdzieło sztukipl_PL
dc.subjectprawo a kulturapl_PL
dc.titleEstetyka jako źródło refleksji nad prawempl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number259pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawapl_PL
dc.contributor.authorEmailjedrzej.janicki@edu.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorZirk-Sadowski, Marek
dc.dissertation.reviewerZeidler, Kamil
dc.dissertation.reviewerJabłońska-Bonca, Jolanta
dc.dissertation.reviewerRossmanith, Anna
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe