Show simple item record

dc.contributor.authorTobera, Janina
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-21T08:32:53Z
dc.date.available2021-10-21T08:32:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationTobera J., Rodzina w polskich doświadczeniach wojennych. Sytuacje elementarne, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 177-190, DOI: 10.18778/8088-218-8.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39497
dc.descriptionAutorka skupi się na kwestii traktowania przez narratorów (ludzi opowiadających o swoich przeżyciach z czasów II wojny światowej) powiązań rodzinnych jako elementarnej sytuacji społecznej, traktowania rodziny jako podstawowej identyfikacji człowieka. Jest to zarazem kwestia ujmowania rodziny jako środka wyrażania sensu istnienia innych wspólnot jako ramy porządkowania świata i układu odniesienia dla ocen, norm i sądów. Autorka przedstawi i zinterpretuje zawarte w materiale sytuacje rodzinne, które można uznać za elementarne sytuacje życiowe. Stanowią one w gruncie rzeczy płaszczyznę określania znaczenia podstawowych słów używanych zarówno w zebranych opowiadaniach, jak i w całym opracowaniu. Prócz zebranych wywiadów wykorzystane zostaną również inne dane autobiograficzne. Na zakończenie zostanie poddany analizie wiersz Juliana Tuwima „Matka”. Modelowo niejako uwyraźnia on podstawowy sens związku matki i syna w tragicznych okolicznościach II wojny światowej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectsytuacje elementarnepl_PL
dc.titleRodzina w polskich doświadczeniach wojennych. Sytuacje elementarnepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number177-190pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Socjologii Kultury UŁ. Prowadziła badania w zakresie socjologii pod kierunkiem Antoniny Kłoskowskiej i pedagogiki społecznej pod kierunkiem Aleksandra Kamińskiego na temat socjalizacji i wychowania w rodzinie i w szkole oraz na temat kultury ludowej, regionalnej i narodowej. Czynne uczestnictwo (z nastawieniem badawczym) w „Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych”, „Stowarzyszeniu Regionalistów Polskich”, „Wspólnocie Polskiej”, „Rodzinie Katyńskiej”, Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu”.pl_PL
dc.referencesCzapski J., 1990, Na nieludzkiej ziemi, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEisenstadt S., Giesen B., 1993, The Construction of Collective Identity, “Archives Européennes de Sociologie XXVI (1), s. 72-102.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz P., 1989, Funkcje domu w okresie okupacji niemieckiej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 67–82.pl_PL
dc.referencesMickiewicz A., 1975, Wiersze, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiller M., 1993, Arystokracja, Tenten.pl_PL
dc.referencesSilverman D., 1993, Interpreting Qualitative Data, Sage Publication, London.pl_PL
dc.referencesStrzembosz T., 1993, Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTuwim J., 1955, Wiersze, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTyszka A., 1993, Kultura jest kultem wartości, Norbertinum, Lublin.pl_PL
dc.referencesTyszka Z., 1984, Rodzina a struktura społeczna, Pomorze, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesWańkowicz M., 1991, Ziele na kraterze, Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.13
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe