Show simple item record

dc.contributor.authorSkubiak, Beata
dc.contributor.authorTaraszkiewicz, Małgorzata
dc.date.accessioned2021-08-09T15:01:22Z
dc.date.available2021-08-09T15:01:22Z
dc.date.issued2018-09-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38555
dc.description.abstractSocial phenomena influence the development processes of the economy and for this reason the problem of marginalization and social exclusion is much more significant. In addition, the sense and deepening of the common good with a specific territory manifests itself in the involvement of its inhabitants in the implementation of various types of projects and programs. The involvement of local communities can be the basis for launching development processes which are based on endogenous factors. In this context, the aim of the article is to show how the results of research in the area of neurosciences can contribute to coping with social problems on the example of problem regions, when solving failures repeatedly. This is exemplified by the activation of people who are excluded or at risk of social exclusion.en
dc.description.abstractZjawiska społeczne wywierają wpływ na procesy rozwoju gospodarki i z tego punktu widzenia istotny jest problem marginalizacji i wykluczenia społecznego. Dodatkowo poczucie więzi z określonym terytorium i chęć pogłębiania wspólnego dobra przejawiają się w zaangażowaniu jego mieszkańców w realizację różnego typu projektów i programów. Zaangażowanie lokalnych wspólnot może stanowić podstawę uruchomienia procesów rozwojowych opartych na czynnikach endogennych. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób wyniki badań z obszaru tzw. neuronauk mogą przyczynić się do lepszego radzenia sobie z problemami społecznymi regionów problemowych, przy których rozwiązywaniu wielokrotnie ponosi się porażki. Jako przykład posłużyć może aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectsocial problemsen
dc.subjectproblem areasen
dc.subjectneuroscienceen
dc.subjectproblemy społecznepl
dc.subjectobszary problemowepl
dc.subjectneuronaukipl
dc.titleBadania neuronauk a rozwiązywanie problemów społecznychpl
dc.title.alternativeNeurodidactic Research and Solution of Social Problemsen
dc.typeArticle
dc.page.number123-131
dc.contributor.authorAffiliationSkubiak, Beata - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzaniapl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAsbury K., Plomin R., Geny i edukacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.pl
dc.referencesBauer J., Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy, Dobra Literatura, Słupsk 2015.pl
dc.referencesBecla A., Czaja S., Rola kapitału ludzkiego i społecznego w określaniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2014, nr 2(68), s. 16–28.pl
dc.referencesCacioppo J.T., Berntson G.G., Social psychological contributions to the decade of the brain: doctrine of multilevel analysis, „American Psychologist” 1992, Vol. 47, s. 1019–1028.pl
dc.referencesHeckman J.J., Investing in disadvantaged young children is an economically efficient policy, presented at the Committee for Economic Development/The Pew Charitable Trusts/PNC Financial Services Group Forum on „Building the Economic Case for Investments in Preschool”, New York, January 10, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=pq_ubRXwEXc&feature=youtube [dostęp: 21.06.2019].pl
dc.referencesLipman M., Filozofia w szkole, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2008.pl
dc.referencesPBS Nova Documentary – Future Education – School of the future, 2016.pl
dc.referencesProjekt POKL „Umiem się uczyć” i „Potrafię. Wiem. Znam. Radę sobie dam”, Ewaluacja projektu: http://kiw-pokl.org.pl/media/upload/951/Raport%20z%20ewaluacji%20zewn%C4%99trznej.pdf [dostęp: 21.06.2019].pl
dc.contributor.authorEmailSkubiak, Beata - bskubiak@wneiz.pl
dc.contributor.authorEmailTaraszkiewicz, Małgorzata - malgorzata.taraszkiewicz@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.52.08
dc.relation.volume52


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0