Show simple item record

dc.contributor.authorLange, Milena
dc.contributor.authorRossa, Agnieszka
dc.contributor.editorRossa, Agnieszka
dc.date.accessioned2021-07-27T06:41:51Z
dc.date.available2021-07-27T06:41:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationLange M., Rossa A., Tablice trwania życia. Analiza wpływu zmian umieralności na średnią długość życia, [w:] Wprowadzenie do gerontometrii, Rossa A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 35-64, DOI: 10.18778/7525-788-5.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-788-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38270
dc.descriptionW tekście autorki przybliżyły ogólne zasady konstrukcji tablic trwania życia. W pierwszej kolejności omówiły zasady konstrukcji kohortowej tablicy wymieralności, w tym wyznaczania ex. Następnie przedstawiły ideę budowy tablicy przekrojowej wg zasad przyjętych przez GUS [GUS 2012]. Na bazie tablic trwania życia zaprezentowały analizę wpływu zmian w natężeniu umieralności na zjawisko wydłużenia średniego dalszego życia. Tekst zamknęło omówienie wybranych hipotetycznych tablic trwania życia.pl_PL
dc.description.sponsorshipKsiążka dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012 z dotacji na restrukturyzacjępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofRossa A. (red.), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdługość życiapl_PL
dc.subjectumieralnośćpl_PL
dc.subjecttrwanie życiapl_PL
dc.titleTablice trwania życia. Analiza wpływu zmian umieralności na średnią długość życiapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number35-64pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁpl_PL
dc.referencesArriaga E. E.,1984, Measuring and explaining the change in life expectancies, Demography, 21, s. 83–96.pl_PL
dc.referencesC&SD Hong Kong (Census and Statistical Department Honk Kong Special Administrative Region Hong Kong), 2012, Hong Kong Life Tables 2006–2041, tablice dostępne www.statistics.gov.hk/pub/B1120016052012XXXXB0100.pdfpl_PL
dc.referencesDublin L. I., Lotka, A. J., Spiegelman, M., 1949, Length of Life, Ronald Press, NY, http://babel.hathitrust.org/cgipl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 1987, Rocznik Demograficzny 1986, Warszawapl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 1988, Rocznik Demograficzny 1987, Warszawapl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2011, dane dostępne w bazie danych Demografia http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspxpl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2012, Trwanie życia w 2011 r., GUS, Warszawa, dostępne: stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_trwanie_zycia_2011.pdfpl_PL
dc.referencesINSEE (National de la Statistique et des Études Économiques), 2012, tablice dostępne na stronie: ined.fr/en/france/deaths_causes_mortality/mortality_tables/pl_PL
dc.referencesISTAT (L'Istituto nazionale di statistica), 2012, tablice dostępne na stronie: demo.istat.it/unitav2012/index.html?lingua=itapl_PL
dc.referencesKlonowicz S., 1974, Problemy stanu zdrowia ludności Polski, [w:] Demografia społeczna, PWE. Biblioteka problemów t. 200, Warszawa, s. 156–224pl_PL
dc.referencesKuropka I., 2010, Umieralność, [w:] Kurkiewicz J. (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków.pl_PL
dc.referencesLange M., 2007, Hipotetyczne tablice trwania życia, Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych 16/2007, s. 27–33pl_PL
dc.referencesOkólski M., 2004, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawapl_PL
dc.referencesONZ ESA (United Nations, Department of Economic and Social Affairs), 2012, http://esa.un.org/unpd/wpp/Sorting-Tables/tab-sorting_mortality.htmpl_PL
dc.referencesPollard J. H., 1982, The Expectation of Life and its Relationship to Mortality, Journal of the Institute of Actuaries, 109, s. 225–240.pl_PL
dc.referencesRossa A. (red.), 2011, Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wyd. UŁ.pl_PL
dc.referencesSB Deutschland (Statistisches Bundesamt Deutschland), 2012, tablice dostępne www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/Deaths/Deaths.htmlpl_PL
dc.referencesSB Japan (The Statistics Bureau and the Director-General for Policy Planning of Japan), 2012, http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/y0228000.xlspl_PL
dc.referencesStatistics NZ (Statistics New Zealand Tatauranga Aotearoa, New Zealand’s national statistical office), 2012, www.stats.govt.nz/browse_for_stats/health/life_expectancy/period-lifetables.aspxpl_PL
dc.referencesSwiss FSO (Swiss Federal Statistical Office), tablice www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/02/blank/dos/la_mortalite_en_suisse/tabl01.htmlpl_PL
dc.referencesVidaurre M., Loyola E., Canela-Soler J., Silvi J., Castillo-Salgado C., 2003, Years of life expectancy lost to AIDS in the Americas, UN, raport dostępny na stronie www.un.org/esa/population/pubsarchive/healthmort/e.pdf w dniu 04-05-2006pl_PL
dc.referencesVielrose E., 1958, Zarys demografii potencjalnej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWHO (Światowa Organizacja Zdrowia), 2012, dane dostępne na stronie http://apps.who.int/ghodatapl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-788-5.03
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe