Show simple item record

dc.contributor.authorStawska, Joanna
dc.date.accessioned2014-03-10T16:03:52Z
dc.date.available2014-03-10T16:03:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationStawska J., Działania podejmowane w ramach strategii private banking, [w:] Urbańczyk E. (red.), Strategie rozwoju podmiotów gospodarczych w aktualnych uwarunkowaniach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 139 – 151.
dc.identifier.isbn978-83-61350-77-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3825
dc.description.abstractW związku z coraz większą liczbą zamożnych klientów na rynku wzrosło zainteresowanie banków tym obszarem działalności i przyczyniło się do rozwoju private banking. Nowy dynamicznie rozwijający się segment rynku stał się jednocześnie istotnym źródłem dochodu dla banków. Banki wyszły naprzeciw wymaganiom nowego segmentu klientów opracowując konkretne strategie umożliwiające jak najszerszą ofertę dla klienta a zarazem optymalizację zysku. Nie jest to dla banków zadanie proste ponieważ obsługa zamożnych klientów wymaga zastosowania najnowszych technologii, specjalizację w dziedzinie inwestowania i zarządzania aktywami na rynku międzynarodowym. Celem artykułu jest prezentacja strategii rozwoju banków, jaką jest private banking, poprzez przybliżenie sposobów realizacji tej strategii.pl_PL
dc.description.abstractThe lager and lager number of wealthy clients on the market contributed to the rise of the banks` interest of this activity and it was the reason of the private banking`s development. This new and dynamically developing segment of market simultaneously turned out the essential source of income for banks. The banks try to meet the requirements of the new segment of customers, working on the concrete strategies enabling the widest offer for the customer and the optimization of profit. This is not simple task for banks because wealthy customers' service requires the use of the newest technologies, specialization in investments and asset management on international market.Pl
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesMateriały z VII Konferencji Doktorantów;
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprivate bankingpl_PL
dc.titleDziałania podejmowane w ramach strategii private bankingpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number139-151pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska