SPIS TREŚCI

1. O (nie)ustającej potrzebie duchowości w życiu i wychowaniu człowieka. Uwagi wstępne
Anna Walczak, Marek Budajczak, Artur Jocz
2. On the (un)Ending Need for Spirituality in Human Life and Education. Introductory Remarks
Anna Walczak, Marek Budajczak, Artur Jocz

Studia i rozprawy

3. „Mocna” i „słaba” interpretacja duchowości a nauki o wychowaniu
Anna Walczak
4. O nowej duchowości – próba opisu zjawiska
Janusz Mariański
5. Pojęcie duchowości w tradycji polskiej, świeckiej myśli pedagogicznej
Sławomir Sztobryn
6. Spiritualizing Education and Education that is Spiritualized
Marek Budajczak
7. Świadomość cielesności ducha i duchowości ciała w procesie wychowywania człowieka. Opis w kontekście bioenergetycznej analizy charakteru Aleksandra Lowena oraz porządku wartości Maxa Schelera
Krystyna Ablewicz
8. Duch, który cierpi. O roli cierpienia i rytuału w przeżywaniu kryzysów na przykładzie szkoły waldorfskiej
Maja Dobiasz-Krysiak
9. Refleksyjno-egzystencjalny wymiar tanatopedagogiki obszarem wspierającym rozwój człowieka
Justyna Sztobryn-Bochomulska
10. „Życie duchowe” a „życie w duchu” – dialogiczna dystynkcja Martina Bubera
Witold P. Glinkowski
11. Lekcja godności, lekcja duchowości z Józefem Czapskim
Małgorzata Krakowiak
12. Kazus (anty)duchowości behawiorysty radykalnego B. F. Skinnera – perspektywa psychobiograficzna
Andrzej Pankalla, Agnieszka Wiatrowska

Prace z warsztatu

13. „Prawda serca”. Esej audiowizualny Piotra Załuskiego Herbert. Fresk w kościele (2005–2006) na lekcji języka polskiego
Iwona Grodź
14. Strategia unikowego radzenia sobie młodzieży w wieku dorastania w sytuacji konfliktu społecznego w kontekście oceny poznawczej konfliktu i modelującego wpływu rodziców
Danuta Borecka-Biernat

Dyskusje / polemiki / recenzje

15. Deegoizacja jako cel wychowania – paradygmat duszy
Andrzej Pankalla, Aleksandra Kilian
16. All Education is Spiritual and Ergo Homeschooling is Resurging
Brian D. Ray
17. Choćby i niedoskonale: Nauki pobrane z trzydziestu lat nauczania
Andrew Pudewa
18. Recenzja: Robert Kreitz, Ingried Miethe, Anja Tervooren (red.), Theorien in der qualitativen Bildungsforschung – Qualitative Bildungsforschung als Theoriegenerierung, Opladen Berlin Toronto 2016, Verlag Barbara Budrich, ss. 256
Danuta Urbaniak-Zając

Aktualia

19. III interdyscyplinarna konferencja z cyklu „(Re)konstrukcje codzienności wychowania” nt. „Ciało i cielesność – obecność i nieobecność w codzienności wychowania” (7–8 grudnia 2020)
Bernadetta Żynis

Recent Submissions