„Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz”, Łódź, Wydawnictwo Ibidem, 2011, ISBN 978-83-62331-12-3.

Recent Submissions

View more