Show simple item record

dc.contributor.authorPietrasiak, Małgorzata
dc.contributor.editorPietrasiak, Małgorzata
dc.contributor.editorMierzejewski, Dominik
dc.date.accessioned2021-05-28T12:30:17Z
dc.date.available2021-05-28T12:30:17Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationPietrasiak M., Nowe kierunki współpracy politycznej państw ASEAN wobec współczesnych wyzwań, [w:] Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, Pietrasiak M., Mierzejewski D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-29, DOI: 10.18778/7525-337-5.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-337-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35979
dc.descriptionAutorka w swojej publikacji omawia nowe kierunki politycznej współpracy państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of South-East Asian Nations – ASEAN) powstałego w sierpniu 1967 r., którego celem podstawowym było współdziałanie państw członkowskich, umożliwiające przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego, kulturowego w przyjaznym i pokojowym otoczeniu międzynarodowym. Obecnie, pomimo wielu kontrastów charakteryzujących Azję Południowo-Wschodnią członkowie ASEAN dostrzegają zagrożenia, wynikające z tej różnorodności, uważają jednocześnie, że dla spójności Stowarzyszenia największym zagrożeniem są różnice gospodarcze między starymi i nowymi członkami. Mimo tego, obok Unii Europejskiej ASEAN jest najbardziej udaną organizacją regionalną.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPietrasiak M., Mierzejewski D. (red.), Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectStowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniejpl_PL
dc.subjectASEANpl_PL
dc.subjectpolitykapl_PL
dc.subjectwspółczesne zagrożeniapl_PL
dc.subjectregionalizmpl_PL
dc.titleNowe kierunki współpracy politycznej państw ASEAN wobec współczesnych wyzwańpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number9-29pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zakład Azji Wschodniejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-868-4
dc.identifier.doi10.18778/7525-337-5.02
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe