Show simple item record

dc.contributor.authorZarzycki, Maciej
dc.date.accessioned2021-05-27T15:57:46Z
dc.date.available2021-05-27T15:57:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35955
dc.description.abstractKilkadziesiąt państw na świecie wprowadziło do systemu emerytalnego element kapitałowy. Takie rozwiązanie miało jednocześnie zapewnić wyższe stopy zwrotu od indeksacji w systemie repartycyjnym oraz przyczynić się do rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie inwestycji. Niektóre kraje, jak Chile, ustanowiły prawie wyłącznie system kapitałowy. Inne, jak Polska, skierowały do niego znaczną część dotychczasowej składki emerytalnej, utrzymując jednocześnie system repartycyjny. Kolejne państwa, jak Szwecja, zorganizowały system kapitałowy w formie niewielkiego elementu całości systemu emerytalnego, kierując do niego nieznaczną część składki emerytalnej. Konstrukcje obligatoryjnych funduszy emerytalnych będących częścią bazowego systemu emerytalnego były w jednych krajach słusznie oceniane jako część systemu publicznoprawnego (tak w Szwecji), a w innych przyjmowano nieprawidłowo ich prywatnoprawny charakter (jak na Węgrzech). Odnośnie do OFE rozważę poniższe problemy. Czy obniżenie składki zasilającej fundusze emerytalne należy ocenić jako słuszne? Czy zlikwidowanie ustawowych minimalnych stóp zwrotu było prawidłową decyzją? Jakie skutki ma wprowadzenie dobrowolności uczestnictwa w OFE? Czy zakaz nabywania obligacji i innych papierów dłużnych może przyczynić się do wzrostu stopy zwrotu? Czy pozostawienie pełnej swobody inwestycyjnej OFE byłoby słusznym rozwiązaniem? W szczególności czy należałoby umożliwić inwestycje poza giełdę papierów wartościowych oraz zezwolić na nielimitowane inwestycje zagraniczne? Czy pozostawienie OFE w polskim systemie emerytalnym przyczyniłoby się do wzrostu zaufania do metody kapitałowej a także do pozostałych instytucji kapitałowych? W zakresie dobrowolnego filaru ustalę, czy możliwość ingerencji państwa w kształt portfela inwestycyjnego w stosunku do prywatnoprawnych środków powinna być wyłączona? Jakie podmioty powinny finansować składkę? Czy wsparcie oszczędzających przez państwo powinno odbywać się poprzez ulgi podatkowe czy dopłaty? Jaką formę powinno przyjąć świadczenie dożywotnie?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectkapitałowy system emerytalnypl_PL
dc.subjectOFEpl_PL
dc.subjectchlijski system emerytalnypl_PL
dc.subjectbrytyjski system emerytalnypl_PL
dc.subjectamerykański system emerytalnypl_PL
dc.subjectniemiecki system emerytalnypl_PL
dc.subjectwęgierski system emerytalnypl_PL
dc.subjectszwedzki system emerytalnypl_PL
dc.subjectjapoński system emerytalnypl_PL
dc.subjectPPKpl_PL
dc.subjectIKEpl_PL
dc.subjectIKZEpl_PL
dc.subjectPPEpl_PL
dc.titleInstytucje kapitałowe polskiego systemu emerytalnego na tle konstrukcji wybranych krajówpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderMaciej Zarzyckipl_PL
dc.page.number363pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Pracy, Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMaciej Zarzycki ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Obecnie orzeka w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jako asesor sądowy. Od 2013 r. doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych, w szczególności w prawie emerytalnym, oraz prawie pracy. Brał udział w licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Autor artykułów, w tym publikacji o bezwarunkowym dochodzie podstawowym (Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017, nr 6), będącej jedną z pierwszych pozycji naukowych poruszających to zagadnienie w kraju.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmaciejzarzycki@onet.eupl_PL
dc.dissertation.directorWłodarczyk, Mirosław
dc.dissertation.reviewerRoszewska, Katarzyna
dc.dissertation.reviewerZieleniecki, Marcin
dc.date.defence2021-12-15
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe