Show simple item record

dc.contributor.authorTabisz, Anna
dc.date.accessioned2021-05-26T18:19:03Z
dc.date.available2021-05-26T18:19:03Z
dc.date.issued2020-03-31
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35884
dc.description.abstractThe article focuses on the voice management skills in secondary school graduates. It consists of three parts. Part one is a presentation of the results of analyses of statements with respect to selected paralingual elements influencing the effectiveness of a statement (such as voice intensity, tone, speaking tempo, pausing and phrasing). Part two is an analysis of the core curricula (of 1999, 2002, 2009, 2017) related to the aspects of developing the paraverbal code. Emphasis is put in this part on how the content of the core curricula is incorporated in the latest Polish language teaching handbooks. In the final part of the article – a summary – I attempt to find an answer to the following question: why are so many pupils not able to properly manage their voice?en
dc.description.abstractArtykuł dotyczy umiejętności zarządzania głosem przez uczniów kończących szkołę średnią i składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiam wyniki analiz wypowiedzi przeprowadzonych pod kątem wybranych elementów paralingwalnych mających wpływ na efektywność wypowiedzi (natężenie głosu, ton, tempo mówienia oraz pauzę i frazowanie). W drugiej części przyglądam się treściom kolejnych podstaw programowych (1999, 2002, 2009, 2017) poświęconym zagadnieniom związanych z kształceniem kodu parawerbalnego. W tej części interesuje mnie zwłaszcza przełożenie zapisów programowych na zawartość najnowszych podręczników do nauczania języka polskiego. W ostatniej części artykułu – mającej charakter podsumowania – szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wielu uczniów nie potrafi właściwie zarządzać swoim głosem.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectvoiceen
dc.subjectvoice managementen
dc.subjectparaverbal codeen
dc.subjecteducationen
dc.subjectgłospl
dc.subjectzarządzanie głosempl
dc.subjectkod parawerbalnypl
dc.subjectedukacjapl
dc.titleZarządzanie głosem w perspektywie edukacyjnejpl
dc.title.alternativeVoice management from an educational point of viewen
dc.typeArticle
dc.page.number71-87
dc.contributor.authorAffiliationDoktor, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa, Katedra Języka Polskiego, pl. Kopernika 11, 45-040 Opolepl
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAitchison Jean, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, przekł. Maria Czarnecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.pl
dc.referencesApple William, Streeter Lynn A., Krauss Robert M., Effects of Pitch and Speech Rate on Personal Attributions, „Journal of Personality and Social Psychology” 1979, t. 37, nr 5, s. 715–727, http://www.communicationcache.com/up-loads/1/0/8/8/10887248/effects_of_pitch_and_speech_rate_on_personal_attributions.pdf (dostęp 10.07.2017).pl
dc.referencesApps Judy, Głos perswazji. Jak mówić, aby inni nas słuchali, przekł. Leszek Śliwa, Wydawnictwo Laurum, Warszawa 2011.pl
dc.referencesArystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, przekł. Henryk Podbielski, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2004.pl
dc.referencesBarłowska Maria, Budzyńska-Daca Agnieszka, Załęska Maria i in., Ćwiczenia z retoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2012.pl
dc.referencesKaczmarek Bożydar, Misterne gry w komunikację, wyd. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.pl
dc.referencesKlimowicz Anna, Derlukiewicz Marlena, NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era, Warszawa 2017.pl
dc.referencesKomorowska Hanna, Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.pl
dc.referencesKorolko Mirosław, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998.pl
dc.referencesKościerzyńska Joanna, Chmiel Małgorzata, Szulc Maciej, Gorzałczyńska-Mróz Agnieszka, NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, Warszawa 2017.pl
dc.referencesKram Jerzy, Zarys kultury żywego słowa, wyd. 3 popr., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981.pl
dc.referencesKurcz Ida, Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.pl
dc.referencesLubaś Władysław, Urbańczyk Stanisław, Podręczny słownik wymowy polskiej, wyd. 2 rozsz., Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1994.pl
dc.referencesMarcjanik Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007.pl
dc.referencesMorreale Sherwyn P., Spitzberg Brian H., Barge J. Kevin, Komunikacja niewerbalna, w: Morreale Sherwyn P., Spitzberg Brian H., Barge J. Kevin, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, przekł. Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota Kobylińska, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007.pl
dc.referencesNagajowa Maria, Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.pl
dc.referencesPodracki Jerzy, Jak oceniać ustną wypowiedź maturalną, czyli o normie językowej w „szkolnym” języku mówionym, „Polonistyka” 2013, nr 10, s. 14–18.pl
dc.referencesPodstawa programowa nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym), https://men.gov.pl (dostęp 10.08.2017)pl
dc.referencesPorayski-Pomsta Józef, Kultura języka, w: Nauka o języku dla polonistów, wyd. 2 zm. i rozsz., red. Stanisław Dubisz, Książka i Wiedza, Warszawa 1996.pl
dc.referencesRypel Agnieszka, Wychowanie językowe, czyli jak scalić rozproszoną świadomość językową, w: Język a Edukacja 3: Świadomość językowa, red. Jolanta Nocoń, Anna Tabisz, Wydawnictwo UO, Opole 2014, s. 53–65.pl
dc.referencesSikorski Wiesław, Gesty zamiast słów: psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Impuls, Kraków 2005.pl
dc.referencesŚniatkowski Sławomir, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.pl
dc.referencesTabisz Anna, Czy szkoła uczy mówienia? O ustnych wypowiedziach maturzystów, „Polonistyka. Innowacje” 2015, nr 1, s. 54–69, http://pressto.amu.edu.pl (dostęp 10.08.2017)pl
dc.referencesTabisz Anna, Czy zmierzch kultury mówienia? – o wybranych cechach ustnych wypowiedzi maturzystów, w: Istnieć w kulturze, istnieć w kulturach: między teorią a praktyką edukacyjną, red. Agnieszka Rypel i Danuta Jastrzębska-Golonka, Wydawnictwo UKW , Bydgoszcz 2018.pl
dc.referencesTabisz Anna, Siedem grzechów głównych przeciwko rozwijaniu sprawności mówienia w szkole, w: W krajobraz literacko kulturowy i językowy wpisane...: Księga jubileuszowa dedykowana profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. Anna Guzy, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik Dudek, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3668, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2018, s. 285–297.pl
dc.referencesWasilewski Jacek, Skibiński Adam, Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Difin, Warszawa 2008.pl
dc.contributor.authorEmailatabisz@uni.opole.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.56.05
dc.relation.volume56


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0