Recent Submissions

  • Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce 2008 z. 14 

    Kleszcz, Anna; Kaliński, Adam; Janiszewski, Tomasz; Janiszewska, Magdalena; Włodarczyk, Radosław; Wojciechowski, Zbigniew; Podlaszczuk, Marcin; Krajewski, Łukasz; Anderwald, Dariusz; Przybyliński, Tomasz; Zieliński, Piotr; Kaczmarek, Krzysztof; Minias, Piotr; Podlaszczuk, Patrycja ORCID; Hejduk, Janusz ORCID; Róg, Marcin; Olczyk, Marcin; Zieleniak, Andrzej; Górecki, Marcin; Błaszczyk, Tomasz (Uniwersytet Łódzki, 2008)