Show simple item record

dc.contributor.authorLekszycka, Mariola
dc.date.accessioned2021-05-05T16:54:04Z
dc.date.available2021-05-05T16:54:04Z
dc.date.issued2019-12-30
dc.identifier.issn2391-8551
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35394
dc.description.abstractThe article is an attempt to respond to the question whether a digital game can be considered as an image. The theoretical basis for defining the category of image is the research of Jan Białostocki, Georges Didi-Huberman and Hans Belting. Due to the multimedia nature of video games, author decided to use the multimodal method to study the imaging potential of games. On the basis of three titles (Pong, Tomb Raider and The Witcher 3: Wild Hunt), author carried out an analysis and observation of the evolution of individual elements (modes) that make up the whole digital game. The results of the research determine the evolution of the imagery potential in the history of games, the change of the player’s role and influence on productions, but also significantly contribute to in-depth reflection on games as artifacts of contemporary culture.en
dc.description.abstractArtykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy gra cyfrowa może być rozpatrywana jako obraz. Podstawą teoretyczną dookreślającą kategorię obrazowości stanowią tutaj badania Jana Białostockiego, Georgesa Didi-Hubermana i Hansa Beltinga. Ze względu na multimedialny charakter gry wideo do badania obrazowego potencjału gier została zastosowana metoda multimodalna. Na podstawie trzech tytułów (Pong, Tomb Raider i Wiedźmin 3: Dziki Gon) przeprowadzona została analiza i obserwacja ewolucji poszczególnych elementów (modusów), które składają się na całość gry cyfrowej. Wyniki badania stanowią o ewolucji potencjału obrazowego w historii gier, zmianie roli i wpływu gracza na produkcje, ale również znacząco wpływają na pogłębioną refleksję nad grami, jako artefaktami kultury współczesnej.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesReplay. The Polish Journal of Game Studies;1en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectmultimodalityen
dc.subjectvideo gameen
dc.subjectimageryen
dc.subjectmodusyen
dc.subjectvisualityen
dc.subjectmusicen
dc.subjectperformativityen
dc.subjectplayeren
dc.subjectmultimodalnośćpl
dc.subjectgra wideopl
dc.subjectobrazowośćpl
dc.subjectmodusypl
dc.subjectwizualnośćpl
dc.subjectmuzykapl
dc.subjectperformatywnośćpl
dc.subjectgraczpl
dc.titleMultimodalna ewolucja obrazu w grach wideopl
dc.title.alternativeThe Multimodal Image Evolution in Video Gamesen
dc.typeArticle
dc.page.number51-66
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegopl
dc.identifier.eissn2449-8394
dc.referencesBelting, Hans (2012), Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.pl
dc.referencesBiałostocki, Jan (1961), Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl
dc.referencesBiałostocki, Jan (1982), Symbole i obrazy w świecie sztuki (t. 1), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl
dc.referencesDidi-Huberman, Georges (2008), Obrazy mimo wszystko, przeł. Mai Kubiak Ho-Chi, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.pl
dc.referencesDovey, Jon, Kennedy, Helen W. (2011), Kultura gier komputerowych, przeł. Tomasz Macios, Anna Oksiuta, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.referencesKubiński, Piotr (2015), Dystans ironiczny w grach Wiedźmin i Wiedźmin 2: Zabójcy królów, [w:] Robert Dudziński (red.), Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni, Wrocław: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, s. 113–120.pl
dc.referencesKubiński, Piotr (2016), Gry wideo – zarys poetyki, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.pl
dc.referencesMaćkiewicz, Jolanta (2017), Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, „Studia Medioznawcze”, nr 69, s. 33–42.pl
dc.referencesPostigo, Hector (2010), Od Ponga do Planet Quake. Postindustrialne zmiany czasu wolnego w czas pracy, przeł. Mirosław Filiciak, [w:] Mirosław Filiciak (red.), Światy z pikseli, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica, s. 302–322.pl
dc.referencesRaessens, Joost (2010), Gry komputerowe jako medialna kultura uczestnictwa, przeł. Mirosław Filiciak, [w]: Mirosław Filiciak (red.), Światy z pikseli, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica, s. 191–227.pl
dc.referencesVan Leeuwen, Theo (2014), Critical Discourse Analysis and Multimodality, [w:] Christopher Hart, Piotr Cap (red.), Contemporary Critical Discourse Studies, Bloomsbury Academic, s. 281–295.pl
dc.contributor.authorEmailmariolalekszycka@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2391-8551.06.04
dc.relation.volume6


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0