Recent Submissions

  • Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce 2017 z. 20 

    Iciek, Tomasz; Piasecka, Anna; Minias, Piotr; Włodarczyk, Radosław; Przybyliński, Tomasz; Kaliński, Adam ORCID; Krajewski, Łukasz; Janiszewski, Tomasz ORCID; Wardecki, Łukasz; Hayatli, Fatima; Sikora, Dawid; Kajzer, Krzysztof; Gach, Kamila (Uniwersytet Łódzki, 2017)