Show simple item record

dc.contributor.authorKrotoszyński, Michał
dc.contributor.editorZirk-Sadowski, Marek
dc.contributor.editorWojciechowski, Bartosz
dc.contributor.editorBekrycht, Tomasz
dc.date.accessioned2021-04-20T13:28:21Z
dc.date.available2021-04-20T13:28:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKrotoszyński M., Integracja zewnętrzna prawoznawstwa a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną, [w:] Jurysprudencja 2. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 1, Zirk-Sadowski M., Wojciechowski B., Bekrycht T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 83-91, DOI: 10.18778/7969-150-0.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-150-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35219
dc.descriptionNiniejsze opracowanie koncentruje się, po pierwsze, na roli teorii i filozofii prawa w badaniach nad sprawiedliwością czasu przełomu; po drugie zaś, wskazuje ono na możliwości, jakie na tym polu daje integracja zewnętrzna prawoznawstwa z innymi naukami.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZirk-Sadowski M., Wojciechowski B., Bekrycht T. (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
dc.relation.ispartofseriesJurysprudencja; 2
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsprawiedliwość tranzycyjnapl_PL
dc.subjectteoria prawapl_PL
dc.subjectfilozofia prawapl_PL
dc.subjectinterdyscyplinarnośćpl_PL
dc.titleIntegracja zewnętrzna prawoznawstwa a badania nad sprawiedliwością tranzycyjnąpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number83-91pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawapl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-150-0.07
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe