Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Emilia
dc.contributor.authorMakowska, Marta
dc.date.accessioned2021-04-16T11:09:44Z
dc.date.available2021-04-16T11:09:44Z
dc.date.issued2020-03-30
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35179
dc.description.abstractConsidering medical students’ experiences gives insights into aspects of their education and socialization to the medical profession that are not visible from official curricula. This article presents the results of a multi-thread focus group study involving medical students studying at three Polish medical universities. The aims of the article are: 1) to describe the surveyed students’ experiences regarding difficulties associated with missing classes and justifying their absence, and; 2) to confront these experiences with their universities’ policies and professional ethics demands that require the development of pro-health attitudes. The practices described by the respondents are considered to constitute an example of a “hidden curriculum”, i.e. the shaping of students’ attitudes not through officially taught content, but, rather, through widespread customs in a given institution. The conclusion is that the medical students’ experiences are inconsistent with Polish law and the regulations of their universities. The described practices also seem to be inconsistent with Article 71 of the Polish Code of Medical Ethics, which prohibits doctors from promoting anti-health attitudes.en
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;1pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectsocialization to the medical professionen
dc.subjecthidden curriculumen
dc.subjectabsencesen
dc.subjectmedical ethicsen
dc.subjectanti-health behaviorsen
dc.titleWymaganie obecności na zajęciach w czasie choroby jako przykład ukrytego programu studiowania medycynypl
dc.title.alternativeRequiring class attendance during illness as an example of the hidden curriculum in medical studiesen
dc.typeArticle
dc.page.number67-81
dc.contributor.authorAffiliationKaczmarek, Emilia - University of Warsaw, Faculty of Philosophy, Center for Bioethics and Biolawpl
dc.contributor.authorAffiliationMakowska, Marta - Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Sociology and Education, Department of Sociologypl
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesBecker, H. S., Geer, B., Hughes, E. C., & Strauss, A. L. (1961). Boys in White: Student Culture in Medical School. New Brunswick, London: Transaction Books.pl
dc.referencesBraun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2). 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oapl
dc.referencesByczkowska, D. (2006). Solidarność zawodowa jako wynik socjalizacji wtórnej. Na przykładzie zawodu lekarza. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2(1), 88–110.pl
dc.referencesCredé, M., Roch, S. G., & Kieszczynka, U. M. (2010). Class attendance in college: a meta-analytic review of the relationship of class attendance with grades and student characteristics. Review of Educational Research, 80(2). https://doi.org/10.3102/0034654310362998pl
dc.referencesDeane, R. P., & Murphy, D. J. (2013). Student attendance and academic performance in undergraduate obstetrics/gynecology clinical rotations. JAMA: Journal of the American Medical Association, 310(21), 2282–2288. https://doi.org/10.1001/jama.2013.282228pl
dc.referencesEisen, D. B., Schupp, C. W., Isseroff, R. R., Ibrahimi, O. A., Ledo, L., & Armstrong, A. W. (2015). Does class attendance matter? Results from a second‐year medical school dermatology cohort study. International Journal of Dermatology, 54(7), 807–816. https://doi.org/10.1111/ijd.12816pl
dc.referencesGriffith III, C. H., & Wilson, J. F. (2001). The loss of student idealism in the 3rd year clinical clerkships. Evaluation & the Health Professions, 24(1), 61–71. https://doi.org/10.1177/01632780122034795pl
dc.referencesHafferty, F. W., & Franks, R. (1994). The hidden curriculum, ethics teaching, and the structure of medical education. Academic Medicine, 69(11), 861–871. https://doi.org/10.1097/00001888-199411000-00001pl
dc.referencesHafferty, F. W., Gaufberg, E. H, & O’Donnell, J. F. (2015). The Role of the Hidden Curriculum in “On Doctoring” Courses. AMA Journal of Ethics, 17(2), 130–139. https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2015.17.02.medu1-1502pl
dc.referencesHennink, M. M. (2014). Focus group discussions: Understanding qualitative research. Oxford: Oxford University Press.pl
dc.referencesHew, K. F., & Lo, Ch. K. (2018). Flipped classroom improves student learning in health professions education: a meta-analysis. BMC Medical Education, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12909-018-1144-zpl
dc.referencesKaczmarek, E. (2018). Jak uczyć etyki przyszłych lekarzy? Przegląd aktywnych metod dydaktycznych przydatnych w nauczaniu etyki medycznej. Edukacja, 145(2), 75–87.pl
dc.referencesKauffman, Ch. A., Derazin, M., Asmar, A., & Kibble, J. D. (2018). Relationship between classroom attendance and examination performance in a second-year medical pathophysiology class. Advances in Physiology Education, 42(1), 593–598. https://doi.org/10.1152/advan.00123.2018pl
dc.referencesKodeks Etyki Lekarskiej. (2004). Warszawa: Naczelna Izba Lekarska, 1–32.pl
dc.referencesKrzyżanowski, M. (2011). Analiza zogniskowanych wywiadów grupowych. W: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych (s. 255–280). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.pl
dc.referencesLempp, H., & Seale, C. (2004). The hidden curriculum in undergraduate medical education: qualitative study of medical students’ perceptions of teaching. British Medical Journal, 329(7469), 770–773. https://doi.org/10.1136/bmj.329.7469.770pl
dc.referencesLichtman, M. (2009). Qualitative research in education: A user’s guide. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, DC: Sage Publications.pl
dc.referencesŁuków, P. (2012) Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.pl
dc.referencesMerton, R. K., Reader, G., & Kendall, P. L. (1957). The student physician: Introductory studies in the sociology of medical education. Cambridge, MA: Harvard University Press.pl
dc.referencesMorley, Ch. P., Roseamelia, C., Smith, J. A., & Villarreal, A. L. (2013). Decline of medical student idealism in the first and second year of medical school: a survey of pre-clinical medical students at one institution. Medical Education Online, 18(1), 21194. https://doi.org/10.3402/meo.v18i0.21194pl
dc.referencesPrzewodnik dydaktyczny dla studentów III roku. Rok akademicki 2019/2020. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski. https://www.2wl.wum.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/przewodniki-dydaktycznepl
dc.referencesRegulamin studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. (2019). Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/2019 Senatu GUMed z dnia 29.04.2019. https://bip.gumed.edu.pl/attachment/attachment/62699/zal_nr_1_do_u2919_Regulamin_studiow.pdfpl
dc.referencesRegulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Załącznik do uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019. https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/142615457/uchw_nr_25_2019_zal_1.pdf/35373d5f-857e-4635-998d-d3acec80bb98pl
dc.referencesRegulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Załącznik do Uchwały nr 54/2019 Senatu WUM z dnia 24 czerwca 2019. https://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/uchwala_senatu_nr_54_z_dnia_24_czerwca_2019_r._-_zalacznik_regulamin_studiow_warszawskiego_uniwersy_0.pdfpl
dc.referencesReynolds, L. T., & Herman-Kinney, N. J. (2003) Handbook of Symbolic Interactionism. Walnut Creek, CA: Altamira Press.pl
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dz.U. 2019, poz. 1573.pl
dc.referencesRóżyńska, J. (2018). Kodeksy deontologiczne a system prawa powszechnego. W: R. Kubiak, L. Kubicki & E. Zielińska (red.), System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego (s. 69–79). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl
dc.referencesSchillerstrom, J. E., & Lutz, M. (2013). Academic Performance in the Context of a “Three Excused Absences” Psychiatry Clerkship Policy. Academic Psychiatry, 37, 171–174. https://doi.org/10.1176/appi.ap.12050091pl
dc.referencesSokołowska, M. (1986). Socjologia medycyny. Warszawa: Wydawnictwo PZWL.pl
dc.referencesSubramaniam, B. S., Hande, S., & Komattil, R. (2013). Attendance and Achievement in Medicine: Investigating the Impact of Attendance Policies on Academic Performance of Medical Students. Annals of Medical and Health Science Research, 3(2), 202–205. https://doi.org/10.4103/2141-9248.113662pl
dc.referencesSzewczyk, K. (2018). Kurs pozaformalny w edukacji moralnej studentów medycyny i młodych lekarzy. Diametros, 57, 61–87. https://doi.org/10.13153/diam.1236pl
dc.referencesTobiasz-Adamczyk, B. (2002). Relacje lekarz–pacjent w perspektywie socjologii medycyny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.referencesUstawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668pl
dc.referencesWójcik, J. (2018). Lekarz: zawód czy powołanie? Postawy lekarzy wobec pracy zawodowej. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.pl
dc.referencesYusoff, M. S. B. (2014). Association of academic performance and absenteeism among medical students. Education in Medicine Journal, 6(1), 40–44. https://doi.org/10.5959/eimj.v6i1.248pl
dc.contributor.authorEmailKaczmarek, Emilia - emilia.kaczmarek@uw.edu.pl
dc.contributor.authorEmailMakowska, Marta - marta_makowska@sggw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.23.1.04
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0