Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Arkadiusz Piotr
dc.date.accessioned2021-04-16T11:09:44Z
dc.date.available2021-04-16T11:09:44Z
dc.date.issued2020-03-30
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35177
dc.description.abstractThe purpose of this work is to present arguments that support the thesis about the need to formulate professional ethics for mortgage brokers. Due to the lack of a broader reflection on the professional ethics of this profession, a theoretical gap has arisen between general ethical thinking and the practice of ethical codes. Based on the literature, it was found that to formulate professional ethics, it is necessary to know the specifics of the work and to identify the specific ethical problems of the profession. These issues for mortgage brokers are described in this paper thanks to the use of the retrospective participant observation method. The conclusions of this study make it possible to recommend formulating the basics of professional ethics that refer to the value of professionalism, honesty, and responsibility.en
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;1pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectmortgage brokersen
dc.subjectprofessional ethicsen
dc.subjectbusiness ethicsen
dc.titleProblem możliwości etyki zawodowej pośredników kredytu hipotecznegopl
dc.title.alternativeThe possibility of professional ethics for mortgage brokersen
dc.typeArticle
dc.page.number29-42
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesAldred, J. (2009). The skeptical economist: Revealing the ethics inside economics. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781849773263pl
dc.referencesBorkowski, T. (2009). Filozoficzne i pragmatyczne ograniczenia etyki biznesu. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 12(1), 109–118. http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2009/2009_01_borkowski_109_118.pdfpl
dc.referencesBulmer, M. (1982). When is disguise justified? Alternatives to covert participant observation. Qualitative Sociology, 5(4), 251–264. https://doi.org/10.1007/BF00986753pl
dc.referencesCox, J., List, J., Price, M., Sadiraj, V., & Samek, A. (2016). Moral Costs and Rational Choice: Theory and Experimental Evidence. National Bureau of Economic Research. Working Paper 22234. https://doi.org/10.3386/w22234pl
dc.referencesDeMartino, G. (2009). On the Need for Professional Economic Ethics. Challenge, 52(4), 6–15. https://doi.org/10.2753/0577-5132520401pl
dc.referencesDeMartino, G. (2013). Epistemic Aspects of Economic Practice and the Need for Professional Economic Ethics. Review of Social Economy, 71(2), 166–186. https://doi.org/10.1080/00346764.2013.799967pl
dc.referencesDembinski, P. H. (2012). Finanse po zawale: od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.pl
dc.referencesDembinski, P. H. (2017). Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.pl
dc.referencesFreeman, R. E., & Evan, W. M. (1997). Spółka i osoby żywotnie zainteresowane: Kapitalizm kantowski. W: L. V. Ryan & J. Sójka (red.), Etyka biznesu: Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej (s. 185–205). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.pl
dc.referencesGalewicz, W. (2010). W sprawie odrębności etyk zawodowych. W: W. Galewicz (red.), Moralność i profesjonalizm: spór o pozycję etyk zawodowych (s. 9–119). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.pl
dc.referencesGałkowski, J. W. (2002). Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu. W: M. Borkowska & J. W. Gałkowski (red.), Etyka w biznesie (s. 13–42). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.pl
dc.referencesGasparski, W. (2013). Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny? Postulaty, wątpliwości, argumenty. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.pl
dc.referencesGasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Kuraszko, I., Bąk, D., & Rok, B. (2011). Wolność czy swawola? Master of Business Administration, 19(5), 129–153.pl
dc.referencesGogacz, M. (1998). Czym jest etyka zawodowa. W: A. Andrzejuk (red.), Zagadnienie etyki zawodowej (s. 11–14). Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Navo”.pl
dc.referencesGrzybek, G. (2016). Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.pl
dc.referencesKalokairinou, E. (2016). Professional Ethics. W: Encyclopedia of Global Bioethics (s. 2300–2311). https://doi.org/10.1007/978-3-319-09483-0_351pl
dc.referencesKlimczak, B. (1997). Etyczne otoczenie rynku kapitałowego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.pl
dc.referencesKlimczak, B. (2010). Etyka zawodowa – jak to działa? Ekonomia i Prawo, 6, 15–24. https://doi.org/10.12775/EiP.2010.001pl
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego (2020). Rejestr pośredników kredytowych – Dział I. https://www.knf.gov.pl/podmioty/posrednictwo_kredytowe/dzial_Ipl
dc.referencesLazari-Pawłowska, I. (1969). Etyka zawodowa. Etyka, 4, 58–80.pl
dc.referencesLuban, D. (2007). Professional Ethics. W: R. G. Frey, Ch. H. Wellman (eds.), A Companion to Applied Ethics (s. 583–596). Hoboken: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780470996621.ch43pl
dc.referencesNowak-Gocławski, A. (2018). Dlaczego tolerujemy misselling w branży finansowej? W: K. Waliszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Od teorii do praktyki (s. 13–22). Warszawa: CeDeWu.pl
dc.referencesUstawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. (2017). Dz.U. 2017 poz. 819.pl
dc.referencesWaliszewski, K. (2017). Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2(24), 3–17.pl
dc.contributor.authorEmailArkadiusz.Nowak@ue.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.23.1.02
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0