Drodzy Czytelnicy czasopisma „ItaliAMO” ! Z wielką radością przekazujemy w Wasze ręce nowy numer, który po raz pierwszy w historii ma charakter jednocześnie łódzki, ogólnopolski i międzynarodowy. Opublikowane teksty pochodzą z Łodzi, Warszawy, Krakowa i Śląska, a także ze Słowenii, Macedonii, Włoch i Brazylii! Bardzo dziękujemy wszystkim autorom, a naszym czytelnikom życzymy miłej lektury!
Z pozdrowieniami Katarzyna Kowalik – redaktor naczelna

Cari Lettori della rivista “ItaliAMO” ! Con enorme allegria consegniamo nelle Vostre mani il nuovo numero che per la prima volta nella storia avrà un carattere allo stesso tempo lodziense, nazionale e internazionale. I testi pubblicati provengono da Łódź, Varsavia, Cracovia e dalla Slesia oltre che dalla Slovenia, Macedonia, Italia e dal Brasile. Ringraziamo tanto tutti gli autori e auguriamo ai nostri lettori una buona lettura!
Cordiali saluti Katarzyna Kowalik – caporedattrice

Recent Submissions

  • ItaliAMO periodyk popularnonaukowy Studenckiego Koła Naukowego Italianistów UŁ nr 17 

    Gasperi, Christian; Groblińska, Justyna; Kursa, Weronika; Frask, Joanna; Dzieduszyńska, Małgorzata; Marzec, Weronika; Janiszewska, Aleksandra; Filonik, Apolonia; Fabrycy, Małgorzata; Pokorny, Piotr; Mladenovska, Kristina; Mazzonetto, Bruna; Parini, Niccolò; Jerončič, Martin; Niedźwiadek, Paulina; Pucciani, Sara; Łakomiec, Aleksandra; Prusicka, Marlena; Muszyńska, Katarzyna (Studenckie Koło Naukowe Italianistów, Uniwersytet Łódzki, 2020)