Show simple item record

dc.contributor.authorCarby-Hall, Jo
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2021-02-26T12:20:52Z
dc.date.available2021-02-26T12:20:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationCarby-Hall J., The Social Dialogue in the United Kingdom and its Effectiveness, [w:] Przyszłość prawa pracy. W 50-lecie pracy naukowej Prof. M. Seweryńskiego, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 601-643, doi: 10.18778/7969-749-6.42pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-749-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33911
dc.description.abstractW pierwszej kolejności celem tego tekstu jest zdefiniowanie określenia „dialog społeczny”. Po tych rozważaniach następuje historyczny wywód ukazujący genezę i rozwój koncepcji owego dialogu. Brytyjskie rozumienie dialogu społecznego jest następnie analizowane poprzez rozważenie jego składników, zróżnicowanych znaczeń, rokowań zbiorowych i umów zbiorowych w brytyjskim stylu, różnych aspektów informowania i konsultacji między partnerami społecznymi w sferze transferów przedsiębiorstw, zwolnień grupowych, konsultacji bhp, pracy w czasie urlopu macierzyńskiego, zwykłych i dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów rodzicielskich i ojcowskich. W dalszej kolejności rozpatrywane są postawy różnych graczy, a mianowicie: Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI), Kongresu Związków Zawodowych (TUC) oraz wspólnych przedsięwzięć (joint ventures) tworzonych przez TUC, CBI i rządowe departamenty Innowacji, Uniwersytetów i Umiejętności (DIUS) oraz Biznesu, Przedsiębiorstw i Reformy Regulacyjnej. Ukazane tu zostały także brytyjskie rady zakładowe i im podobne organy. Opracowanie kończą uwagi dotyczące efektywności brytyjskiego dialogu społecznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Przyszłość prawa pracy. W 50-lecie pracy naukowej Prof. M. Seweryńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleThe Social Dialogue in the United Kingdom and its Effectivenesspl_PL
dc.title.alternativeDialog społeczny w Zjednoczonym Królestwie i jego efektywnośćpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number601-643pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationProfessor of Law, Director of International Legal Research, Centre for Legislative Studies, School of Philosophy, Politics and International Studies, University of Hull and Hon. Consul at the Consulate of the Republic of Poland and its Branch for Scientific and Educational Co-Operationpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-750-2
dc.referencesACAS How to Tackle Work Related Stress – A Guide to Employers making the management standards work (2009).pl_PL
dc.referencesBarnard C., EC Employment Law, (3rd edn), Oxford University Press, Oxford 2006.pl_PL
dc.referencesBell D.W., Hanson C.J., Profit Sharing and Profitability, Kogan Page, London 1987.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J.R., Principles of Industrial Law, Charles Knight & Co. Ltd., London 1969.pl_PL
dc.referencesKersley B. et al., Inside the Workplace, Routledge, London 2006.pl_PL
dc.referencesWebb S., Webb B., The Co-Operative Movement in Great Britain, London 1891.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., The Concept of Direct Incorporation in Great Britain, [in:] Estudios de Historia del Derecho Europeo. Homenaje al Profesor G. Martinez Diez, R. Perez Bustamente (ed.), vol. 2, Editorial Complutense, Madrid 1994.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., Debates Presidência da República: A Reforma do Pacto Social, Imprensa Nacional- Casa da Moeda (Portugal) 1999.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., The Digestive System of the British Judge in a liber amicorum in honour of Professor Valverde, a Spanish Supreme Court judge, to be published by Editorial Complutense in 2015.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., The ILO, EU and British Laws and Policies on Violence at work E-Journal of International and Comparative Labour Studies Vol. 3 No 2 May/June 2014. http://www. adapt.it/EJCLS/index.php/ejcls_adapt/article/view/214.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., New Frontiers of Labour Law: – Dependent and Autonomous Workers in Du travail Salarié au Travail Indépendent – Permanances et Mutations, Professors B. Veneziani and U. Carabelli (eds), vol. 4 – European SOCRATES Programme, Cacucci Editore, Bari 2003.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., Opt Outs and Variations in Working Time – British Style in Le Travail Humain au Carrefour du Droit et de la Sociologie – Hommage au Professeur Nikitas Aliprantis, Professors Ch. Mestre, C. Sachs Durand and M. Stocks (eds), Strasbourg 2014.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., Transfer of Undertakings in the United Kingdom, [in:] La transmisiόn de Empresas en Europa, B. Veneziani and U. Carabelli (eds), vol. 1 – European SOCRATES Programme, Cacucci Editore, Bari 1999.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., The Work-Life Balance Concept in a book of conference papers given at the University of Santiago de Compostela international conference in April 2014, scheduled for publication by ADAPT Labour Studies Book Series and Cambridge Scholars Publishing in 2015.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J.R., Working Time: The British Experience in Regnare Gubernare Administrare, vol. 1, In honour of Professor zw., dr hab. Jerzy Malec, Professors S. Grodziski and A. Dziadzio (eds), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesBrown W., The Contraction of Collective Bargaining in Britain, “British Journal of Industrial Relations” 1993, vol. 31.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., The Collective Agreement – Legal Enforceability?, “Managerial Law” 1993, vol. 35, No 1/2 [MCB University Press].pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., The Commissioner for the Rights of Trade Union Members – An Evaluation of her Work and Achievements, “Managerial Law” 1992, vol. 34, No 3, 4, 5 [MCB University Press].pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., The Employment Act 1980 – A Means of Redressing the Balance, “Managerial Law” 1981, vol. 23, No 1.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J.R., The Employment Act 1982 – An Updating Note, “Managerial Law” 1982, vol. 24, No 6.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., The Employment Bill 1982 – A Commentary and an Analysis, “Managerial Law” 1981, vol. 23, No 6.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., Essor et Declin du “Closed Shop” en Grande Bretagne, “Revue Internationale de Droit Comparé” 1991, No 4.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., Le Délit d’Incitation a la Rupture du Contrat et l’Immunité des Syndicats en Grande Bretagne, “Revue Internationale de Droit Comparé” 1992, No 4.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., Le droit du Travail en Grande Bretagne – Innovations, “Revue Internationale du Droit Comparé” 1991, No 4.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., Le rȏle du “Commissioner for the Rights of Trade Union Members” – Une Fonction Unique au Monde, “Revue Internationale de Droit Comparé” [Paris] 1993, No 1.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., Le Syndicalisme en Grande Bretagne Etat Actuel et Perspectives, [in:] Le Syndicalisme Contemporain et son Avenir, H. Lewandowski, Z. Hajn (eds), Wydawictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J.R., Incorporation in Relation to State Promotion of Collective Bargaining – Disclosure of Information, “Managerial Law” 1984, vol. 26, No 4 [MCB University Press].pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J.R., Representativity, “Managerial Law” 1993, vol. 35, No 4, 5, 6 [MCB University Press].pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J., State Function in Collective Bargaining, “Managerial Law” 1984, vol. 26, No 5 [MCB University Press].pl_PL
dc.referencesCarby-Hall J.R., Worker Participation in the United Kingdom. A Myth or Reality? “Managerial Law” 1989, vol. 31, No 5 [MCB University Press].pl_PL
dc.referencesDolding L., Collective Redundancies and Community Law: Council Directive 92/56/EEC OJ L245, “Industrial Law Journal” 1992, December.pl_PL
dc.referencesSchmitthoff C. “Journal of Business Law” 1983, 456.pl_PL
dc.referencesBryson A., Forth J., Union Organisation and the Quality of Employment Relations. National Institute of Economic and Social Research. Report to the Trades Union Congress (TUC), March 2010.pl_PL
dc.referencesHanson Ch., Watson R., Profit Sharing and Company Performance: Some Empirical Evidence for the UK, [in:] G. Jenkins, M. Poole (eds), New Forms of Ownership, Routledge, London 1990.pl_PL
dc.referencesPereira S., Collective Agreements and Wages in the New Earnings Survey, “Economic Trends” 612, November 2004 [Office of National Statistics].pl_PL
dc.referencesVan Wanrooy B., Bawley H., Bryson H., Forth J., Freeth S., Stokes L., Wood S., Employment Relations in the Shadow of Recession: Findings from the 2011 Workplace Employment Relations Study, Palgrave MacMillan, London 2013.pl_PL
dc.referencesAgricultural Wages Act 1948.pl_PL
dc.referencesCouncil Directive 2010/18/EU of 8th March, 2010 implementing the revised Framework Agreement on Parental Leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC (OJ [2010] L 68/13).pl_PL
dc.referencesCouncil Directive 98/23 (EC OJ [1998]L 131/13).pl_PL
dc.referencesCouncil Directive 99/70 (OJ [1999] L 175/43) and COM (99) final for the original proposal and Corrigendum (OJ [1999] L 422/64).pl_PL
dc.referencesCouncil Directive No 2001/23 (OJ 2001, L.82/16) on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses.pl_PL
dc.referencesCouncil Directive No 98/59 (OJ 1998/59, L.225/16) on the approximation of the laws of Member States relating to collective redundancies.pl_PL
dc.referencesEmployment Act 2002.pl_PL
dc.referencesEmployment Protection (Consolidation) Act 1978.pl_PL
dc.referencesEmployment Rights Act, 1996.pl_PL
dc.referencesEuropean Works Councils Directive Dir. 94/45/EC (as amended) by Dir. 97/74/EC (OJ [1997] L 10/20).pl_PL
dc.referencesFifth Directive on the “Harmonization of Company Law” first proposed in 1972 (OJ E.C. 1972, No C. 131/49); its 1983 version (OJ E.C. 1983, No C. 240/C); the Green Paper entitled “Employee Participation and Company Structure in the European Communities” (EEC Bull. Supp. 8/75) and Vredeling (July 13 1983 OJ C.217/3).pl_PL
dc.referencesFramework Directive 89/391/EEC (OJ [1989] L 183/1).pl_PL
dc.referencesHealth and Safety (Consultation with Employees) Regulations, 1996 (as amended).pl_PL
dc.referencesHealth and Safety at Work etc. Act 1974 (as amended).pl_PL
dc.referencesHoliday With Pay Act, 1938.pl_PL
dc.referencesInformation and Consultation of Employees Regulations 2004.pl_PL
dc.referencesMaternity and Parental Leave, etc. Regulations, 1999.pl_PL
dc.referencesOffshore Installations (Safety Representatives and Safety Committees) Regulations, 1989.pl_PL
dc.referencesProfit Sharing and Employee Shareholding Attitude Survey (1984) Industrial Participation Association.pl_PL
dc.referencesRoad Haulage Wages Act, 1938.pl_PL
dc.referencesSafety Representatives and Safety Committee Regulations, 1997.pl_PL
dc.referencesThe Employment Act 1980.pl_PL
dc.referencesThe Employment Act 1990.pl_PL
dc.referencesThe Trade Union Reform and Employment Rights Act 1993.pl_PL
dc.referencesTrade Union Act 1984.pl_PL
dc.referencesTrade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 which provides for the statutory recognition procedure which needs to be followed. Schedule A1 Collective Bargaining, Part 1 Recognition; Part II voluntary recognition; Part IV Derecognition – General, Part V Derecognition where Recognition Automatic.pl_PL
dc.referencesTrade Union Membership 2012 Statistical Bulletin of the Department of Business, Innovation and Skills (May 2013).pl_PL
dc.referencesTransfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations, 2006. S.I. 2006, No 246.pl_PL
dc.referencesTransfers of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981. S.I., No 1794 (Known as TUPE Regulations 1981) The original 1981 Regulations were revised by the TUPE Regulations 2006. S.I. 2006.pl_PL
dc.referencesThe Transfer of Undertakings (Protection of Employment) (Transfer of Staff to the Department of Works and Pensions) Regulations 2014. S.I. 2014, No 1139.pl_PL
dc.referencesWages Councils Act, 1959.pl_PL
dc.referencesWork and Families Act, 2006.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-749-6.42


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe