Show simple item record

dc.contributor.authorŁarionow, Dominika
dc.date.accessioned2020-11-19T09:39:04Z
dc.date.available2020-11-19T09:39:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationŁarionow D., wystarczy tylko otworzyć drzwi… przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, doi: 10.18778/7969-507-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-507-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32567
dc.descriptionKantor – scenograf, Kantor – autor przedstawień, performansów, cricotagów i ambalaży domaga się wielorakiego oglądu, Kantor – teatr autorski, w którym od pewnego momentu Kantor wszystko robił osobiście; był jego demiurgiem, sprawcą, kreatorem. „Scenografia”, stanowiące ją przedmioty, nie są dla autorki dziełami plastycznymi, obiektami sztuki, lecz przede wszystkim dekoracją przedstawienia, teatralnymi rekwizytami, mającymi swoją funkcję w spektaklu. Zajmuje się „przedmiotami” Kantora, dzieli je na nieantropomorficzne (to, co istnieje również jako zwykły przedmiot w realności, np. krzesło, parasol) i antropomorficzne (ludzkopodobne kukły, manekiny – specyficzne dla Kantora). Opisuje „działania” Kantora (słynne wydarzenia na Foksal), prowokacje, zaskakujące pomysły (np. „multipart” – rozesłanie dzieł wraz z warunkami użyczenia i późniejsze żądanie ich zwrotu). Ukazuje je w szerokim kontekście kulturowym, pokazuje ich rodowód i pokrewieństwa, dowodząc znajomości literatury przedmiotu (szeroko pojmowanej) i umiejętności wykorzystania źródeł. Dla kantorowskich„rzeczy” szuka pokrewieństw w sztuce światowej i polskiej, w filmie, rodowodów w myśli filozoficznej, estetycznej XX w. Z książki dowiemy się nie tylko, kto inspirował Kantora (Stanisław Wyspiański, Stanisław Ignacy Witkiewicz, E.G. Craig), ale również, kto się twórczo Kantorem inspirował (Bob Wilson, Teatr Ciemna, Tadeusz Słobodzianek), jak jego twórczość została odebrana, zinterpretowana i przetworzona.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectKantorpl_PL
dc.subjectteatrpl_PL
dc.subjectkrzesłopl_PL
dc.subjectparasolpl_PL
dc.subjectludzkopodobne kukłypl_PL
dc.subjectteatr autorskipl_PL
dc.subjectperformanspl_PL
dc.subjectcricotagpl_PL
dc.subjectambalażpl_PL
dc.titlewystarczy tylko otworzyć drzwi… przedmioty w twórczości Tadeusza Kantorapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number251pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-508-9
dc.contributor.authorBiographicalnoteDominika Łarionow w 1995 roku ukończyła studia kulturoznawcze ze specjalnością teatrologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 2000 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Słowo – przestrzeń – aktor. Scena Plastyczna KUL pod kierownictwem Leszka Mądzika napisanej pod opieką prof. dr hab. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje badania skoncentrowała początkowo wokół historii teatru polskiego XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku grup funkcjonujących w nurcie alternatywnym. W książce Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika (2008), podjęła analizę specyficznego obszaru pogranicza: teatru autorskiego i malarstwa. Poszukiwaniom również została poświęcona publikacja zbiorowa Przestrzenie w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych (2006), której była współredaktorem. Kolejnym istotnym obszarem jej badań jest scenografia – zarówno rozwój w procesie historycznym, jak i dokonania współczesnych artystów. Dominika Łarionow jest autorką kilkudziesięciu artykułów, zamieszczanych zarówno w publikacjach zbiorowych, jak i w czasopismach fachowych polskich i zagranicznych, o działalności Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Strzemińskiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Leszka Mądzika, Józefa Szajny i Tadeusza Kantora. Badaczkę interesuje przestrzeń sceniczna jako miejsce spotkania malarskich idei awangardowych z nowoczesną sztuką teatralną. Jest także autorką obszernego hasła: scenografia w polskiej wersji Encyklopedii Britanniki (2004), gdzie analizuje dziedzinę w szerokim kontekście historycznym.pl_PL
dc.references„Mam wam coś do powiedzenia”. Tadeusz Kantor – autoportrety, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000 „Powrót Odysa” i Podziemny Teatr Niezależny Tadeusza Kantora w latach 1942–1944, cz. I, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2004 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1995, „Prace z historii sztuki”, z. 21pl_PL
dc.referencesAmbalaż „Hołdu pruskiego”. Obraz Taduesza Kantora w Sukiennicach, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesAmey Claude, Tadeusz Kantor. Theatrum Litteralis, Editions L’Harmattan, Paris 2002pl_PL
dc.referencesAndrzej Wróblewski nieznany. Jan Michalski, Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, Marta Tarabuła, Galeria Zderzak, [katalog], Kraków 1993pl_PL
dc.referencesAndrzej Wróblewski 1927–1957. Retrospektywa, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, [katalog], Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesAndrzej Wróblewski 1927–1957, Muzeum Narodowe w Warszawie, [katalog] Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesAndrzej Wróblewski, Galeria Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,[katalog] Kraków 2005pl_PL
dc.referencesAntropologia śmierci. Myśl francuska, wybór i przekład Stanisław Cichowicz i Jakub M. Godzimirski, PWN, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesAronson Arnold, Looking into the Abyss. Essays on Scenography, Univeristy of Michigan Press, Ann Arbor 2005pl_PL
dc.referencesArt Under Attack. Histories of British Iconoclasm, eds. T. Barber, S. Boldrick, Tate, London 2013pl_PL
dc.referencesAurebach Nina, Ellen Terry. Player in Her Time, J.M. Dent & Sons Ltd, London 1987pl_PL
dc.referencesBadanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. Marian Kempny i Ewa Nowicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesBakke Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012pl_PL
dc.referencesBanu Georges, Kantor, l’artiste à la fin du XX-e siècle, Actes Sud, Arles 1993pl_PL
dc.referencesBalladyna według Kantora, katalog wystawy, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesBarański Janusz, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesBaudrillard Jean, The Consumer Society. Myth & Structures, Sage, London 1998pl_PL
dc.referencesBaudrillard Jean, Spisek sztuki, tłum. Sławomir Królak, Sic!, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesBauhaus a conceptual model, Hatje Cantz Verlag, Berlin–Weimar 2009pl_PL
dc.referencesBeckett Samuel, Dzieła dramatyczne w przekładzie Antoniego Libery, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesBeuys/Kantor. Remembering [katalog], The Israel Museum, Jeruzalem 2012pl_PL
dc.referencesBelting Hans, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. Mariusz Bryl, Universitas, Kraków 2012pl_PL
dc.referencesBorie Monique. Le Fantôme ou le théâtre qui doute, Actes Sud, Arles 1997pl_PL
dc.referencesBorowski Wiesław, Tadeusz Kantor, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982pl_PL
dc.referencesBrook Peter, Pusta przestrzeń, tłum. Witold Kalinowski, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1981pl_PL
dc.referencesCabré Jaume, Wyznaję, tłum. Anna Sawicka, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesCarlson Marlivin, Performans, tłum. Edyta Kubikowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 [pierwsze anglojęzyczne wydanie Perfomarmance: a critical intraduction, ukazało się w 1996, drugie w 2004]pl_PL
dc.referencesCatts Oron, Ionat Zurr, Crude Life. The Tissue Culture & Art Project, katalog wystawy, kurator prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2012pl_PL
dc.referencesCioran Émile M. Ćwiartowanie, tłum. Maciej Falski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesCraig Edward Gordon, O sztuce teatru, tłum. Maria Skibniewska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985pl_PL
dc.referencesCraig Edward Gordon, Trzy sztuki dla teatru lalek, tłum. Teresa Ogrodzińska, „Dialog” 1988, nr 5 Czerni Krystyna, Mieczysław Porębski, Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992pl_PL
dc.referencesCzłowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. Seweryna Wysłouch i Bogumiła Kaniewska, Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Literacka, Poznań 1999pl_PL
dc.referencesDant Tim, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartość, działania, style życia, tłum., zredagował i poprawił Janusz Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesDippert Randall, Artifacts, Art Works, and Agency, Temple University Press, Philadelphia, PA 1993pl_PL
dc.referencesDomańska Ewa, Historie niekonwencjonalne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006pl_PL
dc.referencesDziamski Grzegorz, Szkice o nowej sztuce, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984pl_PL
dc.referencesDziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, red. Marta Bryś, Anna R. Burzyńska i Katarzyna Fazan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014. Książka jest również dostępna w języku angielskim: Katarzyna Fazan, Anna Róża Burzyńska, Marta Bryś (eds), Tadeusz Kantor Today. Metamorphoses of Death, Memory and Presence, Edited by Krzysztof Zajas, Jarosław Fazan, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2014pl_PL
dc.referencesEco Umberto, Wyznania młodego pisarza, tłum. Jerzy Korpanty, Świat Książki, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesEco Umberto, Szaleństwo katalogowania, tłum. Tomasz Kwiecień, Rebis, Poznań 2009pl_PL
dc.referencesEdgar Morin, Antropologia śmierci, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wybór i przekład Stanisław Cichowicz, Jakub M. Godzimirski, PWN, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesEkspresjonizm w teatrze niemieckim, wybór i opracowanie Wojciech Dudzik, Małgorzata Leyko, wstęp Małgorzata Leyko, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2009pl_PL
dc.referencesEynat-Confino Irene, Gordon Craig, Movement, and the Actor, Southern Illinois University Press, Carbondale, Ill. 1987pl_PL
dc.referencesFazan Katarzyna, Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesFergombe Amos Possing, Tadeusz Kantor, de l’écriture scènique de la mort à l’instalation de la memoire, Press Universitaire de Valenciennes, Valenciennes 1998pl_PL
dc.referencesFischer-Lichte Erika, Estetyka performatywności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesFoucault Michel, Słowa i rzeczy, Archeologia nauk humanistycznych, tłum. Tadeusz Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006pl_PL
dc.referencesFoster Hal, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, tłum. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, Universitas, Kraków 2012pl_PL
dc.referencesFreud Sigmund, Poza zasadą przyjemności, tłum. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesFurttenbach Joseph, O budowie teatrów, przekład, wstęp i opracowanie Zbigniew Raszewski, wyd. I, Ossolineum, Państwowy Instytut Sztuki, Wrocław 1958; wyd. II słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009pl_PL
dc.referencesGodlewska-Byliniak, Tadeusz Kantor. Sobowtór, melancholia, powtórzenie, Wydawnictwo Homini, Kraków 2011pl_PL
dc.referencesGołaczyńska Magdalena, Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002pl_PL
dc.referencesGombrowicz Witold, Dziennik 1953–1959, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986pl_PL
dc.referencesHalczak Anna, Ostatnie cricotages Tadeusza Kantora, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000, nr 40pl_PL
dc.referencesHamon-Siréjols Christine, Le constructivisme au théâtre, CNRS Eds, Paris, 2004pl_PL
dc.referencesHeidegger Martin, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybrał, opracował i wstępem opatrzył Krzysztof Michalski, tłum. Krzysztof Michalski, Krzysztof Pomian, Marek J. Siemek, Józef Tischner, Krzysztof Wolicki, Czytelnik, Warszawa 1977pl_PL
dc.referencesHommage a Tadeusz Kantor, red. Krzysztof Pleśniarowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999pl_PL
dc.referencesHoward Pamela, What is scenography?, Routledge, New York 2009pl_PL
dc.referencesJanicka Krystyna, Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuki, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985pl_PL
dc.referencesJaniccy Lesław i Wacław, „Szewcy” Kantor i Paryż, rozmawia Klaudiusz Święcicki, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997, nr 22pl_PL
dc.referencesJaniccy Wacław i Lesław, Dziennik podróży z Kantorem, Znak, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesJedlińska Eleonora, Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984–2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.referencesJeleński Konstanty A., Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2013pl_PL
dc.referencesJelewska Agnieszka, Craig mit sztuki teatru, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesJózef Szajna i jego świat, Wydawnictwo Hotel Sztuki, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesJurkowski Henryk, Craig i marionetki, „Dialog” 1988, nr 5Kantor Tadeusz, Dalej już nic. Teksty z lat 1985–1990, Pisma, t. 3, Ossolineum–Cricoteka, Wrocław–Kraków 2005pl_PL
dc.referencesKantor Tadeusz, Kolekcja „A”, katalog prac, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2003pl_PL
dc.referencesKantor Tadeusz, Lekcje mediolańskie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 1991pl_PL
dc.referencesKantor Tadeusz, Metamorfozy. Teksty o latach 1934–1974, Pisma, t. 1, Ossolineum–Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Wrocław–Kraków 2004pl_PL
dc.referencesKantor T., Metamorfozy. Teksty o latach 1938–1974, oprac. K. Pleśniarowicz, Cricoteka–Księgarnia Akademicka, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesKantor Tadeusz, Obiekty, przedmioty, zbiory Cricoteki, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesKantor Tadeusz, Scenografie dla teatrów oficjalnych, Cricoteka, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesKantor Tadeusz, Szewcy, „Didaskalia. Gazeta teatralna”, 1997, nr 22pl_PL
dc.referencesKantor Tadeusz, Teatr Śmierci. Teksty z lat 1975–1984, Pisma, t. 2, Ossolineum–Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Wrocław–Kraków 2004pl_PL
dc.referencesKantor Tadeusz, Wędrówka, Cricoteka, Kraków 2000 Kantor Tadeusz. Rysunki z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, katalog, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2002pl_PL
dc.referencesKantor Tadeusz, Wielopole, Wielopole, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984pl_PL
dc.referencesKłossowicz Jan, Tadeusz Kantor. Teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKobiałka Michał, A Journey Throught Other Space, Essays and Manifestos 1944–1990, University of California Press, Berkeley 1993pl_PL
dc.referencesKobiałka Michał, Futher on, Nothing: Tadeusz Kantor’s Theater, University of Minnesota Press, Mineapolis, 2009pl_PL
dc.referencesKocur Mirosław, Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich, Wrocław 2010pl_PL
dc.referencesKomza Małgorzata, Żywe obrazy. Między sceną, obrazem a książką, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995pl_PL
dc.referencesKott Jan, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 1997pl_PL
dc.referencesKowzan Tadeusz, Znak i teatr, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesKubikowski Tomasz, Amerykańska eksplozja, „Didaskalia” 2001, nr 46pl_PL
dc.referencesKudliński Tadeusz, Dawne i nowe przypadki teatrała, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975pl_PL
dc.referencesKufel Marta, „Błędne Betlejem” Tadeusza Kantora, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013pl_PL
dc.referencesKunstgewerbeschule 1939–1943 i Podziemny Teatr Niezależny Tadeusza Kantora w latach 1942–1944, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesKuźnicka Danuta, Obszary zwiątpień i nadziei. Inscenizacje Jerzego Grzegorzewskiego 1966–2005, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesKwietniewska Małgorzata, RES. Studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.referencesLatour Bruno, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. Aleksandra Derra i Krzysztof Abriszewski, Universitas, Kraków 2012pl_PL
dc.referencesLau Jerzy, Teatr Artystów „Cricot”, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1967pl_PL
dc.references“Les Cordonniers” de Tadeusz Kantor/ „Szewcy” Taduesza Kantora, red. Karolina Czerska, Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2010pl_PL
dc.referencesŁarionow Dominika, Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008pl_PL
dc.referencesMalewicz Kazimierz, Świat bezprzedmiotowy. Biblioteka Bauhausu 11, tłum. Stanisław Fijałkowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006pl_PL
dc.referencesMatter, Materiality and Modern Culture, ed. Paul Graves-Brown, Routledge, London 2000pl_PL
dc.referencesMazur-Fedak Jolanta, Józef Jarema. W międzywojennym teatrze awangardowym Cricot (I), Universitas, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesMcKenzie Jon, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, tłum. Tomasz Kubikowski, Universitas, Kraków 2011pl_PL
dc.referencesMaeterlinck Maurice, Dramaty wybrane, red. Krzysztof Pleśniarowicz, Commedia, Kraków, 1994pl_PL
dc.referencesMiklaszewski Krzysztof, Kantor od kuchni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesMotywy hiszpańskie w twórczości Tadeusz Kantora, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1999pl_PL
dc.referencesNaylor Gilian, Bauhaus, przekład Ewa M. Biegańska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesNiziołek Grzegorz, Polski Teatr Zagłady, Instytut im. Z. Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesOd Otto Muellera do Oskara Schlemmera. Artyści wrocławskiej Akademii, [katalog], Muzeum Narodowe, Wrocław 2002pl_PL
dc.referencesOstatnie spektakle Teatru Cricot 2, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesOwczarski Wojciech, Miejsca wspólne, miejsca własne, Leśmian, Schulz, Kantor, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2007pl_PL
dc.referencesPalę Paryż i wyjeżdżam. Wywiady z Jerzym Grzegorzewskim, red., wstęp i oprac., Ewa Bułhak, Świat Literacki, Izabelin, 2005pl_PL
dc.referencesPamuk Orhan, Muzeum niewinności, tłum. Anna Akbike Sulimowicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesPanoramiczny happening morski i Tadeusz Kantor w latach 1964–1968, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesPavis Patrice Słownik terminów teatralnych, przekład, oprac. i uzupełnienia Sławomir Świontek, Ossolineum, Wrocław 1998pl_PL
dc.referencesPeiper Tadeusz, Tędy. Nowe usta, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972pl_PL
dc.referencesProjekt Perfumans. Współczesne metodologie teatrologiczne i ich granice poznawcze, red. Łukasz Grabuś, Agnieszka Marek, Grzegorz Stępniak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012pl_PL
dc.referencesPieniążek Marek, Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora, Universitas, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesPierścień „Balladyny”. Gra z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora, koncepcja i redakcja Zbigniew Baran, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2003pl_PL
dc.referencesPlassard Didier, L’Acteur en effigie. Figure de l’homme artificial dans le théâtre des avantgardes historique. Allemagne, France, Italie, Institut Internationale de la Marionette, L’Âge d’Homme, Charleville-Mézières, Lausanne 1992pl_PL
dc.referencesPleśniarowicz Krzysztof, Dylemat jedynego wyjścia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesPleśniarowicz Krzysztof, Kantor. Artysta końca wieku, A to Polska właśnie…, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997pl_PL
dc.referencesPleśniarowicz Krzysztof, Przestrzenie deziluzji, Universitas, Kraków 1996pl_PL
dc.referencesPleśniarowicz Krzysztof, Teatr nie-ludzkiej formy, Universitas, Kraków 1994pl_PL
dc.referencesPleśniarowicz Krzysztof, Teatr Śmierci Tadeusza Kantora, Verba, Chotomów 1990pl_PL
dc.referencesPomian Krzysztof, Historia. Nauka wobec pamięci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006pl_PL
dc.referencesPorębski Mieczysław, Deska. Tadeusz Kantor. Świadectwa. Rozmowy. Komentarze, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1997pl_PL
dc.references„Powrót Odysa” i Podziemny Teatr Niezależny Tadeusza Kantora w latach 1942–1944, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesProblemy teorii dramatu i teatru, wybór i opracowanie Janusz Degler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988pl_PL
dc.referencesRadykalne języki, Katalog, Cricoteka, Kraków 2012pl_PL
dc.referencesRaszewski Zbigniew, Bilet do teatru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998pl_PL
dc.referencesRatajczakowa Dobrochna, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006pl_PL
dc.referencesRibi Hana, Edward Gordon Craig – Figur und Abstraktion, Editions Theaterkultur Verlag, Bazylea 2000pl_PL
dc.referencesRichter Hans, Dadaizm, przekład Jacek St. Buras, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesRzecz i rzeczywistość w kulturze XX i XXI wieku, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak i Marcin Lachowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007pl_PL
dc.references„Sami złożycie stos…”Pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego, [katalog], Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesSemiotyka kultury ludowej, wybór, wstęp i opracowanie Maria R. Mayenowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesScarpetta Guy, Kantor au present, Actes Sud, Arles 2000pl_PL
dc.referencesSchechner Richard, Performatyka. Wstęp, tłum. Tomasz Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006pl_PL
dc.referencesSchlemmer Oskar, Eksperymentalna scena Bauhausu, wstęp, przekład i opracowanie Małgorzata Leyko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010pl_PL
dc.referencesSchlemmer Oskar, Làszló Moholy-Nagy, Farkas Molnár, The theater of the Bauhaus, ed. Walter Gropius and Artur S. Wensinger, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1961pl_PL
dc.referencesSierosławski Barbara, Inwentaryzacja. Przedmioty scenograficzne Jerzego Grzegorzewskiego zachowane w magazynach Teatru Narodowego w Warszawie, Stan na rok 2007, Teatr Narodowy, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesSkiba-Lickel Aldona, Aktor według Kantora, Ossolineum, Wrocław 1995pl_PL
dc.referencesSkwara Ewa, Historia komedii rzymskiej, Prószyński i Ska, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania, W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985pl_PL
dc.referencesSławińska Irena, Teatr w myśli współczesnej, PWN, Warszawa 1990pl_PL
dc.referencesSłobodzianek Tadeusz, Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009pl_PL
dc.referencesSłowacki Juliusz, Utwory zebrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969pl_PL
dc.referencesSofer Andrew, The Stage Life of Props, University of Michigan Press, Ann Arbor 2003pl_PL
dc.referencesStanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, red Anna Czabanowska-Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesStangret Lech, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, Art+Edition, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesSudjic Deyan, Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, tłum. Adam Puchejda, Karakter, Kraków 2013pl_PL
dc.referencesSugiera Małgorzata, Między tradycją a awangardą. Teatr Jerzego Grzegorzewskiego, Universitas, Kraków 1993pl_PL
dc.referencesSurrealizm. Teoria i praktyka literacka.Antologia, Teksty wybrał i przełożył Adam Ważyk, Czytelnik, Warszawa 1976pl_PL
dc.referencesSztuka jest przestępstwem. Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria, red. Uta Schorlemmer, Cricoteka–Verlag für moderne Kunst, Kraków–Nürnberg 2007pl_PL
dc.referencesŚwięcicki Klaudiusz, Historia w teatrze Tadeusza Kantora, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007pl_PL
dc.referencesŚwiontek Sławomir, Dialog – dramat – metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990pl_PL
dc.referencesTaborska Agnieszka, Spiskowcy wyobraźni, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007pl_PL
dc.referencesTadeusz Kantor z archiwum Galerii Foksal, Galeria Foksal, Warszawa 1998 Tadeusz Kantor. Interior imaginacji, red. Jarosław Suchan, Marek Świca, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa–Kraków 2005pl_PL
dc.referencesTàpies Antoni, From Object to Sculpture (1964–2009), ed. Alvaro Rodriguez Fominaya, Guggenheim, Bilbao 2014pl_PL
dc.referencesTaranienko Zbigniew, Trzask pękających parawanów. Jerzy Grzegorzewski w Teatrze Studio, Centrum Sztuki Studio im, Stanisława I. Witkiewicza, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesTaxidou Olga, The Mask: A Periodical Performance by Edward Gordon Craig, Routledge, London 1998pl_PL
dc.referencesTeague Frances, Shakespeare’s Speaking Properties, Lewisburg Bucknell University Press, Lewisburg, PA 1991pl_PL
dc.referencesTeatr Niemożliwy/ The Impossible Theater. Perfromatywność w sztuce Pawła Althamera, Tadeusza Kantora, Katarzyny Kozyry, Roberta Kuśmirowskiego i Artura Żmijewskiego/ Performatativity in the works of Paweł Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kuśmirowski and Artur Żmijewski, Kunsthalle Wien, Zachęta, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesTeatr Polski, Litwy I Rosji XX wieku. W poszukiwaniu oblicza. W kręgu idei Stanisława Wyspiańskiego, red. Nina Király i Agnieszka Koecher-Hensel, Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Po-Most, Tczew 2007pl_PL
dc.referencesTeatr pamięci Brunona Schulza, pod red. Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993pl_PL
dc.referencesTeatr Pamięci Tadeusza Kantora. Wypisy z przeszłości, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębica 2008pl_PL
dc.referencesTheater and performance design. A Reader in Scenography, eds. Jane Collins and Adrew Nisbet, Routledge, London–New York 2010pl_PL
dc.referencesThemerson Stefan, Kurt Schwitters in England, Gaberbocchus Press, London 1958pl_PL
dc.referencesTurowski Andrzej, W kręgu konstruktywizmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesUbersfeld Anna, Czytanie teatru I, tłum. Joanna Żurowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesWachowski Jacek, Performans, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011pl_PL
dc.referencesWitts Noel, Tadeusz Kantor, Routledge, London–New York 2010pl_PL
dc.referencesVeltruský Jiří, An Approch to the Semiotics of Theater, Reconstracted, translated into English and prefaced by Jarmila F. Veltrusky, Masakryk University, Brno 2012pl_PL
dc.referencesVovelle Michel, Śmierć w cywilizacji Zachodu: od roku 1300 po współczesność, tłum. Tomasz Swoboda, Maryna Ochab, Magdalena Sawiczewska-Lorkowska, Diana Senczyszyn, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004pl_PL
dc.referencesW cieniu krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora, Universitas, Kraków 1997pl_PL
dc.referencesWełmiński Andrzej, Trumpf, trumf…. Lalki, manekiny i przedmioty ze spektaklu „Umarła klasa” Tadeusza Kantora, Green Gallery + Akademia Wyobraźni, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesWiles David, Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Łukasz Zaremba, red. Wojciech Dudzik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesWitkiewicz Stanisław Ignacy, Teatr i inne pisma o teatrze, oprac. Janusz Degler, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesW kręgu lat czterdziestych, Część III, red Józef Chrobak, Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Kraków 1991pl_PL
dc.referencesW kręgu socjologii teatru na świecie, wybór i opracowanie Teresa Pyzik i Eleonora Udalska, Ossolineum, Wrocław 1987pl_PL
dc.referencesXV lecie Teatr Cinema, Teatr im. C.K. Norwida, Jelenia Góra 2007pl_PL
dc.referencesŽižek Slavoj, Lacrimae rerum Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski. Lynch, tłum. Grzegorz Jankowicz, Julian Kutyła, Kuba Mikurda, Paweł Mościcki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011pl_PL
dc.references„Zostawiam światło, bo zaraz wrócę”. Tadeusz Kantor we wspomnieniach swoich aktorów red. Jolanta Kunowska, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesZ teorii teatru. Materiały z sesji teatralnej, red. Zbigniew Osiński, Centralny Ośrodek Metodyczny Upowszechniania Kultury, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesŻydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004pl_PL
dc.referencesDwaj Chasydzi z Deską Ostatniego Ratunku. Motywy żydowskie w twórczości Tadeusza Kantora, [w:] Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, Katowice 2004, s. 230–243pl_PL
dc.referencesLet’s make stage design, or performative aspects of art, „Art. Inqiury” 2012, vol. XIV (XXIII), s. 221–235pl_PL
dc.referencesManekin – ciało w przestrzeni teatru, [w:] Teatr, przestrzeń, ciało, dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze, red Magdalena Gołaczyńska, Ireneusz Guszpit, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 109–122pl_PL
dc.referencesManekin Tadeusza Kantora i nadmarioneta Edwarda G. Craiga. Zarys idei, [w:] Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, red. Marta Bryś, Anna R. Burzyńska i Katarzyna Fazan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 81–96.pl_PL
dc.referencesTadeusz Kantor’s Mannequin and Edward G. Craig’s Über-Marionette: An Outline of an Idea w: Tadeusz Kantor Today. Metamorphoses of Death, Memory and Presence, eds. Katarzyna Fazan, Anna Róża Burzyńska, Marta Bryś, Translated by Anda McBride, w serii Polish Studies Transdisciplinary Perspectives, eds. by Krzysztof Zajas, Jarosław Fazan, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, s. 79–94pl_PL
dc.referencesPułapka na iluzję, czyli po co w teatrze były, są oraz będą drzwi? [w:] Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, pod red. Violetty Sajkiewicz i Ewy Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 164–174pl_PL
dc.referencesKantor czyli jak przyszpilić przedmiot, „Format. Pismo artystyczne”, nr 69, Wrocław 2014pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-507-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe